Kart over Hedalen og bilde av Svein Lie

Navn i HedalenYTRING 

Publisert av Svein Lie 24.01.2022. Sist oppdatert 24.01.2022.

Som det er nevnt i hedalen.no, er det reist navnesak, som det heter, i Sør-Aurdal kommune. Det betyr at det har blitt foreslått endringer av visse navn, og at Statens kartverk vil ha synspunkter på dette.

Mange navn på kartet er overlevert fra gammalt og er ikke vurdert i vår tid, bl.a. fordi stedsnavnet ble skrevet ned i eldre tid, da skriftspråket var dansk, og som da ofte ble etternavn for folk som bodde der, som Brager, Digene, Brenden, Lie o.a., og siden er de blitt stående slik.

Andre steder er det inkonsekvenser, som når det på kartet står både Jørandby og Jørenby, og Brakadokka og Bragerhaug. Så litt opprydding er nok på sin plass.

Og ifølge reglene for stedsnavn skal en nå helst følge tradisjonell uttale på stedet og skrive ord mest mulig i tråd med vanlig skrivemåte. Men reglene åpner også opp for dialektale former når de har en viss utbredelse i et større område. 

Og for å nevne noen av de navna som hedalen.no nevner:

Jevnlismyra er åpenbart feil historisk sett. Det har ikke noe med jevn/jamn å gjøre – i så fall ville det ha hett Jamlismyra (som jamgammal).  Første leddet henger kanskje sammen med gjegn (grei, bein), men det er ikke sikkert, og da er det best å følge uttalen: Jennlismyra (som Jennlisfjellet).

Lie/Li: Jeg er nok vant til å si at jeg er fra Lie, men reglene sier at en skal følge skrivemåten av vanlige ord, så det må bli Li (som i ei li).

Braka: Dette er vanlig uttale, og dermed bør det skrives slik (og i sammensetninger med Braka-). Brager er den skriftformen som stammer fra dansketida og kan ikke brukes i dag.

Dikja: Her brukte en også lenge den danske formen Digene, men Dikja er det naturlige skrivemåten i dag, slik uttalen er.  

Fossbrøtta: Harald Dokkehaug skreiv hovedoppgave en gang om navn i Hedalen, og han sier det kommer av brott/brudd (hedalsmål brøtt), ikke brøyt, så Fossbrøtta må være det rette her.

I mange navn heter det Nordre eller Nørdre. Det siste passer best med dialekten, og det ser ut til at Kartverket aksepterer at Nørdre blir gjennomgående.

I noen navn finner vi -myrane. Det passer verken med dialekten eller med bokmål, så det bør endres til -myrene. Og -puttane til -putta.

Jeg ville helst at det skrives seter/setra i tråd med dagens skrivemåte, men det ser ut som Kartverket holder på sæter/sætra fortsatt. På kartet fins også Gjuvet og Gjuvbekken, som burde følge moderne skrivemåte: Juvet, Juvbekken.  

Jeg synes nok at en noen ganger kunne gå lenger i å tilpasse navn til talemålet. Vi har f.eks. Hagen og Bråten og sammensetninger med disse: Nordbyhagen, Skålebråten mfl. Her burde en skrive Hagan, Nordbyhagan, slik det blir gjort mange steder ellers på Østlandet, og Bråtån, Lisbråtån osv. På kartet over Nes finner en navn både med -bråtån og -bråtan, og det burde en kunne gjøre også her, helst -bråtån, men ev. -bråtan. Det burde også være greit å skrive -tjenn istf. -tjern, men det ser det ut til at Kartverket ikke vil gå med på.

Jeg kan ellers nevne at etter at jeg henvendte meg til Kartverket første gangen, har de gjort flere endringer på kartet, bl.a. Nordre Brenden til Nørdre Brenna, Åmundsplass til Amundsplassen, Skreddarhuset til Skredderhuset, Blautmyrsætra til Blautemyr, Stormyra til Storemyr (noen steder) m.m. Og et par feilplasserte navn er også retta opp.

Så det er mulig å få til endringer, og det er bare å kontakte kommunen.

PS. Hovedkartet, slik det er i dag, kan du finne på norgeskart.no. Søk da f. eks. på Hedalen skole, så finner du fram derfra.

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...