Redaktør: Arne Heimestøl, redaksjonen@hedalen.no, 915 13 528. Fotograf: Arne G. Perlestenbakken, 61 34 95 34

Sist oppdatert: 15.06.2019 19:33


punkt

Bedrifter/tjenester

punkt

Lag og foreninger

punkt

Reise- og friluftsliv

punkt

Kirke og kristenliv

punkt

Transport

punkt

Veger

punkt

Offentlig informasjon

punkt

Turregister

punkt

Hus, hytte, tomt

punkt

Bygdekinoen

punkt

Det historiske hjørnet

punkt

Dødsfall i bygda

punkt

Diverse

punkt

17. mai-komité

punkt

Om Stiftelsen hedalen.no

punkt

Sikkerhet

punkt

Priser for tjenester på Hedalen.no


 

Konfirmanter i Hedalen 2019. Foto: Arne G. Perlestenbakken

  HIL
  Bautahaugens Venner
 

punkt

Sør-Aurdal kommune

punkt

Frivilligsentralen

punkt

Oppland fylke

punkt

Bagn.no

punkt

Reinli.no

punkt

Begnadalen.no


Foto: Idefri.no

For dem som har e-postkonto på Hedalen.no.

Klikk på hvert bilde nedenfor for å se større versjon.

Sprek ungdom
Foto: Magne Ruud
Fire bilder fra tur til Onsknatten
Foto
: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oppslagsoversikt 2000-2019

Toppbilder 2000–2019


Med Google sitt avanserte søk kan du lett finne eldre oppslag. Husk å søke på nettsted/domene www.hedalen.no.


Juni

Lav svarprosent på spørreunder-søkelsen om Begnadalen skole

ARNE HEIMESTØL
Bare 39 av de 69 respondentene svarte på undersøkelsen. Rådmannen varsler at skolesaken kan komme opp igjen i forbindelse med budsjettprosessen. Ordføreren ga signal om at Kommunerevisjon IKS skal se på både barnehage- og skolesektoren. Se orientering om undersøkelsen og kommentarer knyttet til den på kommune-TV.


Spørreundersøkelsen om Begnadalen skole

HANS ALLERGOTH, LEDER I BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Det ble nylig holdt en spørreundersøkelse om Begnadalen skoles fremtid. Alle foreldre som har, og vil få, barn som skal gå på Begnadalen skole, fikk sjansen til å svare. Og tanken med at det kun er nettopp bare foreldrene som skal få lov å si sin mening, er god.

Hedalen stavkirke 22. juni kl. 19.00

Den rumenske konsertpianisten Dragos Cantea vil fremføre klassiske verk, deriblant noen jødiske stykker. Den israelske ambassadøren, Alon Roth, vil også gi en hilsen i løpet av konserten, i forbindelse med at dette er en feiring av vår judeo-kristne arv, som avholdes i regi av KKN denne helgen.

Vedtok videre satsing på bredbånd

Kommunestyret vedtok torsdag enstemmig å  bevilge inntil kr 1 000 000,- fra disposisjonsfondet til medfinansiering av fiber-/bredbåndsutbygging for adressater som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning.

Stilling ledig som ingeniør – nettdrift

For mer informasjon, se våre hjemmesider www.sae.no.

Åpne møter viktig for lokaldemokratiet

AAGE THOR FALANGER, SIVILOMBUDSMANN
Åpenhet gjør det mulig for innbyggerne å kunne holde kommunestyrene ansvarlig for beslutningene som tas. Møteoffentlighet er derfor sentralt for et sterkt folkestyre.


Kommunestyremøtet 13. juni

Nå kan du se videoer fra møtet og lese møteprotokollen.
 


Mø i Valdres

Valdres: Anne Mathea Digene: – Eg skreiv songen "Vise til bygda" som ein takk til Hedalen, ein song som har meir enn 100 000 avspelingar på Facebook.


Wild Wild Country

GURO LI
Det har blitt stilt spørsmål ved hvorfor omtale av netflix-serien ”Wild Wild Country” ble lenka opp på hedalen.no nylig.

Lærer ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Ved Hedalen barne- og ungdomsskole er det fra høsten 2019 ledig 80 % fast stilling som lærer og engasjement for skoleåret 2019/2020 i 20 %. Undervisningsstillingen er i hovedsak knyttet opp imot barnetrinnet

Rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Fra 1.august 2019 er det ledig 100% stilling som rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

Stiftelsen Hedalen.no

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no på Hedalen skole søndag 16. juni 2019 kl. 17.00.

Puttekollen opp

Begnadalen IL minner om arrangementet Puttekollen opp søndag 16. juni.

 

Oppdaget ikke at sak hadde uteblitt

Saken om Valdres Storhall skal likevel behandles i kommunestyret.

10. juni stilte Hedalen.no tre spørsmål til ordfører Kåre Helland. Det første gjaldt saken Valdres Storhall AS – Søknad om kommunal garanti og støtte i rettstvist. Denne saken behandlet formannskapet i sitt møte 28. mai, men den var ikke ført opp på sakskartet for kommunestyret 13. juni.

Hedalen ungdomslag informerer

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer om hva som har skjedd i 2018 og hva som vil skje i 2019.

Kamper på Hedalen Stadion til helgen

Knøtteturnering, Hedalen/Begnadalen 1 og 2 møter Øystre Slidre/Rogne 1 og 2 lørdag 15.6 kl.11.00- kl. 13.00.

Søndag 16.6. møter Hedalen/Begnadalen laget som leder tabellen, Dokka 2. kl.15.00. Håper på mange folk som møter opp og heier på lagene. Åpen kiosk

Om å grave...

For noen dager siden var det lagt ut en lenke på hedalen.no til en artikkel i Dagbladet. Artikkelen tok for seg historien til «Osho-bevegelsen» fra omkring 1970 til 1990, og en kan vel si at den ikke var utelukkende positiv.


Spørsmål til ordfører Kåre Helland

Torsdag 13. juni skal det være dialogseminar og kommunestyremøte i Sør-Aurdal kommune. Hedalen.no håper at ordføreren kan svare på spørsmål vi stiller i denne artikkelen.


Hva bør vi egentlig spise?

Kronikk i Aftenposten: Bærekraft og helse kan komme på kollisjonskurs, skriver Risvik, Kirkhus og Grini i Nofima.


Temaplan for kulturminner i Sør-Aurdal

Temaplan for kulturminner i Sør-Aurdal er utarbeidet av Valdres natur- og kulturpark (VNK) i samarbeid med lokal ressursgruppe og Sør-Aurdal kommune.  Planen skal brukes som grunnlag for videre arbeid med kulturminneregistreringer og utarbeiding av kulturminneplaner for kommunene. Kommunestyret skal behandle planen torsdag 13. juni.

Tomtevisning – 18 nye tomter i Skurveknatten


Etter at alle tomtene i første byggetrinn i Skurveknatten nå er solgt, legger Hedda Hytter ut 18 nye selveiertomter i dette flotte hyttefeltet ved Helsenningen. Her på terskelen til høyfjellet plasseres hyttene usjenert, og de romslige tomtene har svært gode utsiktsforhold.

Vil satse ytterligere midler på bredbånd/fiber

Rådmannen foreslår at Sør-Aurdal kommune bevilger inntil kr 1 000 000,- fra disposisjonsfondet til medfinansiering av videre fiber-/bredbåndsutbygging. Saken kommer opp i kommunestyret torsdag 13. juni.


Reaksjon på opplenking

ARNE HEIMESTØL, REDAKTØR PÅ HEDALEN.NO
Marpa Løberg på Dharma Mountain reagerte på at Hedalen.no for en tid siden lenket opp en omtale av Netflix-dokumentaren «Wild Wild Country». Jeg har utfordret Løberg til å skrive en ytring om dokumentaren og hva de står for.

Dharma Mountain - meditation & freedom resort

MARPA LØBERG
Se videoytring.


Frivillige lag kan søke momskompen-sasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2019 fordele 1,6 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2018 er grunnlaget for søknaden i 2019.


Velkommen til verden!

Halvard kom til verden på Ringerike sykehus, 12.05.19. Mille og Johannes er stolte søsken. Foreldre Marit Aabye Fossholt og Jostein Lie. Hedalen.no gratulerer!


Konfirmasjon

Lørdag 1. juni var det konfirmasjonsgudstjeneste i Hedalen stavkirke.


Saksframlegg og språk

OLAV KRISTIAN HUSEBY

Redaktøren av Hedalen.no er bekymret over vanskelig og dårlig språk i sakspapirene i Sør-Aurdal. Vi kan delvis være enig i at språket noen ganger er tungt, og spesielt det som er skrevet som fellessaker for flere kommuner. Vi i Høyre har også påpekt dette.


Godt språk i saksdokumenter?

ARNE HEIMESTØL
Denne uka har jeg brukt en del tid på å lese kommunale saksdokumenter. Jeg må innrømme at jeg sliter med å forstå alt jeg prøver å sette meg inn i.

Hedalen kunst og husflidslag

reiser på tur til Helgøya lørdag 15. juni kl. 08.30 fra skolen. Vi har fortsatt ledige plasser, så meld deg på. Vi besøker Edel design med galleri Hjerterom, vakre Hovinsholm med kaffe/lunsj på kjente skafferiet, og vi tar en hagevandring i den gamle hagen på Håvelsrud gård.

Helgøya ligger ved Mjøsa i Ringsaker kommune og er Norges største innlandsøy. Det er ca. 2,5 timers kjøring fra Hedalen. Husflidslaget sponser skyss med Maxitaxi for medlemmer. Ikke- medlemmer betaler kr 200 for skyss. Påmelding til Oddbjørg B. Hansen Mob.481 11 239 innen 8. juni.

Mikkjel Fønhus sitt rike 23.–29. juni 2019

Her kommer et rikholdig program for uka.

Været

 

Bagn byggsenter