Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oppdatert kart for Hedalen

Publisert av Svein Lie 04.07.2024. Sist oppdatert 03.07.2024.

Det har vært flere feil på offisielle kart for Hedalen. Jeg nevnte i et innlegg her tidligere at jeg i samråd med Sigrid Haugen i 2020 sendte brev til Statens kartverk og foreslo flere endringer. Noen endringer gikk greit gjennom og ble retta fort, men gardsnavn og andre viktige navn krever mer omfattende saksbehandling. Så saka gikk fra Kartverket til kommunen, videre til Språkrådet, så tilbake til Kartverket, som nå i år har tatt endelig avgjørelse.

En god del av endringene vi foreslo, er nå kommet inn på det offisielle kartet, bl.a.:

 • Jennlismyra skrives nå slik og ikke Jevnlismyra.
 • Dikja, før Dikjene og Digene
 • Braka, før Brager. Likeså Brakahaugen, før Bragerhaugen. Også Brakadokka, før Nordby.
 • Fetjar, før Fetjar og Fekjær.
 • Nørdre Brenna, før Nordre Brenden.
 • Grøvsdokka, før Dokken.
 • Melgard, før Melgård.
 • Amundsplassen, før Åmundplass.
 • Jøranby, før Jørandby.
 • Ospholtlia, før Aspholtlia.
 • Bakkerud, før Bakkeru.
 • Skredderhuset, før Skreddarhuset.
 • Blautemyr, før Blautmyrsætra.
 • Storemyr (flere), før Stormyra. Og Storebekk, før Storbekken.
 • Djupedal, før Djupedalen.
 • Nevlingskollen, før Nevlingkollen.
 • Lauvhøgda, Driftesætra, før Lauvhøgdi, Driftesætri.

Noen flere navn er kommet med. Hedalen skole var ikke på kartet før, heller ikke Bautahaugen, men er nå nevnt. Også Elvestad («Posthuset»). Flere enkeltbruk er forsynt med egne navn. Og enkelte navn er tatt ut: Grov stod før i tillegg til Grøv, men er tatt ut. Likeså Midtby, nå del av Nerby.

De fleste av gardsnavna er også brukt i denne formen i bygdeboka Gard og bygd i Sør-Aurdal

Nørdre er nå gjennomført for Nordre. Noen feilplasserte navn er nå forhåpentlig kommet på rett plass.

Det er vel grunn også til å minne om at gardsnavn og personnavn ikke er det samme, så vi som heter Brager, Digene og Lie, kan fortsatt hete det sjøl om gardsnavna er blitt Braka, Dikja og Li.

I et par tilfeller er det ikke konsekvens mellom gardsnavn og navn på lokal veg (Bragerhaugvegen og Fekjarvegen). For navn på slike veger er det kommunen som bestemmer, ikke Kartverket. Men kommunen vil nok gjøre noe med det etter hvert (har de sagt).

På enkelte punkter vil ikke Kartverket følge våre forslag. Jeg mener at navn som her er oppført med ‑bråten, burde skrives ‑bråtån. Kartverket er uenig og sier at siden det i Bagn og Reinli sies ‑brøtin, er det best med -bråten som felles form i kommunen. Men Bagn og Reinli har en annen dialekt, omtrent som Øvre Valdres, så det er urimelig at navn i Hedalen skal samordnes med uttalen på Bagn. Derfor står det fortsatt oftest ‑bråten. Likeens mener jeg en kan bruke forma ‑hagan i navn i Hedalen, men Kartverket holder på ‑hagen.

Jeg mener også at en nå burde skrive -setra med e i navn, ikke ‑sætra, siden vi ellers nå skriver seter med e, men Kartverket har bestemt at ‑sætra (så langt) skal være normen i heile Innlandet fylke. Derfor står det altså Mansætra med æ i Hedalen, men Beinsetra med e, ikke langt unna, på Nes.

Men sjøl om ikke alt er slik jeg gjerne ville ha det, synes jeg nok at Erlend Trones i Kartverket har vist stor velvilje og gjort en god innsats for å rydde opp. Det er i alle fall bra for Hedalen at kartet er oppdatert. Og så får neste generasjon sørge for at en kan gå et steg videre og få navn som Hagan, Bråtån, Bergstjennet og Gamlesetra på kartet.

Kartet over Hedalen og resten av Norge kan en se på norgeskart.no. Der kan en søke f.eks. på Hedalen skole, så kommer en rett til Hedalen. Derfra kan en gå videre i alle retninger. En bør også zoome ut og inn for å se alle detaljer.

svein.lie@online.no

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...