Redaktør: Arne Heimestøl, redaksjonen@hedalen.no, 915 13 528. Fotograf: Arne G. Perlestenbakken, 61 34 95 34

Sist oppdatert: 24.06.2019 19:49


punkt

Bedrifter/tjenester

punkt

Lag og foreninger

punkt

Reise- og friluftsliv

punkt

Kirke og kristenliv

punkt

Transport

punkt

Veger

punkt

Offentlig informasjon

punkt

Turregister

punkt

Hus, hytte, tomt

punkt

Bygdekinoen

punkt

Det historiske hjørnet

punkt

Dødsfall i bygda

punkt

Diverse

punkt

17. mai-komité

punkt

Om Stiftelsen hedalen.no

punkt

Sikkerhet

punkt

Priser for tjenester på Hedalen.no


 

Konfirmanter i Hedalen 2019. Foto: Arne G. Perlestenbakken

  HIL
  Bautahaugens Venner
 

punkt

Sør-Aurdal kommune

punkt

Frivilligsentralen

punkt

Oppland fylke

punkt

Bagn.no

punkt

Reinli.no

punkt

Begnadalen.no


Foto: Idefri.no

For dem som har e-postkonto på Hedalen.no.

Klikk på hvert bilde nedenfor for å se større versjon.

Dyrevelferd
Foto: Arne Heimestøl
Fra Vassfardagen. Maja Alfredsen
Foto: Arne Heimestøl
Fra Bautahaugen
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra Bautahaugen
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra Bautahaugen
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra Bautahaugen
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra Bautahaugen
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Sprek ungdom
Foto: Magne Ruud
Fire bilder fra tur til Onsknatten
Foto
: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge

Oppslagsoversikt 2000-2019

Toppbilder 2000–2019


Med Google sitt avanserte søk kan du lett finne eldre oppslag. Husk å søke på nettsted/domene www.hedalen.no.


Juni

Rundt 400 besøkte Vassfardagen

Arrangementet søndag 23. juni markerte starten på uka Mikkjel Fønhus sitt rike 23.–29. juni 2019.


Sommerutstillinga på Bautahaugen åpna

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

"Strikkekofter" er temaet å årets utstilling på Bautahaugen. Fikk du ikke med deg lørdagens framvisning, kommer det nye muligheter. I tidsrommet 22. juni–12. august er det åpent alle dager, unntatt tirsdager og onsdager, i tidsrommet 12.00–16.00.


Ringerike vil investere 31 millioner kroner i Nes skole og barnehage

Nes skole vil skoleåret 2019–2020 ha 23 elever. Siste elevtallsprognose tilsier ikke flere enn 25 elever fram til 2033.  Til hovedopptaket i barnehagen i 2019 var det syv søknader.

 

Valdres sommersymfoni

Konsert i Hedalen stavkirke torsdag 27. juni kl. 18.00. Eivind Holtsmark Ringstad (bratsj), Ingrid Ose (fløyte), Solveig Skogdal (fagott), Rasmus Hella Mikkelsen (fiolin), Elise Båtnes (fiolin), Eivind Holtsmark Ringstad (bratsj) og Louisa Tuck (cello).

Turmål: Jevnlisfjellet 831 moh.

KARI HAGLUND NORDBY
Det er nå merket en trasé fra Jevnlismyra til Varden på Jevnlisfjellet, 831 moh. Den starter ved trafo-kiosken på høyre side når du kommer fra Hedalen, og er merket med røde bånd.


Glimt fra tur til Helgøya

BJØRG BERG
Hedalen kunst- og husflidslag arrangerte nylig tur til Helgøya. Det ble en flott dag i strålende sol til Edel design og Skafferiet. Vi fikk også med oss hagevandring.


Vassfardag på Skrukkefyllhaugen

Søndag 23. juni er det igjen «Vassfardag» på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Vassfardagen er blitt en tradisjon og arrangeres for 7. gang. Dagen skal være noe for folk i alle aldere.


Vassfartur

TEKST: OLAF SØBEKKSETER
BILDER: OLAF SØBEKKSETER OG ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Vassfartur for alle 6. klassene i Sør-Aurdal og Nes skole blei gjennomført den 12. juni. I år deltok også en klasse fra Ulnes Montesorriskole. Lions club Vassfaret har regien for turen som har blitt en tradisjon, og årets tur var nr. 41 i rekken.


Klimarisiko i Sør-Aurdal

Kommunalbanken Norge: Hvordan kan ulike former for klimarisiko påvirke Sør-Aurdal? Denne siden inneholder informasjon om klimagassutslipp i kommunen, en profil over sannsynlige klimaendringer i fylket, en oversikt over hvordan viktige næringer i kommunen kan være eksponert for klimarisiko og en læringssirkel som gir innspill til hvordan man kan jobbe med å kartlegge kommunens klimarisiko og ta hensyn til dette i de viktige beslutningsprosessene.

Beite eller ekstra høy?

Er det noen som trenger ekstra høy til slått i år? Ingen slår graset i Gran i år, og det er flott hvis noen vil ha foret, så vi slipper å kaste det. Hvis noen trenger beite i Gran i sommer, er det også flotte forhold der. Bekken renner mellom jordene, så det er tilgang til vann. Kontakt Bente Gran, tlf. 932 64 611.

Rydder langs fylkesveg 243

Valdres Skog er godt i gang med å rydde skog og kratt på begge sider av vegen fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke.


Ufullstendige opplysninger

GURO LI
Viser til rådmannens innlegg "Feilaktige opplysninger" hvor han gjengir spørreundersøkelsen spørsmål nr. 2 på følgende måte:


Feil i valgomaten til NRK

ROLF GUNNAR OLSEN, SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI
NRK har laget en valgomat som skal vise hva politiske parti står for i valgkampen 2019.


Velkommen til verden!

Luna ble født den 19. april på Ringerike sykehus. Birk og Matilda er stolte søsken. Eirik Fossholm og Benedicte Joten.

Mikkjel Fønhus sitt rike 23.–29. juni 2019

Her kommer et rikholdig program for uka.

Feilaktige opplysninger

HAAKON B. LUDVIGSEN, RÅDMANN I SØR-AURDAL KOMMUNE
Viser til leder i Begnadalen bygdeutvalgs innlegg på Hedalen.no. I denne artikkelen fremkommer det feilaktige opplysninger fra undersøkelsen. Hans Allergoth skriver følgende:


Bærnytt 1

Både blåbær og molter blomstrer, og været er svært gunstig. Går det mot et nytt, flott bærår?


 


Lav svarprosent på spørreunder-søkelsen om Begnadalen skole

ARNE HEIMESTØL
Bare 39 av de 69 respondentene svarte på undersøkelsen. Rådmannen varsler at skolesaken kan komme opp igjen i forbindelse med budsjettprosessen. Ordføreren ga signal om at Kommunerevisjon IKS skal se på både barnehage- og skolesektoren. Se orientering om undersøkelsen og kommentarer knyttet til den på kommune-TV.


Spørreundersøkelsen om Begnadalen skole

HANS ALLERGOTH, LEDER I BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Det ble nylig holdt en spørreundersøkelse om Begnadalen skoles fremtid. Alle foreldre som har, og vil få, barn som skal gå på Begnadalen skole, fikk sjansen til å svare. Og tanken med at det kun er nettopp bare foreldrene som skal få lov å si sin mening, er god.


Vedtok videre satsing på bredbånd

Kommunestyret vedtok torsdag enstemmig å  bevilge inntil kr 1 000 000,- fra disposisjonsfondet til medfinansiering av fiber-/bredbåndsutbygging for adressater som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning.

Stilling ledig som ingeniør – nettdrift

For mer informasjon, se våre hjemmesider www.sae.no.

Hedalen ungdomslag informerer

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer om hva som har skjedd i 2018 og hva som vil skje i 2019.

Været

 

Bagn byggsenter