Merete Hovi. Foto: Arne G. Perlestenbakken

«Valdres skjerper sansene.» Kan samarbeidet skjerpes?

Publisert av Olav Kristian Huseby 07.11.2022. Sist oppdatert 05.11.2022.

Sist onsdag hadde Sør-Valdres Utvikling invitert til åpent medlemsmøte på Kroken i Hedalen. Noen av møtedeltakerne var med via Teams. På møtet ble det gitt flere orienteringer, og det var enighet om at det er en god del å hente i økt samarbeid.

Sør-Valdres Utvikling (SVU)

SVU er en næringslivsorganisasjon med medlemmer i Sør-Aurdal kommune og Nes i Ådal. Det er ca. 20 medlemmer, og de fleste med tilknytning til reiseliv.

SVU er medeier i Visit Valdres og har styreplass der. SVU sin aktivitet har vært liten de siste år, men de har utøvd noen funksjoner for å fremme reiselivet i området.

Mitt Sør-Aurdal

Olav Kristian Huseby, SVU og MSA.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Mitt Sør-Aurdal (MSA) er en organisasjon for å spre kunnskap om kommunen, øke mulighet for bosetning og øke aktiviteter i kommunens næringer. Det skal også arbeides for økt kunnskap om og økt aktivitet i Landbruket.

MSA har én ansatt og arbeider nå spesielt aktivt innen prosjektet Lys i Gamle Hus (LIGH). Se lysigamlehus.no. MSA er en pådriver for aktiviteter innen næring og organisasjoner i kommunen. Det organiseres temakvelder for næring, kviss, biltreff og andre aktiviteter i samarbeid med f. eks. Frivillighetssentralen.

SVU og MSA har felles styre.

Visit Valdres

Merete Hovi, Visit Valdres. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Merete Hovi orienterte om Visit Valdres (VV) som arbeider med organisering av reiselivet i Valdres og styres av utviklingsorganisasjoner i alle seks kommunene.

VV samarbeid med NHO, VNK og Valdres Næringshage og markedsfører Valdres på mange plattformer. Videre driver VV turistkontor på Fagernes og Beitostølen og utarbeider reiselivsstrategi og bærekraftige reisemål.

Valdres har årlig ca. 650 000 gjestedøgn (2019). Det finnes ca. 5 000 hotellsenger i Valdres, og disse
utnyttes ca. 50 %. Det finnes 19 000 hytter i Valdres. Gjennomsnittlig bruk er 50 døgn per år.

Hedalen kulturfestival

Cato orienterer
Cato Skimten Storengen, Hedalen kulturforum
Foto: Arne Heimstøl

Cato Skimten Storengen orienterte via Teams.

Organisasjonen er Hedalen Kulturforum. Festivalen er et lokalt kulturtilbud over tre dager som er spesielt rettet mot innbyggere og gjester på hytter og camping.

Det er et familiearrangement der alle aktiviteter rettet mot barn skal være gratis. På årets festival var det kirkekonsert på fredag, konsert/dans lørdag kveld og arrangement i Vassfaret på søndag.

Festivalens finansiering er basert på billettinntekter og støtte fra næringsliv og andre. Festivalen samarbeider med lokale krefter innen servering, organisering og noe overnatting.

Fønhusdagene

Arne Erik Fønhus, Mikjel Fønhus-foreningen
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Arne Erik Fønhus orienterte om Fønhus-dagene. Organisasjonen bak disse dagene er Mikjel Fønhus-foreningen.

De har tidligere arrangert Fønhus-dagene, men ønsker å finne en ny driftsform. De forteller om stor
interesse for foredrag, litteratur og eksklusive events.

Publikum er blitt yngre, og naturopplevelser og miljøvern står sentralt. Det kan selges pakker med opplevelse, servering og noen ganger overnatting.

Litteraturfestival er også en aktuell tanke. Det er god kontakt med Valdresmusea, bokforlag og andre om muligheter i tiden som kommer.

Tiltak for økt aktivitet

  • Hedalen kulturforum og Mikjel Fønhus-foreningen ser muligheter for samarbeid.
  • Det ligger et stort potensiale i bedrifter og organisasjoner som finnes i Valdres.
  • Markedsføring internasjonalt og nasjonalt kan best gjøres gjennom Visit Valdres.
  • Lokalt kan en bruke lokalpresse og gjerne sosiale medier.
  • Det må legges vekt på framsnakking og samarbeid mellom de lokale aktørene.
  • Visit Valdres har en aktivitetskalender som kan benyttes.
  • En kan arrangere en kveld der temaet er markedsføring og sosiale medier.
  • Tilbud må gjøres kjent for hytteinnbyggere og campingplasser.

Organisering

Innkallingen til dette møtet ble sendt til 40 aktører innen besøksnæringen i området. Variasjonen i
bedriftene er stor, fra gaiding, overnatting, hytteservice, bygg, severdigheter og festivaler.

Spesielt trekkes det frem museer, stavkirker, krigsminner, jakt og fiske og gaiede naturopplevelser.

Mange bedrifter er organisert gjennom SVU og dermed med i VV. SVU er åpne for innspill fra alle som er interessert i reiseliv/besøksnæringen i området.

Tanker om hva vi kan gjøre og erfaringer om hva som har eller ikke har fungert er noe vi skal bearbeide og ta med oss.

Det er muligheter for stor utvikling uten å tenke store investeringer, men heller utnytte de kapasitetene vi har.

Kontakt: svu@mittsoraurdal.no

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...