Mikjel Sørlie

Mikjel Sørlie

Mikjel Sørlie (heretter MS) var født 25.12.1892 på Søre Sørli i Hedalen, altså for 130 år sia i disse dager. Foreldra var Maria og Iver Sørlie, og han var dermed min morbror. Mikjel var odelsgutt på Sørli, men ville heller lese enn å overta farsgarden, så han fikk hjelp til å komme seg ut for…

Les mer

Navn i HedalenYTRING 

Kart over Hedalen og bilde av Svein Lie

Som det er nevnt i hedalen.no, er det reist navnesak, som det heter, i Sør-Aurdal kommune. Det betyr at det har blitt foreslått endringer av visse navn, og at Statens kartverk vil ha synspunkter på dette. Mange navn på kartet er overlevert fra gammalt og er ikke vurdert i vår tid, bl.a. fordi stedsnavnet ble…

Les mer

Navn i Hedalen

Kart over deler av Hedalen

Jeg nevnte her i mars at jeg hadde tatt kontakt med Statens kartverk for å få retta opp feil på kartet over Hedalen. De har nå nevnt at de om få uker kommer til å ta kontakt med kommunen for å starte en navnesak, som de sier. Grunnen er et omstridt seternavn et annet sted…

Les mer

Navn på kartYTRING 

Kart over Hedalen

På offisielle kart over Hedalen fins det noen feil og unøyaktigheter. Et viktig kart over hele Norge ligger på norgeskart.no. Det er visstnok et grunnkart som mange andre kart bygger på. Jeg har tatt kontakt med Statens kartverk (på Hønefoss) for å rette opp det som jeg mener bør endres. Og jeg har tatt med…

Les mer