Øyvind Jordet AS

Mobil: 91 19 24 70 | E-post: yvjordet@hotmail.com | Hedalsvegen 2657, 3528 HEDALEN

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Tomtearbeid
  • Vegbygging
  • Utforming av kabelgrøfter
  • Prosjektering av avløpsanlegg
  • Bygging av avløpsanlegg
  • Fjellarbeid
  • Sprengningsarbeid

Vi leverer:

  • Fjellmasser
  • Komplette avløpsanlegg

Vi tilbyr faste priser på prosjekter og øvrige leveranser.

Ta kontakt med Øyvind. Se kontaktinformasjon ovenfor.