Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Publisert av Sigrid Haugen 21.09.2023. Sist oppdatert 17.09.2023.

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt vill tursti»!

Fra Facebookinnlegget:

”Ein heilt vill tursti vart i dag rydda og merka. Denne gongen opp til to gamle buplassar i Farelie. Det er ikkje til å skjøne at nokon ville bygge og bu der oppe mellom dei stupbratte berga på kvar side. Stigen opp til tuftene etter desse buplassane, kalla Farin og Forskrekkelsen, er bratt, steinut og glatt. Med motorsag og diverse annan egna reidskap vart stigen effektivt rydda for tre og busker som stengde. Stigen er merka opp frå plassen ved utgangen av tunellen ved Bergsund sørafor Bagn.»

På nyrydda sti ned fra Farin og Forskrekkelsen. Foto: Åse Østgård Hagen
På nyrydda sti ned fra Farin og Forskrekkelsen. Foto: Åse Østgård Hagen

I Gard og bygd i Sør-Aurdal b. A, s 565 – 66, kan vi lese mer om Farin.

Første kjente bruker var Erik Timannson Bagn. Han kjøpte plassen i 1832. Sønnen Timann (1831 – 1897) gift med Guri Hermansdotter Kamben (1837 – 1922), ble eier i 1854 og noen år framover. De ser ut til å ha bodd på ulike plasser før de på 1870-tallet kjøpte og bodde noen år på Driftesetra eller nedre Teinvassetra. Ifølge bygdeboka var de da på veg til Hallingdal for deretter å utvandre til Amerika. Dette kan det ikke ha blitt noe av, for i 1880 kjøpte de søre Fekjarruste i Hedalen.

Guri og Timann hadde 3 barn, men ingen av disse hadde etterkommere. Sønnen Herman (1964 – 1957) solgte i 1941 til Tidemann Fekjær.

Les mer i Gard og bygd i Sør-Aurdal, b. D, s. 411.

Nedre Driftesetra ble seinere solgt til overformynder Large, Oslo.

Nylig ble den solgt til Joakim Lystad, Oslo.

Foto: Sigrid Haugen
Nedre Driftesetra Foto: Sigrid Haugen

Om øvre Driftesetra eller øvre Teinvassetra står dette å lese i Norske Gardsbruk fra 1950:

­Driftesetra var en gammel fjellgard, som ble kjøpt av Peder Engeseth (den kjente rutebileieren fra Hønefoss) i 1940. Han bygde våningshus og uthus. Her ble det dyrka opp mye jord under krigen. I 1950 hadde garden 5 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 2 griser og 8 sauer.

Øvre Driftesetra er fortsatt i Engeseth-familiens eie.

Øvre Driftesetra Foto: Sigrid Haugen
Øvre Driftesetra Foto: Sigrid Haugen

Sist onsdag gikk helselagets onsdagstur til disse setrene. Vi starta ved Nybuvegen, passerte øvre Teinvatnet og setra Nybu.

Foto: Sigrid Haugen
Foto: Sigrid Haugen
Øvre Teinvatnet Foto: Sigrid Haugen
Øvre Teinvatnet Foto: Sigrid Haugen
Foto: Sigrid Haugen
Nybusetra
Foto: Sigrid Haugen

Nybu har siden 1918 tilhørt garden Dokkehaug. Se Gard og bygd, b. d, s. 173.

Den gamle vegen herfra og videre til Driftesetra er delvis gjengrodd. Tilbake til Teinvassåsvegen gikk vi den nyere vegen fra Driftesetra.

Driftesetra – navnet

Nybusetra Foto: Sigrid Haugen
Nybusetra
Foto: Sigrid Haugen

Harald Dokkehaug: Stadnamna i Hedalen i Valdres. 1940, har denne forklaringa.

(Dreftesetra på hedalsdialekt).

Foto: Sigrid Haugen
Mot nedre Teinvatnet Foto: Sigrid Haugen

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...