Tømmerdrift utenfor allfarveg

Lassbærer

Stormfellinga har gitt mange og store utfordringer for skogeierne. Langt austover åsene ligger skogen flat, hulter til bulter. Det er utrolig å se hvordan skogsmaskinene tar seg fram, sjøl i det vanskeligste terreng. Ikke alt kan fraktes med lassbærere helt ned til hovedvegen. For at tømmerbilene skal komme fram, må gamle veger utbedres, og nye…

Les mer

Et sekstiårsminne fra Reset

Reset

20. august 1959 skrev Kristen Bergsrud: Sommeren 1899 var det stor fest på Reset. Kjøreveien fra Frøstmyr til Reset var nettopp ferdig. Innvielsen av veien ble feiret med en stor fest, som spurtes både vidt og bredt. Hest og vogn Før var det bare med kløv på hesteryggen. Alle måtte bære en bør på ryggen…

Les mer

Det historiske hjørnet

Kristen Bergsrud uttafør Lisstuggua på Bautahaugen

Kristen Bergsrud bli intervjua tå Leif Ims 8. april 1968. Skrivi tå etter eit lydbandopptak – Hva het far din? – Han heitte Gul Bergsrud. Født i Hedal’n fireogtjugende november attenhundreogfireogfør og døydde sjuogtjugende mars nittenhundreogtoogfør. – Mor di da, hva het hun? – Ho med va født i Hedal’n, den femtende september attenfireogfemti og…

Les mer

Dialekta vår – bli ho borte?YTRING 

Sigrid Haugen

Det ha i det siste vøre mange oppslag i diverse medier om at dialekten rundt om i bygden våre e i ferd med å bli borte.  Det e nok eit faktum – og je vil si eit beklagele faktum – at hedalsdialekta lir samma skjebne. Vi som vaks opp på 50- og 60-talet fekk dialekta…

Les mer

Vegåpning på Reset 1899

Reset

Fra Sagn og Soge 1992: Da vegen fra Åsli og opp på Reset ble åpnet i 1899, var det en stor begivenhet som samlet mye folk. Legg merke til hvor snautt landskapet var den gang. Nå er denne haugen tett av bjørkeskog. Denne dagen kom to hedøler med sykler, – de første i bygda. Syklene…

Les mer

Visste du at det har vært kraftverk i Busua?

Rester etter kraftverket i Busua

På vestsida av elva, rett overfor kirka, kommer elva Busua ned fra Busufjellet og Fledda. Her, ca. en kilometer opp for Sandaker, ble det så tidlig som i 1914 bygget et kraftverk. Det betød at denne delen av Hedalen fikk elektrisk kraft nesten 40 år før resten av bygda. I Sagn og Soge i Søndre…

Les mer

Ildjarnstad skole

Skolebilde fra Ildjarnstad

Det var mange elever ved Ildjarnstad skole ved begynnelsen av 1900-tallet. Vi ser den kjente lærer Sørflaten her. Han var lærer her fra 1864–1874, og seinere fra 1894 fram til han ble sagt opp i 1911, 70 år gammel. Vi ser også (til høgre på bildet) lærer Anders Jørgensen Bergsrud fra Hedalen. Han virket fra…

Les mer

Helselaget på tur

Helselaget på tur

Etter ei lang «Korona-pause» kunne Hedalen helselag endelig dra på høsttur igjen. En årlig tradisjon helt siden 1985. Denne gangen var turmålet Blaafarveværket på Modum. Se www.blaa.no. Her ble vi møtt av en dyktig gaid, som viste oss rundt i årets kunstutstilling: «Sommereventyr, Nasjonalmuseet på Blaafarveværket». 60 unike originalbilder var lånt ut fra Nasjonalmuseet. Se…

Les mer

Minnemarkering i Hallingvika

Minneplata

I år er det 100 år siden Berte Skrukkefyllhaugen flytta fra Vassfaret. Siste boplassen hennes var ei enkel skogskoie i Hallingvika, på «hallingsida» av Aurdalsfjorden. Her bodde ho sammen med mannen Ola og sønnen i Anton i vel 20 år. Bare restene av stallen står nå igjen. Kilder til kunnskap Det er skrevet mye om…

Les mer

7. mai 1921 – bjørn skutt

Bjørn

På www.bokhylla.no kan du finne interessante klipp fra norske aviser. Avisa «Valdres» ligger åpen for alle til og med 1930, deretter er det bare tilgang for bibliotek. Her tar vi med en artikkel som forteller om en hendelseen en mai-dag for 100 år siden. (Bildet ovenfor er et illustrasjonsbilde tatt av Gustavo Leighton i en…

Les mer

Turtips – vårtur langs elva

Vedd Skimtenbrua

Kongevegen mellom Landsendbrua og Nerstaddammen er nå farbar. Fossbrøtta er våryr. Naturen våkner. Bildet ovenfor er tatt ved Skimtebrua. Kongevegen fra Vassfarbrua til Nerstad-dammen ble nyrydda og blåmerka våren 2020. Merkinga er gjort med maling på trær og med blå klosser. Nerstaddammen er en gammel tømmerfløtningsdam. Brua over den kom i 1961, og dermed ble…

Les mer

Bautastenens afsløring

Bauta på Bautahaugen

I avisa «Valdres» 23. mai 1905: Som før meddelt i ”Valdres” er der i vaar reist en bautasten paa Jonsrudbakken ved Brager over de mænd fra Hedalen, der deltog i krigen 1808 – 1814. Brødr. Goplerud var de, der satte sig i spidsen og med frivillig assistance af flere fik skaffet stenen tilveie. Den, der…

Les mer

Freden i 1945

Etter gudstjenesten i 1945

Dette er henta fra Inger Stensrud sitt jubileumshefte til fredsfeiringa i 1995. Heftet er å finne på biblioteket. 17. mai 1945 Av G. A. Brager i «Valdres”. I Hedalen ble 17. mai feiret med meget stor begeistring. Alt tidlig på morgenen vaiet flaggene vakkert pyntet til fest. Om formiddagen kom toget fra kirken, og det…

Les mer

Fra avisa Valdres – 17. mai 1915

Bordet på Bautahaugen

De alvorlige tider setter også sitt preg på naturen, ser det ut til. Våren kommer sent. Endnu ligger sneen tyk borte i lierne, og paa mange jorder er det endnu sneflekker – ogsaa paa solsiden. Bjerkeskogen står nøken og sort. Markerne ligger graa og triste, og bortover dem feier en bitende kold nordenvind som tuter…

Les mer

Eit viktig, historisk bilete

Dette biletet vart take av dei under avdukinga av den fyrste bautaen på Bautahaugen i 1905

Dette biletet vil komme på ein av dei store, utandørs plansjane som Valdresmusea skal setje opp i sommar.  Teksten er utforma av Anne Marit Noraker: Eigarane av Nørre Braka, Gudbrand Arnesen (1845-1926) og kona Gunhild Maria Andersdatter (1852-1930), gav den gamle dansarfeten Jonsrudhaugen som samlingsplass og framtidig museumsområde. Dette biletet vart take av dei under avdukinga…

Les mer

Kofteknapp

Kofteknapp

Av Inger Haglund i «Sagn og Soge i søndre Ourdahl 1994. Bildet ovenfor: Her er eksemplar av Mekkel H. Lies kofteknapper av 1943. I Hedalen stod vi sjelden opprådd med å skaffe til veie de vesentligste fornødenheter under krigen. Her hadde vi handverkere av nær sagt alle slag. Til og med en «knappestøper» befant seg…

Les mer

Lang flukt – del 2

Lang flukt

Boka «Lang flukt» Arnfinn Haga fra 2012 forteller historien om en dramatisk flukt fra tyskerne i 1941.  Fra omslaget: «Med en dødsdom hengende over seg flykter to menn over fjellene i Norge. Det er våren 1941 og telegrafist Erling Marthinsson og optiker Carl Müller har rømt fra den tyske fangeleiren Ulven ved Bergen. I over…

Les mer

Lang flukt – del 1

Lang flukt

Boka «Lang flukt» Arnfinn Haga fra 2012 forteller historien om en dramatisk flukt fra tyskerne i 1941. Fra omslaget: «Med en dødsdom hengende over seg flykter to menn over fjellene i Norge. Det er våren 1941 og telegrafist Erling Marthinsson og optiker Carl Müller har rømt fra den tyske fangeleiren Ulven ved Bergen. I over…

Les mer