Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

SakstørkeYTRING 

Publisert av Olav Kristian Huseby 31.08.2023. Sist oppdatert 31.08.2023.

Det ville vært fint med flere saker som kunne engasjert kommunestyret. Mange av medlemmene som har vært med i denne perioden, har nok følt at det har blitt lite fremtidsrettet arbeid.

Vi har hatt noen arbeidsmøter med gruppearbeid og andre saker som har engasjert. Vi har også fått vår første interpellasjon, men den er heller ikke kommet til behandling i denne perioden.

En del av «sakstørken» kan tilskrives storm og covid, men noe av dette har også rammet andre kommuner, så sammenlignet med Etnedal vil ikke dette være noen god unnskyldning.

Orienteringssaker er en passende form når man skal orientere. Det er enten temaer som er ferdig utført som for eksempel orientering etter uværet eller det er informasjon fra interkommunale tjenester som for eksempel brann og redning.

Her gis det da orienteringer med utførlig informasjon og det settes av tid til spørsmål og synspunkter i etterkant. Om det ønskes videre debatt eller fører til ønske om vedtak, må det da lages en ordinær kommunestyresak på dette til en senere anledning. Realitetsvedtak er ikke mulig i en orienteringssak.

Antall saker som kommer opp’ kan være tilfeldig over en periode, men  gjenspeiler arbeidsformen til kommunestyret. Veldig mange saker kan være for eksempel i en travel kommune, en lite selvstendig administrasjon eller et ønske om detaljert styring av arbeidet i kommunen.

Veldig få saker kan være at det er lagt gode føringer til administrasjonen i tidligere saker, at administrasjonen ikke har hatt tid til å lage saker’ eller i verste fall at administrasjonen ikke ønsker å involvere kommunestyret eller formannskap og heller ta beslutninger administrativt.

For Sør-Aurdal sin del vil jeg mene at årsaken i få saker ligger i en del klare politiske føringer i eksempelvis konsesjonsspørsmål og at vi har hatt mye arbeid med uforutsette hendelser de fire siste år.

Spesielt til ukens møte er det tydelig, at her har det ikke vært tid til saksframlegg og tiden har gått med til etterarbeid etter uværet Hans. Både undertegnede og mange andre er nok skuffet over at de ventede saker om kommuneøkonomi ikke er kommet på sakskartet før høstens valg.

Jeg har ikke studert Etnedal sine sakskart og kan derfor ikke kommentere det. Årsaken kan være en blanding av ovennevnte punkter, som har ført dem i en annen ende av saksmengdeskalaen enn vår kommune.

Olav Kristian Huseby

Varaordfører (H)

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...