Foto: Olav Kristian Huseby

Grendemøte i Åsli skolehus

Publisert av Olav Kristian Huseby 25.03.2024. Sist oppdatert 24.03.2024.

Åsli Skole ble bygd i 1894, og det ble foretatt en større ombygging til den form vi ser bygget i dag. Skolen hadde tilhold i bygget frem til våren 1954. Etter dette gikk elevene på Ildjarnstad skole frem til sentralskolen ble innviet i 1967.

Grenda eier bygget

Grenda i Åsli overtok skolebygget i 1957, og det ble de neste 20 årene et fint samlingspunkt for grenda og mange andre i Hedalen, som kunne komme på juletrefester, søndagsskole og andre tilstelninger i dette lille, men sjarmerende huset.

I 1978 ble nok bygget litt for umoderne for sin tid, og aktivitetene ble stort sett flyttet til andre samlingspunkter i bygda. Etter 45 år med lite stell i vær og vind er ikke bygget lenger noe grenda har glede av.

Foto: Olav Kristian Huseby
Foto: Olav Kristian Huseby

Ønsker å sette i stand bygget

I det stille har mange ønsket å gjøre noe med dette huset, og i februar tok Mitt Sør-Aurdal med seg flere kolleger fra Lys i Gamle Hus på besøk til Åsli skolebygg.

Bygget har sett sine bedre dager, og utvendig var det ikke særlig tiltalende med sine knuste vinduer og løst inngangsparti.

Inne i huset er det som å komme i en annen tid. Talerstol og krakker og stoler finnes, malingen på veggene er blank og fin, og mange andre fine detaljer vitner om et godt bygg som har tålt godt over 100 år med vær og vind.

Foto: Olav Kristian Huseby
Foto: Olav Kristian Huseby

Innbyggerne i Åsli ønsker at bygget igjen skal bli grendas midtpunkt, og de ønsker derfor å sette i stand bygget, slik at det kan få en nyttefunksjon for både grenda og andre som vil ha et samlingspunkt nord i bygda.

Grendemøte

Mitt Sør-Aurdal har i starten tatt sekretæroppdraget og vil sammen med ildsjelder i grenda invitere til grendemøte i Åsli skolehus.

Foto: Olav Kristian Huseby
Foto: Olav Kristian Huseby

Medeiere i skolehuset er alle de som har boligeiendom fra og med Hedalsvegen 2519 og til beboerne på Søbekkseter. Åsli skolehus AL er et andelslag. Vi kjenner til seks elever som har gått på Åsli skole, og vi ønsker også å samle deres historie fra den tiden det var undervisning på skolen.

Foto: Olav Kristian Huseby
Foto: Olav Kristian Huseby

I de nærmeste ukene vil vi ha en bygningsvernekspert på befaring for å kartlegge byggets tilstand, og vi vil også forsøke å utbedre de mest nødvendige reparasjonene så snart som mulig.

Det inviteres til grendemøte på Åsli Skolehus søndag 7. april kl 18.00. Kle deg etter været ute, da bygget nå ikke har fyringsmuligheter.

Agenda for møtet er videre konstituering, organisasjonsform, økonomi, ønsket bruk, plan for drift og vedlikehold og andre temaer som grendas innbyggere ønsker å drøfte rundt skolehuset.

Spørsmål om møtet og innspill kan sendes til post@mittsoraurdal.no

Olav Kristian Huseby
Prosjektleder
Mitt Sør-Aurdal SA

Foto: Olav Kristian Huseby
Foto: Olav Kristian Huseby

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...