E-post: redaksjonen@hedalen.no 

Sist oppdatert: 18.02.2018 21:40


punkt

Stavkirkejubileet

punkt

Bedrifter/tjenester

punkt

Reise- og friluftsliv

punkt

Transport

punkt

Turregister

punkt

Offentlig informasjon

punkt

Kirke og kristenliv

punkt

Hus, hytte, tomt

punkt

Lag og foreninger

punkt

Dødsfall i bygda

punkt

Diverse

punkt

Det historiske hjørnet

punkt

Bygdekinoen

punkt

17. mai-komité

punkt

Om Stiftelsen hedalen.no

punkt

Priser for tjenester på Hedalen.no
Foto: Christina Skorge

 

Hedalen skytterlag

 

Aktiviteter i HIL

 

punkt

Sør-Aurdal kommune

punkt

Frivilligsentralen

punkt

Oppland fylke

punkt

Bagn.no

punkt

Reinli.no

punkt

Begnadalen.no


For dem som har e-postkonto på Hedalen.no.

Klikk på hvert bilde nedenfor for å se større versjon.

Foto: Christina Skorge
Foto: Christina Skorge
Foto: Bjørn Vadholm
Foto: Ida Natalie Kulterud
Foto: Lise M.J.
Foto: Lise M.J.
Foto: Lise M.J.
Foto: Line Wermundsen Mork
Foto: Line Wermundsen Mork
Foto: Line Wermundsen Mork
Foto: Line Wermundsen Mork
Foto: Line Wermundsen Mork
Fra Busuvann
Foto: Kenneth Østreng
 

Oppslagsoversikt 2000-2018

Toppbilder 2000–2018


Med Google sitt avanserte søk kan du lett finne eldre oppslag. Husk å søke på nettsted/domene www.hedalen.no.


Februar

Si meg hvor du kommer fra, og hvor du bor, så skal jeg si deg hvem du er

SIRI RUUD
Det finnes mange merkelige myter, også mange i vårt eget land. De kan være seiglivede og vanskelige å få hull på. Mange myter knytter seg til hvilke personlige egenskaper folk har etter hvor de kommer fra.

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps

avholder årsmøte på «Lokalet» søndag 4. mars kl. 16.00. Vanlige årsmøtesaker, enkel bevertning. Saker bes være styre i hende før 2. mars. frode_ildjarnstad@hotmail.com.  Vi ønsker velkommen til nye og gamle medlemmer. Styret

Nasjonalt kyrkjeklokkeseminar i Valdres 28-29. mai

Aurdal menighetsråd inviterer til det fyrste nasjonale seminaret for kyrkjeklokker i Aurdal og på Fagernes i Valdres. Under seminaret tek dei temperaturen på aktuelle problemstillingar i kyrkjeklokkemiljøet. Seminaret blir ein kombinasjon av føredrag med innleigde føredragshaldarar og ei praktisk tilnærming gjennom prøving av kyrkjeklokker og innføring i ulike ringeteknikkar og ringetradisjonar.

 


Ut på tur?


Skiløypene fra Jevnlismyra ble kjørt opp fredag kveld. Løypene i Hedalsfjella ble kjørt opp fredag og lørdag morgen. God tur!


 

Sør-Aurdalshallen – ingen sak

I orienteringen som ble gitt til formannskapet torsdag 8.2., kom det fram at bruttokostnaden på byggeprosjekt Sør-Aurdalshallen nå kan bli på hele 169 millioner kroner. Av møteinnkallingen til kommunestyret torsdag 22.2. framgår det at det er lagt opp til en orientering. Vi har stilt ordfører Kåre Helland følgende spørsmål:


Kommunestyremøte

 

Det blir kommunestyremøte på Tingvoll torsdag 22.2. kl. 17.00.
 

Salto

Velkommen til Salto på Kroken torsdag 22.2. kl. 17.30!

Gudstjeneste

Det blir gudstjeneste ved Tore Samuelsen i Hedalen stavkirke søndag 18. februar kl. 11.00.


Drapsulver og terrorfugler
 

Det er noe skremmende over folks oppfatning av det mangfoldet av arter vi har i vår felles natur. Jeg skriver felles, fordi det er akkurat det den norske naturen er.

 

Vinterferie i tretopper?

Fosstopp AS gir 30 % rabatt til dem som får tilslag på å leie tretopphytta ved inngangen til Vassfaret mandag–fredag i vinterferieukene 8 og 9. I løpet av 2018 håper vi å starte bygging av to nye, unike hytter. Her kan du booke hytta.

Bautahaugens Venner – invitasjon til årsmøte

Styret ønsker velkommen til årsmøte i Brakastuggua torsdag 8. mars kl. 19.00! Etter de vanlige årsmøtesa-kene blir det sosialt samvær med kaffe og biteti. Bjørg Elisabeth Berg vil holde bildekåseriet: Tæger; hygge og nytte ved å lære et gammelt kunsthåndverk.
Så må vi begynne å planlegge sommerutstillinga, som skal handle om FISKE I HEDALEN. Her håper vi på mange innspill! Vel møtt!

 

Onsdagsrennet 14.2.

 

Klassisk stil. I dag var det ett par minusgrader og ganske sterk vind. Fine forhold for å gå på ski og god glid. Drøye 60 løpere stilte med og uten nummer. Takk til alle arrangørene for god jobb.


 

Fossvangbygget

 

JØRN DAMSLORA

Som det forhåpentligvis gikk klart fram av min forrige ytring, er jeg av den oppfatning at åpenhet og ryddig saksgang gjør verden enklere, om ikke der og da, så i vert fall på lang sikt.

Hyttetomt vurderes solgt

Hyttetomt på Sørliesvollen ved Søbekkseter vurderes solgt. Tomta er på 2 mål og har super beliggenhet rett ved skiløypa. Det er vei til tomtegrensa, og rør for fiber og strøm ligger i bakken. Dersom dette er av interesse, kan du ta kontakt med Osvald Fossholm på telefon 908 87 393.
Trening på Kroken

med vekt på hofter og knær starter igjen 21.2. og fortsetter på onsdager i tidsrommet 12.00–13.00.

Sør-Aurdal kommune og økonomi

 

Redaktøren av Hedalen.no har i flere artikler forsøkt å belyse kommunens økonomi og saksgangen rundt nye og gamle bygg på Fossvangområdet på Bagn.

 


Været

Torsdag 15.02. kl. 05.30 var det skya, oppholdsvær og
–3 grader ved skolen. Snødybden er ca. 120 cm.


 

Radiomuseum i Hedalen

 

For noen år siden fikk Bautahaugen samlinger en flott gave av Asbjørn Nordby. Han hadde gjennom livet samlet radioer, telefoner og måleinstrumenter som han ville at Hedalen skulle få.

 

 


Arne Heimestøl og agenda

 

Jeg leser at Kåre Helland er i ferd med å forstå Arne Heimestøl sin agenda. Det er bra av flere grunner. Det ene er at agendaen er så lett å forstå at alle bør skjønne den. Den andre, som er langt viktigere, er at ordføreren kan begynne å sette inn mottrekk når han har gjennomskuet agendaen.
 

Sør-Aurdal historielag

holder årsmøte på Kroken i Hedalen torsdag 1. mars kl. 19.00.


Fra vondt til verre

 

MAGNE RUUD
I mange år har Sør-Aurdalshallen fylt spaltene i lokale media. Mine betraktninger baserer seg på medias omtale, og så lenge disse ikke er dementert, anser jeg faktum som klarlagt.

 


20180212 Har hedalen.no en agenda?

 

SOLVEIG LIE
Agendaen til redaksjonen Hedalen.no ble omtalt i brev til redaksjonen og gjengitt av redaksjonen på Hedalen.no den 11.02.2018. Det ble skrevet at agendaen er "særdeles ødeleggende for vår kommune". Her må det nesten være minst én feil.

 


Delte oppfatninger om Fossvang-saken

 

– Jeg forstår mer og mer din agenda i dette som jeg mener er særdeles ødeleggende for vår kommune, skrev ordfører Kåre Helland (Sp) i brevet til Hedalen.no da han svarte på de fire spørsmålene vi hadde stilt om Fossvangutbygginga. Arne Leite (Sp) slo i formannskapsmøtet sist torsdag fast at det ordføreren hadde gjort i saken, var i tråd med kommunestyrets vedtak fra desember 2017.

 

 


Vil ha grundigere saksbehandling
 

– Det er uheldig at vi i noen tilfeller ikke får tilstrekkelig med informasjon før møter i kommunestyre og formannskap avholdes. Det er vanskelig å ta stilling til store saker vi får på bordet som orienteringer, sier Emmy Bakkom (KrF).
 

 

HUK

Fredag 16.2.2018. Filmkveld i Haugland.


Innlandet Høyre er i dag stiftet på årsmøte i Øyer

 

Nytt styre er valgt, og Valdres er godt representert med 1. nestleder Magnhild Huseby Bolstad fra Sør-Aurdal. Hun har tidligere vært i Oppland Høyre sitt arbeidsutvalg som leder av Kvinneforum, hun er leder av Sør-Aurdal Høyre og medlem av Sør-Aurdal kommunestyre. 

 

 

Fotball G10
Det nærmer seg sesongstart for fotballen, og vi ønsker velkommen til alle som har lyst til å spille fotball på Hedalen/Begnadalen – Gutter 10 år.
Dette gjelder gutter født 2008 og 2009. Send en e-post til lasse@hedalen.no dersom dere vil bli med.

 

Må spare

 

Vedtatt økonomiplan for 2018–2021 viser at Sør-Aurdal kommune må spare inn seks millioner kroner over de neste fire årene. Torsdag vedtok formannskapet å starte et driftstilpasningsprosjekt.


Færre kommunestyrerepresentanter?

I kommunestyrets budsjettvedtak 19.12.17 ble det vedtatt å se nærmere på antall kommunestyrerepresentanter. I formannskapsmøtet torsdag ble Olav Kristian Huseby (H), Bente Lindahl (Ap) og Svein Gunnar Huset (Sp) valgt til å utrede saken.


Ekstraordinær båndtvang for hund

På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, vedtok formannskapet torsdag å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i Sør-Aurdal kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Åpen dag

Hedalen naturbarnehage inviterer til åpen dag fredag 9. mars. De med barn kan komme fra kl. 09.00 til 10.30 med foreldre. Det er for å komme sammen og ha en sosial lekedag.

Foreningen Hedalsheimens venner
20180309 – Velkommen til årsmøte

Hedalsheimen er en av våre solide institusjoner i Hedalen. Hedalsheimen ble bygget i 1984, og det bor 21 brukere her.


Kjempesprekk på Sør-Aurdalshallen

I orienteringen som ble gitt til formannskapet torsdag, kom det fram at bruttokostnaden på byggeprosjektet nå kan bli på hele 169 millioner kroner. Dette er 20 millioner mer enn tidligere fastsatt maksimalramme, tilsvarende en økning på ca. 20 prosent. I beste fall betyr det at kommunen må egenfinansiere ytterligere 17,5 millioner kroner, og utgjør nå et samlet netto finansieringsbehov på 106,5 millioner kroner.


Arbeiderpartiet om kommuneøkonomi

30. januar publiserte Hedalen.no oppslaget Brudd på egne, vedtatte prinsipper forverrer kommuneøkonomien. Vi utfordret gruppelederne til å svare på to spørsmål:


Tverrpolitisk kommuneliste svarer

Vi politikere har en viktig ombudsrolle for alle våre innbyggere. Denne rollen må vi ta ved å vise ansvar i forhold til låneopptak og drift av kommunen vår, slik at Sør-Aurdal fortsatt blir en god kommune å leve og virke i.


Hemsingfestivalen

Systrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing inviterte i februar 2017 internasjonale musikervener til den femte Hemsingfestivalen i heimbygda si, Aurdal i Valdres. Festivalen ynskjer å gje publikum intime møte med stor musikk.

Innkalling til årsmøte i Hedalen IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Hedalen IL. Årsmøtet avholdes den 11.03.2018 kl. 18.00 på klubbhuset Brunbakklivegen 16 Hedalen stadion.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.18 til Hedalen il / leder Hedalsvegen 1629 eller e-post taxi@hedalen.no.

Arne Leite (Sp) kommenterer Fossvang-saken

Hedalen.no har spurt Arne Leite om hvordan han stiller seg til avtalen som er inngått mellom Sør-Aurdal kommune og Bagn idrettslag om overtakelse av Fossvang-bygget.


Formannskapsmøte

Formannskapet har møte på Hedalen barne- og ungdomsskole torsdag 08.02.2018. Møtet starter med befaring på Teinvassåsen.

 


Sør-Aurdalsrennet

Søndag 4. februar arrangerte Hedalen IL sammen med naboklubbene Sør-Aurdalrennet på Hedalen stadion.

Årsmøte

Eiere til Frivilligsentralen i Sør-Aurdal
innkalles til årsmøte, tirsdag 06. mars 2018, kl.19.00 på Fossvang.

Flere spørsmål i Fossvang-saken

Hedalen.no har stilt ordfører Kåre Helland flere spørsmål. Disse gjengir vi sammen med svarene vi har fått på e-post.


Takk!

Venneforeningen Hedalsheimens venner takker hjerteligst for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Guri Myrvangs begravelse.

 

Fekjær psykiatriske senter har for tiden utlyst følgende ledige stillinger:

Ønsker du informasjon om stillingene, kan du gå inn på www.fekjær.no

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Onsdag 07. mars 2018, kl. 19.00 på Begnadalen skole, peisestua. Til behandling: Valg. Styret

Huttetu, da ...

Overskrifta her er et uttrykk som ofte blir brukt blant oss eldre. Da jeg kom til Hedalen for snart 44 år siden, lærte jeg av en unggutt i nabolaget at dette var et grunnleggende hedalsuttrykk.


Sør-Aurdal KrF svarer

Tirsdag 30.1. publiserte Hedalen.no oppslaget Brudd på egne, vedtatte prinsipper forverrer kommuneøkonomien. Vi utfordret gruppelederne til å svare på to spørsmål. Her er svaret vi har mottatt fra Harald Liodden, Sør-Aurdal KrF.


Uventet utvikling i saken om Fossvangbygget

Etter formannskapsmøtet 23. januar var det ventet at Fossvangbygget skulle rives med det første. Ordfører Kåre Helland har nå undertegnet en avtale på vegne av kommunen der Bagn idrettslag overtar bygget.


Onsdagsrenn

Fristil. Et par minusgrader og snøvær. Det ble noe løse forhold. Drøye 70 løpere stilte med og uten nummer. Takk til alle arrangørene for god jobb!

Årsmøte

Det blir årsmøte i HUL onsdag 21. februar kl. 20.00 på Lokalet. Vanlige årsmøtesaker. Saker en syns bør tas opp, meldes leder i HUL Bodil Øyhus Phil senest 14 dager før.

Salto anbefaler leirer på Skogstad og Åreeld

Skogstad (Eina): Amigosleir for 1.-4. kl. / 9.–11. februar - påmeldingsfrist mandag 5. februar. Tweensleir for 5.-7. kl. / 9.–11. mars. Se www.acta.as/leir. Åreeld (Golsfjellet):
Påskeleir for 2.–7. kl. / 24.–27. mars
Se www.nlm.no/leir. Minner om at menighetsrådet sponser deg med kr. 400,– pr. år hvis du reiser på leir. Kontakt gjerne Reidun M. Storruste tlf. 95184630 hvis du lurer på noe. Hilsen SALTO
Bagn byggsenter

 

Faktisk.no: Jo, elbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler

Det er feil å hevde at elbiler har «små, om noen, miljøfordeler» sammenlignet med fossilbiler.

Musikk-medisinen

NRK:
I over 30 år har han forsøkt å endre det norske helsevesenet med musikk. Han har blitt hånet og latterliggjort. Av sine egne.


Slik har vi rettet opp Halden

Tor Edquist (H): Hva kan Halden dele med Olympiatoppens prestasjonsklynge? Jo, vi har begge snudd elendige resultater til meget gode, hovedsakelig ved å dyrke god rolleforståelse.


Kunstig intelligens vil gi bedre omsorgstjenester

Kåre Nygård: Ny teknologi er ofte forbundet med byråkrati, ikke velferdsgevinster. Kunstig intelligens vil endre dette.


Derfor bør du ta av jakka i bilen

NRK
: Både voksne og barn bør ta av seg yttertøyet når de setter seg i bilen. – Konsekvensene av feil beltebruk kan bli fatale. Ved kollisjon kan det føre til store skader på indre organer, sier Trygg trafikk.


Røff guide tl Bibelen

Bokmelding: Å ikkje kjenne Bibelen er kulturell analfabetisme


 
  


 
Redaktør:
Telefon:
E-post:
Arne Heimestøl
0047 915 13 528
redaksjonen@hedalen.no 
Fotograf: Arne G. Perlestenbakken
Telefon: 0047 613 49 534
E-post: aperlest@bbnett.no