Turdeltakere

Rundtur i gamle seterlag på Skålvassåsen

Publisert av Sigrid Haugen 23.07.2022. Sist oppdatert 26.07.2022.

Onsdag 13. juli tok Svanhild Melgård Strømmen oss med på en rundtur i seterlaget på Skålvassåsen. Setringa tok slutt på 1960- og 1970-tallet, men setrene ligger der og minner om det gamle seterlivet. Flere av dem er oppgradert til hytter, og nye hytter er bygd i seinere år.

Første stopp var Skålvassvollen (Haglundsetra). Her ser vi Anderstjern, vatnet som var fisketomt, men hvor det nå tas gode fangster. Utsikten er vid. Vi ser Onsknatten, en del av søre Hedalen, østsida av Begnadalen og flere blåner mot øst og sør. På Utsikten, er par hundre meter lenger nord, har vi også utsikt til Elgevatnet og Elgevass-setra.

Utsikt fra Skålvassvollen. Vi ser deler av søre Hedalen, og Storrustefjella i bakgrunnen
Anderstjern
Turdeltakere
På samme sted i 1950
Grasavling i 1960. Nå er vollen gjengrodd, og sauene koser seg der

Har du lest Sagnet om Elgevass-setra, av Mikkjel Fønhus? Du finner det i boka ”Det skriker fra Kverrvilljuvet”, og kan leses bl.a. her.

Vi rusla tilbake forbi Nordbyhaug-setra, som har fått nye hus og hytter på setervollen.

Tett inntil vegen mot Muggedalen ligger Kristenvollen (Roasetra). Gamlebua her er flytta til Fekjær psyk. senter (den første bebyggelsen på vegen opp til Fekjær).

Kristenvollen

Vi gikk så ned setervollen, en voll med frodig gras som vitna om gode avlinger. Alle setervollene var viktige for vinterforet til dyra. Når slåtten var unnagjort heime i bygda, stod seterslåtten for tur. Det ble lagra i lyua (løa) på setervollen, og kjørt heim med hesteslede på vinterføre.

Bjørgansetra ligger også høgt og fritt. Bua er restaurert til hytte, og like ved har familiemedlemmer bygd seg hytter. Fjøset er borte, men tomta viser hvor det stod.

Mot Bjørgansetra
Bjørgansetra
Restene av fjøset på Bjørgansetra

I vegkrysset som jeg kan huske ble kalt Bakkomheken, kunne Svanhild fortelle ei artig historie fra den gang det var store barneflokker som gjerne var på setra om sommeren. Her ser vi opp mot ei stor, gammel furu med kraftige greiner, der barna brukte å samles oppi til «gudstjeneste» på søndager. Greinene ble fordelt etter rang, og Harald Haglund (f. 1913) var prest!

Furua

Vi kommer til Bakkomsetra, som i «Gard og bygd i Sør-Aurdal» feilaktig er kalt Fetvollen. Fetvollen ligger i Muggedalen og tilhører Søre Berg.

Mot Bakkomsetra
Bakkomsetra
Knutlibua

Etter Knutli-bua går vegen bratt ned til Grønhaug-setra. Vollen skrår ned mot Skålevatnet. Dette er setra som seinest hadde krøtter på Skålvassåsen. Flere av turdeltakerne hadde minner om trivelige budeier og smaken av varmt prim her!

Grønhaugsetra
Grønhaugsetra
Mot Skålevatnet
«Seterblommer»

Turen gikk videre gjennom skog gammel sti forbi Stugardssetra og fram til Melgards-setra, hvor vi slo oss ned på den trivelige uteplassen mens vertskapet diska opp med kaffe og heimebakst.

Melgardssetra
Melgardssetra
Melgardssetra
Melgardssetra

Vi setter pris på at Sør-Aurdal kommunes folkehelsekoordinator Hanna Rivenes ble med oss på turen.

«Gå med oss»-turene fortsetter annenhver onsdagskveld. Følg med på Hedalen.no og bli med!

Les også..

Hedalen helselag

Tren med ossBEKJENTGJØRELSE 

TREN MED OSS tirsdag 12. des. kl. 17.30. – 18.30. ...
Aage Sogn

Konserter i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 13. desember kan du få med deg julekonsert med ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jul med valdresmål og meining

Vi som var så heldig å ha billett til konserten ...
Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Orientering eller sak?

Ordfører Marit Hougsrud har sendt ut innkalling til kommunestyremøtet 14. ...
Salto logo

GrøtfestBEKJENTGJØRELSE 

på Kroken for både ute- og innegruppa, torsdag 14.12. kl. 17:30–19:00.
Hakkebakkeskogen

Bli med til HakkebakkeskogenYTRING 

På lokalet den 16. og 17. desember det skjer.Vi ønsker ...