Redaksjonskomiteen

Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2022

Publisert av Sigrid Haugen 23.11.2022. Sist oppdatert 23.11.2022.

Nå kan du sikre deg ei ny utgave av Sør-Aurdal Historielags hefte «Sagn og Soge».

Heftet er nå til salgs i butikker både i Sør-Aurdal og nabokommunene. Ønsker du å få det tilsendt, kontakt undertegnede. Du får også kjøpt det av medlemmer i redaksjonskomiteen.

I forordet skriv styreleder Åse Østgård Hagen:

Ei ny, innhaldsrik utgåve av Sagn og Soge i Søndre Ourdahl er klar. Skriftkomiteen kan dermed seiast å bidra sterkt når det gjeld å oppfylle formålsparagrafen til Sør-Aurdal Historielag. Den lyder slik: «Laget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for Sør-Aurdals historie. Det skal arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og våre kulturminner av alle slag». Innhaldslista viser at her er historier om mangt og mykje frå heile kommunen. Emna spenner vidt, og vi trur at det vil vekke interessa hjå dei som får heftet i handa.

En smakebit fra Sagn og Soge 2022. Ildjarnstad søndagsskole 1950.

Det er 40 år sidan, i 1982, at det fyrste heftet av Sagn og Soge kom ut. Det er difor eit jubileumshefte som blir presentert denne gongen. I 2010-utgåva var det eit emneregister for åra frå 1982 til 2010. Denne utgåva har register med oversikt over alle forfattarar som har levert stoff til dei 20 hefta som er utgjeve. Begge desse registera kan vera til stor nytte om det er spesielle emne og forfattarar ein vil finne fram til.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...