Ved gapahuken til 4 H. Utsikt mot Bergstjern

Skitur – kultur – historie

Publisert av Sigrid Haugen 27.02.2023. Sist oppdatert 26.02.2023.

Tusen takk til Hedalen idrettslag og dugnadsgjengen som kjører opp ei nydelig skiløype mellom Bergstjern og Jennlismyra! Og takk for oppbrøyta parkeringsplasser. Et supert tilbud for oss som ikke ønsker oss de altfor store utfordringene i skisporet. I tillegg til å nyte fin natur kan en også få med seg ulike innslag av kultur- og bygdehistorie.

Riktig skrivemåte

Vi kan starte med navnet Jennlismyra. I nyere tid har det sneket seg inn en v i navnet. Dette er ikke i tråd med opprinnelig skrivemåte og dialekt. Hedøling og språkprofesser Svein Lie skriver:

«Jevnlismyra (og Jevnlisfjellet): Uttalen er /jenn-/, men opphavet til navnet er uklart. At første ledd betyr ‘jevn/jamn’, er i alle fall feil. I så fall ville det ha hett Jamlismyra (som i ‘jamn’) i Hedalen. Når en ikke kjenner opphavet (etymologien), er det best å bruke uttalen som grunnlag og skrive Jennlismyra. (En mulig etymologi er at første ledd betyr ‘gjegn’, som iflg. Nynorskordboka betyr ‘lagleg, grei, beintfram, bein’, og det kunne vise til den greie, beine leia over til Begnadalen eller den greie lia over mot Begnadalen. Slik Mikjel Sørlie og Harald Dokkehaug. I så fall kunne skrivemåten være Gjennlismyra.»

Dette er ett av mange innspill fra Svein Lie til Kartverket, som forhåpentligvis snart får på plass Jennlismyra på samme måte som fjellet på andre sida av vegen er retta til Jennlisfjellet. Se www.norgeskart.no.

Foto: Sigrid Haugen

Løypenettet

På myra er det kjørt opp rundløype, et perfekt tilbud til nybegynnere på ski.

Etter et par kilometer i vekslende terreng med skog og hogstflater, skråner løypa ned mot Bergstjern. Her ser vi rett over mot gardene Bjørgan, Østdal og Høgloft, høgt og fritt i terrenget. Øverst ser vi Høgloft, og det sier seg sjøl at garden har fått dette navnet.

Foto: Sigrid Haugen

Bjørgan

Ole Bjørgan (1866 – 1948) var en driftig bonde og foregangsmann i bygda. Han hadde mange kommunale tillitsverv, og var den første som framkasta tanken om å regulere Muggedøla til brøtningselv, og var formann i arbeidet. Han var tømmerbestyrer i flere skoger, og viden kjent for verkstedet sitt, der han laget doninger, sleder og vogner. (Kilde: Gard og bygd i Sør-Aurdal, b. D).

Et gammelt bilde fra den første tømmerfløtinga i Muggedøla

Fra Bjørgan kom også den legendariske «Søster Olava» (1890 – 1962). Les mer om henne i Hedalen helselag jubileumsbok:

Berget

Før løypa skrår ned på Bergstjern, følger den et stykke vegen inn mot boplassen Berget, som ble fraflytta i 1963.

Dette er et bilde fra Berget og Bergstjern tatt fra Bergekollen. Bjørgan til høyre.
Foto: Sigrid Haugen

Mer lokalhistorie

Her, langs Bergstjern, gikk den gamle bygdevegen mellom Begnadalen og Hedalen, fra Vegamotet til Hedalskjørka.

Strømforsyninga til bygda får vi også denne leia.

Etter sagnet skal «søsterklokka» til den eldste kirkeklokka i stupulen ligge her i Bergstjern. Den skulle sendes til ei anna kirke, men under transporten brast isen, og klokka gikk til bunns.

Resten av turen

Ved Bergstjern passer det å ta pause ved den fine gapahuken til Ildjarnstad 4H:

Foto: Sigrid Haugen

Løypa fortsetter så rundt hele vatnet. En kan fortsette tilbake til utgangspunktet, eller ta av i sørenden av vatnet og komme inn på Øvrevegen ved Bergum. En kan sjølsagt også starte turen her.

Følg gjerne denne oppfordringen:

Foto: Sigrid Haugen

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...