Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene i vår kommune har utviklet seg i forskjellig retning de siste 40 år. Store barnekull i perioder gjør at vi får svingninger lengre frem i tid. Vi får forskjellige behov for boliger der det enten blir ledige hus eller boligmangel. I moderne tid er folk…

Les mer

Næringslivsmøte på Olmhus Gård

Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken

Mitt Sør-Aurdal har sammen med Hølera Samdrift og ECIT hatt næringslivsmøte på Olmhus Gård. Begge firmaene presenterte seg, og det var mye nyttig å lære om både gardsdrift og regnskapsførsel. Hølera Samdrift DA Hølera Samdrift DA er en samdrift med fem garder som deltakere. Det er Midtre Juvkam, Søre Leite, Søre Øyhus, Olmhus og Helland.…

Les mer

Grendemøte i Åsli skolehus

Foto: Olav Kristian Huseby

Åsli Skole ble bygd i 1894, og det ble foretatt en større ombygging til den form vi ser bygget i dag. Skolen hadde tilhold i bygget frem til våren 1954. Etter dette gikk elevene på Ildjarnstad skole frem til sentralskolen ble innviet i 1967. Grenda eier bygget Grenda i Åsli overtok skolebygget i 1957, og…

Les mer

Lys i Gamle Hus i Sør-Aurdal

Fra Fekjær psykiatriske senter. Foto: Helene Nordbø Hansen

Lys i Gamle Hus (LIGH) er Fortidsminneforeningens prosjektet for å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til Distrikts-Norge. Med i prosjektet er seks kommuner fra hele Sør-Norge. I februar samlet deltagerne seg til seminar i Hedalen. Deltakerne På samlingen i Hedalen i Sør-Aurdal deltok fem av kommunene,…

Les mer

Bygda for alle – konsert for alle

Marilyn C. Almeida

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist lørdag. 70–80 aktører var involvert, og nesten dobbelt så mange var kommet for å høre på. Lokale krefter sto for underholdning, lyd, lys, film, fotografering, programledelse, rigging, regi, scene og servering. – En fin konsertopplevelse Mange hadde vært i sving i månedsvis for denne kvelden…

Les mer

Aktivitetskalender

Mitt Sør-Aurdal arbeider jevnt med å kartlegge og publisere alle arrangement og aktiviteter i vår kommune. For å gjøre det enklere for alle har vi samlet det meste i vår aktivitetskalender. Den finner du på våre nettsider. Du kan også lese QR-koden på bildet og du kommer på rett plass. Klistremerker med QR-koden finner du…

Les mer

Konserter i Sør-Aurdal

To konserter

Desember ble en travel tid for oss som liker å gå på konserter, og etter å ha fått med oss både 13. dagsbasar i Hedalen og juletrefest på Begnadalen sist helg, ser vi at det var en god avslutning på julemusikken. Fremover er det i januar to konserter av høy kvalitet som bør fenge mange…

Les mer

Quiz og allsang

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fjerdedag jul var det fest og moro på Nørre Lokalet i Hedalen. Omtrent hundre personer møtte opp for quiz og allsang. Hedalen Musikkorps og Hedalen ungdomslag inviterte til en uforglemmelig kveld, der quiz-spørsmålene var mange og vanskelige og konkurranseinstinktet høyt. Musikkspørsmålene var vanskeligst, men litt bedre gikk det med norske dyrearter og geografi. Quizen ble…

Les mer

Spørreundersøkelse

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Mitt Sør-Aurdal og Sør-Aurdal Frivilligsentral arbeider sammen om å skape best mulige forutsetninger for et godt foreningsliv i vår kommune. Vi ønsker i denne sammenheng å kartlegge hvordan er det er å være et lag, forening, eller organisasjon i Sør-Aurdal. Hva fungerer godt hos dere og hva kan bli bedre? Spørreskjema er sendt ut til…

Les mer

SakstørkeYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Det ville vært fint med flere saker som kunne engasjert kommunestyret. Mange av medlemmene som har vært med i denne perioden, har nok følt at det har blitt lite fremtidsrettet arbeid. Vi har hatt noen arbeidsmøter med gruppearbeid og andre saker som har engasjert. Vi har også fått vår første interpellasjon, men den er heller…

Les mer

Kjøretøytreff på Hedalsheimen

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Søndag arrangerte Mitt Sør-Aurdal kjøretøytreff, og det var flere som trosset rufsete vær og våt himmel og møttes til kjøretøyprat utenfor Hedalen bo- og servicesenter. Vi var 15–20 med interesse for kjøretøy som samlet oss rundt de fremmøtte bilene og delte historier om biler og kjøreturer. Stort aldersspenn Som vanlig var alderspennet stort på både…

Les mer

«Valdres skjerper sansene.» Kan samarbeidet skjerpes?

Merete Hovi. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sist onsdag hadde Sør-Valdres Utvikling invitert til åpent medlemsmøte på Kroken i Hedalen. Noen av møtedeltakerne var med via Teams. På møtet ble det gitt flere orienteringer, og det var enighet om at det er en god del å hente i økt samarbeid. Sør-Valdres Utvikling (SVU) SVU er en næringslivsorganisasjon med medlemmer i Sør-Aurdal kommune…

Les mer

Fiberutbygging i Sør-Aurdal

fiber

Stig Solbrekken fra Sør-Aurdal kommune holdt tirsdag en orientering for formannskapet om fiberutbyggingen i kommunen. Mange har fått fiber – og flere får i høst Innen 2021 vil over 90 % av husstandene i kommunen ha fått installert fiberkabel. Telenor har levert fiber til 969 adresser i kommunen. Områder som nå bygges ut i den…

Les mer

Mitt Sør-Aurdal

Mitt Sør-Aurdal

Kommunestyret i Sør-Aurdal kommune bestemte seg i 2019 for å satse på et nytt prosjekt for å få flere til å bosette seg i kommunen. Arbeidet ble delegert til en gruppe bestående av personer fra kommunestyret og næringslivet. Det ble raskt staket ut en kurs hvor landbruket spesielt kom i fokus, sammen muligheter for arbeid…

Les mer

Utebelysning i hyttefjelletYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddny Damsgaard hadde noen interessante betraktninger rundt lysbruk i fjellet. Det er et tema som har vært drøftet i senere tid både i vår kommune og andre områder med fritidsbebyggelse. Vi som bor på bygda, tar utsynet til stjernehimmelen som en selvfølge og kan ikke alltid se for oss et liv med konstant belysning fra…

Les mer

Økonomer – ja vi trenger demYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Økonomer kan har mange arbeidsoppgaver og mange faglige bakgrunner, men de er uansett viktig for at samfunnet og næringslivet skal fungere. Vårt moderne samfunn er tuftet på gode ledere og gode økonomers utviklingsarbeid. Jeg vil for min del vise til det athenske samfunn i tiden ca. 1000 år før Kristis fødsel, som en av de…

Les mer

Språk i kommunale dokumenterYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Undertegnede påpekte på siste formannskapsmøte viktigheten av å bruke et språk folk flest forstår. Mange faguttrykk og forkortelser kan ofte skape forvirring og i verste fall føre til feil avgjørelser i viktige saker. Regjeringen har de senere år arbeidet mye med å forenkle dokumenter og bruke forståelige begreper i brev og dokumenter fra det offentlige.…

Les mer

1 million kr til næringslivet i Sør-Aurdal

Stavedalen skisenter

Det ble i kommunestyret Sak 24/20 satt av kr 1 000 000, -i disposisjonsfond for bruk til nærings- utvikling i Sør-Aurdal kommune. Midlene skulle styrke sysselsettingen og gi en ekstra giv til kommunens næringsliv. Mange har på grunn av Covid-19 hatt en dårlig vårsesong, og noen bransjer har blitt rammet ekstra hardt. Vi ser allikevel…

Les mer