Trond Bråten får æresdiplom

Tale ved overrekkelse av æresdiplom til Trond Bråten

Publisert av Sigrid Haugen 18.02.2023. Sist oppdatert 18.02.2023.

Sør-Aurdal Historielag har gjennom åra hatt mange ildsjeler som har stått på og gjort en ekstra stor innsats for laget. I dag vil vi hedre en slik person.

Vedkommende har vært levende interessert i historie – og ikke minst lokalhistoria – gjennom mange, mange år. Denne interessen har ført til at vedkommende har utrolig mye kunnskap, og har gjort en stor innsats for å ta vare på denne kunnskapen, og formidle den til nye generasjoner. Gjennom muntlig overføring, og ikke minst gjennom skriftlige nedtegnelser.

Den vi prater om har fått heder og ære før – vel fortjent – for sitt allsidige kulturarbeid. Vedkommende har fått avisa Valdres sin kulturpris, og i 2006 Sør-Aurdal kommunes kulturpris. Nå skjønner vel alle at jeg prater om han Trond Bråten.

Da han fikk kulturprisen, ble det særlig fokusert på betydningen han har hatt for sang- og musikkmiljøet i kommunen, som sanger, som korpsmusiker og som aktiv kulturarbeider på mange områder.

Han hadde arbeidsplassen sin på Bagn Bygdesamling i over 20 år – og derigjennom gjort en stor formidlingsjobb.

I dag er det historielaget sin tur til å takke deg, Trond, for alt det du har gjort for laget, og gjør – for å dele med andre av den store kunnskapen din.

De siste 20 årene har vi samarbeidet i redaksjonskomiteen for Sagn og Soge i Søndre Ourdahl, her har du vært en utrolig ressurs.  Fra og med heftet i år 2000 og fram til 22-heftet har du levert hele 19 bidrag om mange forskjellige temaer. 

Nevnes kan artikler om arbeidsliv som de som vokser opp i dag, ikke kjenner til lenger, særlig gjelder det tømmerdrift. En svært grundig artikkel om Sigurd Islandsmoen har du levert, og småstykker om løst og fast fra bygda. Den gode hukommelsen din er så verdifull! Og så er du så flink til å tegne!

 Vi har hatt det så trivelig på komitemøta sammen med deg, Trond. Samme hva vi prater om, har du ei historie og noe å fortelle om temaet, som oftest med en humoristisk vri. Vi setter virkelig pris på deg, og hadde håpet at samarbeidet i redaksjonskomiteen skulle fortsette. Nå forstår vi likevel at du ønsker å trekke deg, og det må vi ha forståelse for, men det blir vanskelig å finne din erstatter.

Da historielaget var i beit for leder for noen år siden, tok du også på deg det vervet en periode. Nevnes må også at du har vært aktiv i Valdres Historielag, og levert stoff til Årbok for Valdres.

Styret i Sør-Aurdal Historielag synes nå det er på tide at du får en synlig påskjønnelse for innsatsen din, og har bestemt at du med dette utnevnes til æresmedlem i laget!

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...