Reset

Et sekstiårsminne fra Reset

Publisert av Sigrid Haugen 23.02.2022. Sist oppdatert 21.02.2022.

20. august 1959 skrev Kristen Bergsrud:

Sommeren 1899 var det stor fest på Reset. Kjøreveien fra Frøstmyr til Reset var nettopp ferdig. Innvielsen av veien ble feiret med en stor fest, som spurtes både vidt og bredt.

Hest og vogn

Før var det bare med kløv på hesteryggen. Alle måtte bære en bør på ryggen ved siden av, og det forgikk helst i bakmeis. Så gleden var stor over å få kunne bruke hest og vogn.

Festdag med stort frammøte

Jeg overvar festen, og interessert som jeg var, la jeg merke til alt som forgikk på festen. Det var en tindrende fin solskinnsdag, og jubel og glede hersket over alt hele dagen og natten.

Folk kom kjørende og gående fra bygden og setrene. Mange hallinger var også møtt frem, det var yrende fullt av folk overalt, og stemningen var på toppunktet fra først til sist. Dans og lek gikk lystig til langt på morgenen.

Tråsykler

Som en raritet på hvordan tidene har utviklet seg siden den tid, kan nevnes: 4 mann fra Hedalen var møtt fram med hver sin tråsykkel. Disse syklene var de første tråsykler som fantes i Hedalen, og de vakte megen beskuelse og interesse av alle.

Fonograf

Og i dag suser de flotteste biler og flygemaskiner over Reset. Likeså var en omreisende mann møtt opp med fonograf, noe som også i den tid var en raritet. For å høre noe i den måtte man sitte med en høretelefon over ørene.

God og rimelig vei

Alt arbeide var billig i den tid. Således kan nevnes at veien ble bygget for 25 øre pr. meter og 50 øre pr. stikkrenne. Veien har nu vært i bruk i 60 år uten nevneverdige forandringer.

Kjerna smør

Jeg husker også at på veien til festen traff vi en gammel seterbudeie, som gikk og gjetet kuene sine. På ryggen hadde hun en kjerne fastbundet med fløte i. Ved å bevege kroppen frem og tilbake, kjernet hun smøret mens hun gikk og gjetet.

Les også..

Bildeglimt 2 fra 17. mai-feiring i Hedalen 2022

Det var flott vær, godt frammøte og stor stemning da ...

Bildeglimt 1

Både undertegnede og Arne G. P. tok bilder på 17. ...
Ståle Borgersen

Tale for dagen i Hedalen 17. mai

Gratulerer med dagen! Endelig kan vi få feire dagen igjen, ...
komiteen

Hele folket i arbeid

17. mai-komiteen har en travel dag.
Flaggheising

Gratulerer med dagen!

Kl. 08.10: 17. mai-feiringa er i gang i Hedalen. I ...

Barnedåp

Loke Davidsen Antonsen ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 15. ...