Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken

Næringslivsmøte på Olmhus Gård

Publisert av Olav Kristian Huseby 16.05.2024. Sist oppdatert 15.05.2024.

Mitt Sør-Aurdal har sammen med Hølera Samdrift og ECIT hatt næringslivsmøte på Olmhus Gård. Begge firmaene presenterte seg, og det var mye nyttig å lære om både gardsdrift og regnskapsførsel.

Hølera Samdrift DA

Hølera Samdrift DA er en samdrift med fem garder som deltakere. Det er Midtre Juvkam, Søre Leite, Søre Øyhus, Olmhus og Helland. De har andelseiere basert på innskutte andeler, og med dette medfølger både arbeidsrett og arbeidsplikt.

Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken
Mikael Olmhus
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Driften utgjør om lag 4000 timer per år og er derfor en stor del av arbeidshverdagen til deltakerne. Samdrift gjør at de har en enklere hverdag med hensyn til arbeidstid og fritid, og de er ikke avhengig av landbruksvikarer (noe som til tider har vært vanskelig å finne). Utbetaling av overskudd gjøres via forrentning, kvoter og timer.

Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra fjøsen på Olmhus gård
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Samdrifta har kyr i fjøsene i Juvkam og Olmhus. Det er 58 melkekuer i fjøset på Olmhus og ungdyr og kalver i begge fjøs. Driften gir store tall og det går med blant annet 1200 rundballer og 200 tonn kraftfor på ett års drift.

Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foring
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dette gir oss 480 tonn melk og 8 tonn slakt. Flere av gardene har egne besetninger som sau, ammekyr og andre dyr i tillegg til samdrifta. Tidligere hadde de også drift på fellessetra, men det er nå kun dyrking av fôr på setra.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Melkerobot
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kalven er framtida, og at dyra er friske, trives godt og ikke blir stresset, er det beste for alle.
Kuenes egenskaper ligger i egen database, slik at avl blir optimale for dyra. God styring er det beste for både folk og dyr.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Melking
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Matjorda er grunnsteinen i godt landbruk. De lager gjødselplaner ut i fra for og jordprøver. Riktig slåttetidspunkt er viktig og slåttetidspunkt bør være innen en uke.

Ved beite er det viktig at enga får en pause på minst tre uker. Det måles viktige innhold i foret som proteiner, fett og sukker. Det tas kontinuerlig melkeprøver og de norske landbruksreglene er de strengeste i Europa.

Proteiner, fett og sukker er viktige ingredienser i et godt for.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Drivere: Rein Arve Helland Sikveland (helt til venstre). Lisabeth Johanne Heistad Gåsmo (som bor på Olmhus, og er med i
samdrifta) ved siden av Lisabeth er Mikael Olmhus.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken
Gunn Torill Øyhus (eier) og Geir Øverby
Foto: Arne G. Perlestenbakken

ECIT i Valdres

ECIT i Valdres har 16 ansatte, og sammen med 20 ansatte i Hønefoss danner de et solid regnskapsbyrå i distriktet. Basen i ECIT Valdres går tilbake til tidlig åttitallet, men i 2020 ble de en del av ECIT. ECIT står for Economics and IT og ble grunnlagt i Norge i 2013. De har raskt vokst til 2600 ansatte i 10 land.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Arne Leite
Foto: Arne G. Perlestenbakken

ECIT har derfor et stort nettverk og kan tilby et spenn av tjenester fra de minste regnskap til avanserte økonomiplaner for store bedrifter.

ECIT i Valdres har 350 – 400 kunder, og de arbeides det med i to bransjegrupper. En gruppe arbeider med aksjeselskaper og en annen med mindre foretak som for eksempel landbruk og lokale mindre bedrifter.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

De tilbyr tjenester innen lønn, regnskap, forretningsløsninger, rådgivning og planlegging, systemer og IT-tjenester. ECIT-academy –tilbyr kurs og videreutvikling for ansatte.

I tillegg til å støtte seg på en stor organisasjon er ECIT i Hønefoss og Valdres tett på kundene og har god lokalkunnskap.

De har lokale mediere og ledere som kjenner kundene, deres bedrifter og deres familier godt. Dette kan være særs viktig i mindre bedrifter og primærnæringen der bedriften ofte er basen for både bolig, familiens fritid og historie.

De arbeider mye med eiendomsoverdragelser, investeringer og overdragelser som kan være svært viktig for primærnæringene innen skog, jordbruk og samvirker.

I den senere tid ser man at utfordringene har vært mange og det er enda viktigere med gode rutiner innen regnskapsførsel og oppfølging.

Rentesituasjonen for de med lån, hardere konkurranse i mange bransjer og økt bruk av ny teknologi gjør at man må ta raske avgjørelser i et tøft marked. I vårt område har vi også hatt uforutsatte hendelser som storm og flom som har påvirket mange bedrifter.

ECIT bidrar med å forvalte verdier på en best mulig måte. Et komplisert regelverk kan ofte føre til et kostbart regnskap og da er det nyttig å følge selv de enkleste råd:

  • Orden i papirene er viktig.
  • Konteringer av bilag forenkler prosessen (forklaring til utgiftsposter).
  • Små detaljer som gir mye arbeid både for regnskapsfører og kunde.
  • Ajour i innlevering (hvem husker detaljene tilbake til i 2023?).
  • Du må rydde selv – det er ikke mulig for et regnskapssystem.
  • Bedre selvorden gir et bedre produkt

Mitt Sør-Aurdal SA

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Olav Kristian Huseby
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Mitt Sør-Aurdal SA takker arrangørene og de fremmøtte for et fint møte, der vi lærte mye og traff trivelige næringsinteresserte sambygdinger. Vi ønsker å arrangere nytt næringslivstreff i november og tar gjerne imot forslag til steder, temaer eller arrangører til slike møter.

Mitt Sør-Aurdal SA
Olav Kristian Huseby

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...