Aslebakken

Gå med oss!

Publisert av Sigrid Haugen 21.06.2022. Sist oppdatert 20.06.2022.

Helselaget fortsetter med gåturer annenhver onsdagskveld. Vi veksler mellom ulike turmål rundt omkring i bygda. Følg med på Hedalen.no.

Onsdag 15. juni gikk turen til Randi-Gulhølet og Aslebakken med Svanhild som turleder.

Svanhild forteller. Foto: Sigrid Haugen

Randi-Gulhølet var opprinnelig en plass under Øvre Melgård, i Åsligrenda mellom Gjørud og Aslebakken. Her var det rydda flere små åkerlapper. Plassen er for lengst tilvokst, men tomta etter stuggua vises.

Hustuft. Foto: Sigrid Haugen

Navnet stammer antakelig fra Gul Torgrimsen Grøvseie, f. 1780. Mor hans het Randi (Rangdi). Siden Gul var et vanlig navn, ble morens navn satt foran for å holde denne Gul ut fra navnebrødrene. Samme navneskikk ligger til grunn for flere plassnavn i kommunen. Sisteleddet, -hølet, bærer bud om heller skrale livsvilkår. Plassnavn på -hølet finnes flere steder.

Hustuft med dørhella. Foto: Sigrid Haugen

Ei anna mulig forklaring på navnet er at ei kvinne som het Randi-Gul var så god til å ta ut vatn, og at plassen fikk navn etter kjelda hun tok ut der.

Flere hustufter. Foto: Sigrid Haugen

Mange familier har bodd her. Mest omtalt er nok Gul Torgrimsens to døtre, Siri f. 1816 og Anne f. 1820. Siri var gift med Gudbrand Mikjelsen på Vassfarplassen (Gamle-Gudbrand). Gamle-Gudbrands navn er blitt knyttet til en høl med et vadested like sør for Suluvassoset.

Hølen har fått navnet Dreparhølen, fordi ryktet ville ha det til at Gudbrand druknet ei tjenestejente og det vesle barnet hennes der en gang de var på veg til setra Arnebu. Jenta het Anne, ble kalt Randi-Gul-Anne, og var søster til Siri. (Les mer om denne tildragelsen i Gard og bygd i Sør-Aurdal, b. D, s. 588.)

Gammelt slåtteland. Foto: Sigrid Haugen

Etter Gul Torgrimsens død i 1865 bodde ei Kari Sveinsdatter som losjerende i Randi-Gul-Hølet. Ho livnærte seg ved å spinne, hadde 1 ku, 4 sauer og 2 geiter, sådde ½ tønne blandkorn og satte ½ tønne poteter.

I 1842 fikk Ola Østensen og Kari Guttormsdatter en sønn i Hølet.

Gudbrand Olsen Grøvseie og Jøran Andersdatter Galilea fikk i 1872 sønnen Ole på et sted kalt Hølet. Familien reiste til Amerika, og var sannsynligvis de siste beboerne i Randi-Gul-Hølet.

For mer utfyllende opplysninger, se Gard og bygd i Sør-Aurdal, b. D.

Kanskje rester etter en låve. Foto: Sigrid Haugen
Matpause. Foto: Ragna Heiene
Foto: Sigrid Haugen
Aslebakken. Foto: Ragna Heiene

Les også..

Planens forside

Varsler stor omstilling

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. ...
Sol Arja

Masse rot og trær som lå i haugerYTRING 

Mamma var ikke helt sikker på om vi skulle  på ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysløypa er kjørt oppKUNNGJØRING 

Det har kommet bra med snø den siste uka, og ...
Samuel

Mange trær hadde falt nedYTRING 

Jeg våkna og så ut av vinduet. Det blåste, men ...
Julemesse

Julemesse lørdag 26. november

Julemessa, som har vært en årlig tradisjon i Hedalen siden ...
Tjærebrenning

Tjærebrenning 3

Jeg har vært i kontakt med fortidsminneforeningen, Lars Erik Haugen ...