Tomtefelt i Hedalsfjella

Per 22. januar 2021 er det 57 fradelte hyttetomter som ikke er bebygd, og antall regulerte hyttetomter som ikke er fradelt, er 294 i Hedalsfjellet. I venstremenyen finner du lenker til noen av disse hytteområdene.