Trond Bråten får æresdiplom

Tale ved overrekkelse av æresdiplom til Trond Bråten

Publisert av Sigrid Haugen 18.02.2023. Sist oppdatert 18.02.2023.

Sør-Aurdal Historielag har gjennom åra hatt mange ildsjeler som har stått på og gjort en ekstra stor innsats for laget. I dag vil vi hedre en slik person.

Vedkommende har vært levende interessert i historie – og ikke minst lokalhistoria – gjennom mange, mange år. Denne interessen har ført til at vedkommende har utrolig mye kunnskap, og har gjort en stor innsats for å ta vare på denne kunnskapen, og formidle den til nye generasjoner. Gjennom muntlig overføring, og ikke minst gjennom skriftlige nedtegnelser.

Den vi prater om har fått heder og ære før – vel fortjent – for sitt allsidige kulturarbeid. Vedkommende har fått avisa Valdres sin kulturpris, og i 2006 Sør-Aurdal kommunes kulturpris. Nå skjønner vel alle at jeg prater om han Trond Bråten.

Da han fikk kulturprisen, ble det særlig fokusert på betydningen han har hatt for sang- og musikkmiljøet i kommunen, som sanger, som korpsmusiker og som aktiv kulturarbeider på mange områder.

Han hadde arbeidsplassen sin på Bagn Bygdesamling i over 20 år – og derigjennom gjort en stor formidlingsjobb.

I dag er det historielaget sin tur til å takke deg, Trond, for alt det du har gjort for laget, og gjør – for å dele med andre av den store kunnskapen din.

De siste 20 årene har vi samarbeidet i redaksjonskomiteen for Sagn og Soge i Søndre Ourdahl, her har du vært en utrolig ressurs.  Fra og med heftet i år 2000 og fram til 22-heftet har du levert hele 19 bidrag om mange forskjellige temaer. 

Nevnes kan artikler om arbeidsliv som de som vokser opp i dag, ikke kjenner til lenger, særlig gjelder det tømmerdrift. En svært grundig artikkel om Sigurd Islandsmoen har du levert, og småstykker om løst og fast fra bygda. Den gode hukommelsen din er så verdifull! Og så er du så flink til å tegne!

 Vi har hatt det så trivelig på komitemøta sammen med deg, Trond. Samme hva vi prater om, har du ei historie og noe å fortelle om temaet, som oftest med en humoristisk vri. Vi setter virkelig pris på deg, og hadde håpet at samarbeidet i redaksjonskomiteen skulle fortsette. Nå forstår vi likevel at du ønsker å trekke deg, og det må vi ha forståelse for, men det blir vanskelig å finne din erstatter.

Da historielaget var i beit for leder for noen år siden, tok du også på deg det vervet en periode. Nevnes må også at du har vært aktiv i Valdres Historielag, og levert stoff til Årbok for Valdres.

Styret i Sør-Aurdal Historielag synes nå det er på tide at du får en synlig påskjønnelse for innsatsen din, og har bestemt at du med dette utnevnes til æresmedlem i laget!

Les også..

Har fått abbor

Over 200 abbor på garn

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Julespillet

Julespillet 18. november 2023BEKJENTGJØRELSE 

Vi håper du vil være med på julespillet på julemessa ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...