Ildjarnstad skole

Skolebilde fra Ildjarnstad

Det var mange elever ved Ildjarnstad skole ved begynnelsen av 1900-tallet. Vi ser den kjente lærer Sørflaten her. Han var lærer her fra 1864–1874, og seinere fra 1894 fram til han ble sagt opp i 1911, 70 år gammel. Vi ser også (til høgre på bildet) lærer Anders Jørgensen Bergsrud fra Hedalen. Han virket fra…

Les mer

Helselaget på tur

Helselaget på tur

Etter ei lang «Korona-pause» kunne Hedalen helselag endelig dra på høsttur igjen. En årlig tradisjon helt siden 1985. Denne gangen var turmålet Blaafarveværket på Modum. Se www.blaa.no. Her ble vi møtt av en dyktig gaid, som viste oss rundt i årets kunstutstilling: «Sommereventyr, Nasjonalmuseet på Blaafarveværket». 60 unike originalbilder var lånt ut fra Nasjonalmuseet. Se…

Les mer

Minnemarkering i Hallingvika

Minneplata

I år er det 100 år siden Berte Skrukkefyllhaugen flytta fra Vassfaret. Siste boplassen hennes var ei enkel skogskoie i Hallingvika, på «hallingsida» av Aurdalsfjorden. Her bodde ho sammen med mannen Ola og sønnen i Anton i vel 20 år. Bare restene av stallen står nå igjen. Kilder til kunnskap Det er skrevet mye om…

Les mer

7. mai 1921 – bjørn skutt

Bjørn

På www.bokhylla.no kan du finne interessante klipp fra norske aviser. Avisa «Valdres» ligger åpen for alle til og med 1930, deretter er det bare tilgang for bibliotek. Her tar vi med en artikkel som forteller om en hendelseen en mai-dag for 100 år siden. (Bildet ovenfor er et illustrasjonsbilde tatt av Gustavo Leighton i en…

Les mer

Turtips – vårtur langs elva

Vedd Skimtenbrua

Kongevegen mellom Landsendbrua og Nerstaddammen er nå farbar. Fossbrøtta er våryr. Naturen våkner. Bildet ovenfor er tatt ved Skimtebrua. Kongevegen fra Vassfarbrua til Nerstad-dammen ble nyrydda og blåmerka våren 2020. Merkinga er gjort med maling på trær og med blå klosser. Nerstaddammen er en gammel tømmerfløtningsdam. Brua over den kom i 1961, og dermed ble…

Les mer

Bautastenens afsløring

Bauta på Bautahaugen

I avisa «Valdres» 23. mai 1905: Som før meddelt i ”Valdres” er der i vaar reist en bautasten paa Jonsrudbakken ved Brager over de mænd fra Hedalen, der deltog i krigen 1808 – 1814. Brødr. Goplerud var de, der satte sig i spidsen og med frivillig assistance af flere fik skaffet stenen tilveie. Den, der…

Les mer

Freden i 1945

Etter gudstjenesten i 1945

Dette er henta fra Inger Stensrud sitt jubileumshefte til fredsfeiringa i 1995. Heftet er å finne på biblioteket. 17. mai 1945 Av G. A. Brager i «Valdres”. I Hedalen ble 17. mai feiret med meget stor begeistring. Alt tidlig på morgenen vaiet flaggene vakkert pyntet til fest. Om formiddagen kom toget fra kirken, og det…

Les mer

Eit viktig, historisk bilete

Dette biletet vart take av dei under avdukinga av den fyrste bautaen på Bautahaugen i 1905

Dette biletet vil komme på ein av dei store, utandørs plansjane som Valdresmusea skal setje opp i sommar.  Teksten er utforma av Anne Marit Noraker: Eigarane av Nørre Braka, Gudbrand Arnesen (1845-1926) og kona Gunhild Maria Andersdatter (1852-1930), gav den gamle dansarfeten Jonsrudhaugen som samlingsplass og framtidig museumsområde. Dette biletet vart take av dei under avdukinga…

Les mer

Fra avisa Valdres – 17. mai 1915

Bordet på Bautahaugen

De alvorlige tider setter også sitt preg på naturen, ser det ut til. Våren kommer sent. Endnu ligger sneen tyk borte i lierne, og paa mange jorder er det endnu sneflekker – ogsaa paa solsiden. Bjerkeskogen står nøken og sort. Markerne ligger graa og triste, og bortover dem feier en bitende kold nordenvind som tuter…

Les mer

Kofteknapp

Kofteknapp

Av Inger Haglund i «Sagn og Soge i søndre Ourdahl 1994. Bildet ovenfor: Her er eksemplar av Mekkel H. Lies kofteknapper av 1943. I Hedalen stod vi sjelden opprådd med å skaffe til veie de vesentligste fornødenheter under krigen. Her hadde vi handverkere av nær sagt alle slag. Til og med en «knappestøper» befant seg…

Les mer

Lang flukt – del 2

Lang flukt

Boka «Lang flukt» Arnfinn Haga fra 2012 forteller historien om en dramatisk flukt fra tyskerne i 1941.  Fra omslaget: «Med en dødsdom hengende over seg flykter to menn over fjellene i Norge. Det er våren 1941 og telegrafist Erling Marthinsson og optiker Carl Müller har rømt fra den tyske fangeleiren Ulven ved Bergen. I over…

Les mer

Lang flukt – del 1

Lang flukt

Boka «Lang flukt» Arnfinn Haga fra 2012 forteller historien om en dramatisk flukt fra tyskerne i 1941. Fra omslaget: «Med en dødsdom hengende over seg flykter to menn over fjellene i Norge. Det er våren 1941 og telegrafist Erling Marthinsson og optiker Carl Müller har rømt fra den tyske fangeleiren Ulven ved Bergen. I over…

Les mer

Fossbrøtta gjør seg vinterklar

Ved Skimtebrua

Fra en vandring på Kongevegen den andre desemberdagen. Bildet ovenfor er tatt ved Skimtebrua. Kongevegen fra Vassfarbrua til Nerstad-dammen ble nyrydda og blåmerka våren 2020. Merkinga er gjort med maling på trær og med blå klosser.

Les mer

Rapport fra Bautahaugens venner

Fra Bautahaugen

2020 ble et uvanlig år for venneforeninga. Årsmøtet var forberedt og kunngjort til 24. mars. Da slo korona-epidemien inn over landet, og 12. mars alt ble nedstengt og satt på vent. Vi hadde også starta planlegginga av sommerutstilling med tema jakt. Da vi ble kjent at ei arbeidsgruppe planla ei utstilling i forbindelse med et…

Les mer

Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2020

Sagn og Soge

Sør-Aurdal Historielag kan nå presentere et nytt hefte i serien Sagn og Soge. Heftet har kommet ut annethvert år siden starten i 1982. Årets utgave er dermed nummer 20 i rekka.Som innholdslista viser, byr vi også denne gangen på allsidig stoff fra hele kommunen.Vi takker alle som har bidratt med stoff, noen på eget initiativ…

Les mer

Takk til Mari Goplerud og Ola Rygg for en minnerik dag på Vatneberget

Mari Ønsker velkommen til Goplerud

Sør-Aurdal Historielag hadde i år lagt høstturen til egen kommune, nemlig Goplerud og Vatneberget i Hedalen. Styret i historielaget ønsker å takke Mari og Ola og resten av familien Goplerud for god tilrettelegging og mottakelse! Mari ønsket velkommen fra stabburstrappa med klokkeringing og fortelling om gardens historie. Søstrene Anne Lise og Olaug hjalp til med…

Les mer

Bautahaugen samlinger

BAutahaugen samlinger. Foto: Arne G. Perlestenbakken

I dette oppslaget finner du informasjon om hva som skjer på Bautahaugen samlinger i august. Museet er åpent for omvisning lørdag og søndag 1.–2. august, 8.–9. august og 15.–16. august kl. 12.00–16.00. Base Elg-utstillinga Base Elg-utstillinga er åpen i samme tidsrom som museet. Teknoteket/Radiomuseet Samtidig er også Bautahaugen Samlinger – avd. Teknoteket/Radiomuseet åpent. Her finner…

Les mer

Landsendbrua

Brustøet til Gamle Landsenbrua. Foto: Sigrid Haugen

Eldor Bråthen: Vassfarbrøtningen. Om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Ådal. Utgitt av Vassfaret Elvekasse i 2007. Se siden om kongevegen fra Landsendbrua til Nerstaddammen. Denne boka gir en grundig oversikt over brøtningshistoria, og hvor viktig elvene var for tømmertransporten. Virksomheten ble administrert av elvekasser, og hver elv ble delt inn i roder. Her…

Les mer

Bautahaugen samlinger i sommer

Bautahaugen

Sommeren 2020 blir en unntakssesong med sterkt redusert tilbud. Åpent for omvisning lørdag og søndag disse 4 helgene: 25.– 26. juli, 1.– 2, 8.– 9. og 15.– 16.august. I tillegg blir Base Elg-utstilling på låven og Radiomuseet på Fjellstad åpent alle lørdager fom 27. juni – tom 15. august. Åpningstid: kl . 12.00 – 16.00…

Les mer