Redaksjonskomiteen

Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2022

Publisert av Sigrid Haugen 23.11.2022. Sist oppdatert 23.11.2022.

Nå kan du sikre deg ei ny utgave av Sør-Aurdal Historielags hefte «Sagn og Soge».

Heftet er nå til salgs i butikker både i Sør-Aurdal og nabokommunene. Ønsker du å få det tilsendt, kontakt undertegnede. Du får også kjøpt det av medlemmer i redaksjonskomiteen.

I forordet skriv styreleder Åse Østgård Hagen:

Ei ny, innhaldsrik utgåve av Sagn og Soge i Søndre Ourdahl er klar. Skriftkomiteen kan dermed seiast å bidra sterkt når det gjeld å oppfylle formålsparagrafen til Sør-Aurdal Historielag. Den lyder slik: «Laget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for Sør-Aurdals historie. Det skal arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og våre kulturminner av alle slag». Innhaldslista viser at her er historier om mangt og mykje frå heile kommunen. Emna spenner vidt, og vi trur at det vil vekke interessa hjå dei som får heftet i handa.

En smakebit fra Sagn og Soge 2022. Ildjarnstad søndagsskole 1950.

Det er 40 år sidan, i 1982, at det fyrste heftet av Sagn og Soge kom ut. Det er difor eit jubileumshefte som blir presentert denne gongen. I 2010-utgåva var det eit emneregister for åra frå 1982 til 2010. Denne utgåva har register med oversikt over alle forfattarar som har levert stoff til dei 20 hefta som er utgjeve. Begge desse registera kan vera til stor nytte om det er spesielle emne og forfattarar ein vil finne fram til.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...