Fiberutbygging i Sør-Aurdal

fiber

Stig Solbrekken fra Sør-Aurdal kommune holdt tirsdag en orientering for formannskapet om fiberutbyggingen i kommunen. Mange har fått fiber – og flere får i høst Innen 2021 vil over 90 % av husstandene i kommunen ha fått installert fiberkabel. Telenor har levert fiber til 969 adresser i kommunen. Områder som nå bygges ut i den…

Les mer

Mitt Sør-Aurdal

Mitt Sør-Aurdal

Kommunestyret i Sør-Aurdal kommune bestemte seg i 2019 for å satse på et nytt prosjekt for å få flere til å bosette seg i kommunen. Arbeidet ble delegert til en gruppe bestående av personer fra kommunestyret og næringslivet. Det ble raskt staket ut en kurs hvor landbruket spesielt kom i fokus, sammen muligheter for arbeid…

Les mer

Utebelysning i hyttefjelletYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddny Damsgaard hadde noen interessante betraktninger rundt lysbruk i fjellet. Det er et tema som har vært drøftet i senere tid både i vår kommune og andre områder med fritidsbebyggelse. Vi som bor på bygda, tar utsynet til stjernehimmelen som en selvfølge og kan ikke alltid se for oss et liv med konstant belysning fra…

Les mer

Økonomer – ja vi trenger demYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Økonomer kan har mange arbeidsoppgaver og mange faglige bakgrunner, men de er uansett viktig for at samfunnet og næringslivet skal fungere. Vårt moderne samfunn er tuftet på gode ledere og gode økonomers utviklingsarbeid. Jeg vil for min del vise til det athenske samfunn i tiden ca. 1000 år før Kristis fødsel, som en av de…

Les mer

Språk i kommunale dokumenterYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Undertegnede påpekte på siste formannskapsmøte viktigheten av å bruke et språk folk flest forstår. Mange faguttrykk og forkortelser kan ofte skape forvirring og i verste fall føre til feil avgjørelser i viktige saker. Regjeringen har de senere år arbeidet mye med å forenkle dokumenter og bruke forståelige begreper i brev og dokumenter fra det offentlige.…

Les mer

1 million kr til næringslivet i Sør-Aurdal

Stavedalen skisenter

Det ble i kommunestyret Sak 24/20 satt av kr 1 000 000, -i disposisjonsfond for bruk til nærings- utvikling i Sør-Aurdal kommune. Midlene skulle styrke sysselsettingen og gi en ekstra giv til kommunens næringsliv. Mange har på grunn av Covid-19 hatt en dårlig vårsesong, og noen bransjer har blitt rammet ekstra hardt. Vi ser allikevel…

Les mer

Stillingsutlysninger i Sør-Aurdal KommuneYTRING 

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sør-Aurdal kommune har veldig mange ansatte som skal følges opp hvert år på forskjellige måter. Når stillinger blir ledigE, er det noen ganger lett å legge ut en stillingsannonse for å ansette en erstatter, men andre ganger kan det være smart med en grundigere gjennomgang av stillingen med hensyn til behov og kvalifikasjoner. For skolene…

Les mer