Fra Fekjær psykiatriske senter. Foto: Helene Nordbø Hansen

Lys i Gamle Hus i Sør-Aurdal

Publisert av Olav Kristian Huseby 03.03.2024. Sist oppdatert 01.03.2024.

Lys i Gamle Hus (LIGH) er Fortidsminneforeningens prosjektet for å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til Distrikts-Norge. Med i prosjektet er seks kommuner fra hele Sør-Norge. I februar samlet deltagerne seg til seminar i Hedalen.

Deltakerne

På samlingen i Hedalen i Sør-Aurdal deltok fem av kommunene, samt lederen for prosjektet Bianca Wessel. Deltakerne var Helene Norbø Hansen fra Kvisøy Kommune, Runa Tunheim fra Heim Kommune, Tora Lie Brunborg fra Voss Kommune, Bastian Tuv Kvernland fra Rollag Kommune og Olav Kristian Huseby fra Sør-Aurdal Kommune. Vinje Kommune er også med i prosjektet, men deltok ikke på denne samlingen. I Sør-Aurdal er også Lene Helland Sikveland medarbeider i prosjektet.

Pilotprosjekt

LIGH er et pilotprosjekt, og samlingen i Hedalen var en del av arbeidet med å samkjøre arbeidet med Lys i Gamle Hus i de enkelte kommunene. Det er mye som erfares fra de enkelte og kunnskap overføres etter hvert som arbeidet går fremover. Prosjektet er 3-årig og varer til høsten 2025.

I Sør-Aurdal er LIGH en del av arbeidet til Mitt Sør-Aurdal SA (M S-A). De startet arbeidet allerede et par år før enn LIGH ble et prosjekt.

Registrering

Første trinn i prosjektet var registrering av hus som ikke er i bruk. Lokalt hos oss har det vært fokus på boligeiendommer, men det kan også være alt fra små sykkelskur til industribygg. I Sør-Aurdal har det blitt kartlagt eiendommer i alle grender, og flere hundre adresser har blitt funnet av interesse for videre arbeid.

M S-A har vært i kontakt med mange huseiere for å bidra med kunnskap rundt bygg, økonomi, historie og annet som kan være nyttig for de med gamle hus. Noen eiendommer har blitt bebodd av nye innflyttere, og andre hus har fått en nødvendig oppgradering slik at de igjen kan ha den funksjon de var tiltenkt. Vi ser også at oppussing og restaurering av hus er smittsomt, og flere har satt i gang prosjekter inspirert av andre i området.

Studier

Kommunene i LIGH arbeider også med forskjellige studier der vi ser på bruk av gamle hus på en ny måte. Kan en gammel låve brukes som samlingssted, et gammelt forsamlingshus bli bolig, et 100 år gammelt ferdighus kan få en bruk med bruk av beskjedne midler, deler fra revne hus bli deler til restaurering, og vi ser på andre muligheter for bruk av ressurser som finnes i gamle hus.

Besøk på Fekjær

Under samlingen i Hedalen fikk vi også tid til et besøk hos Fekjær Psykiatriske Senter. Der er nyttegjøring av gamle hus et prakteksempel på hva LIGH ønsker å arbeide med. Vi ble vist rundt og godt orientert av Elling Fekjær selv og styreleder Ståle Borgersen. Gamle hus har blitt bolig, skole, treningsrom, møterom og mye annet. Det er både god bruk av ressurser og en fryd å se på for oss som kommer på besøk. Vi fikk også lære at gamle hus med historie og sjel også er nyttig i behandlingen av de som trenger ekstra omsorg. Både ansatte og pasienter trives godt i Fekjær og det forstår vi godt.

Fra Fekjær psykiatriske senter. Foto: Helene Nordbø Hansen
Fra Fekjær psykiatriske senter
Foto: Helene Nordbø Hansen
Fra omvisning på Fekjær psykiatriske senter. Foto: Helene Nordbø Hansen
Fra omvisning på Fekjær psykiatriske senter
Foto: Helene Nordbø Hansen
Fra omvisning på Fekjær psykiatriske senter
Foto: Olav Kristian Huseby

Videre arbeid

Arbeidet videre med LIGH skal føre til at vi får flere boliger i distriktene, verdier i gamle hus sikres, historiene og minnene i gamle hus og grendene omkring samles for fremtiden og forhåpentligvis vil flere se viktigheten og gleden av å ta vare på gamle håndverkstradisjoner, byggestiler og verdiene rundt oss.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...