Ved Smedplassen. Foto: Sigrid Haugen

Gå med oss!

Publisert av Sigrid Haugen 29.10.2023. Sist oppdatert 27.10.2023.

Annenhver onsdag har helselaget gåturer i nærmiljøet. Noen ganger blir vi kjent med steder og historier vi visste lite om fra før.

25. oktober gikk vi en liten runde om Gjermundsplassen og Lisgrenda.

Til Gjermundsplassen, også kalt Smedplassen, knytter det seg interessant historikk. Her er lenke til et stykke i historielagets «Sagn og Soge i Søndre Ourdahl» 2012:

Det var i Smedplassen at Rottenikken ble arrestert i 1944. Gudbjørg Fønhus Stensrud skrev i ”Sagn og Soge” 1984 en artikkel om hans tilhold i Sør-Aurdal. Et lite utdrag:

 ”(…) Nå var det Hedalen sin tur til å få besøk. Her oppholdt Rottenikken seg blant annet i Åsli. (…) Etter hvert hadde ryktene sivet ut om at den etterlyste forbryteren holdt til i ytre delen av Sør-Aurdal. Politifolk ble sendt oppover fra Hønefoss for å leite, både i Begnadalen og Hedalen.

Hovedpersonen sjøl hadde nok også fått nyss om dette og hadde rømningsplanene ferdige. Da politiet satte opp vegsperringer og vaktposter i Hedalen, kom Rottenikken til Åslibråten og forlangte å bli kjørt ut av bygda, kamuflert i et forlass.

Mannen her unnslo seg av helsemessige grunner og så ble det sendt beskjed til Ingvar Heiene om han ville være skysskar. Ingvar kjente øyeblikkelig igjen karen som skulle skysses, men hadde ikke noe valg.

I stedet for forlass, kraup Rottenikken inn i ei grisekasse, noe som skulle se uskyldig og tilforlatelig ut. I grisekassa satt han med børsa klar og med løpet i ryggen på Ingvar, som måtte sitte foran kassa. Turen ble en nervepåkjenning. (…) Rottenikken forlangte å få skyss til Sørum, men Ingvar unnskyldte seg med at han ikke hadde tid til en slik lang tur. Derfor svingte han av til Smedplassen, et stykke opp i lia mot Begnadalen. Her forsvant Rottenikken inn i bygningen.

Mens denne dramatiske grisekasseturen hadde foregått, hadde en emissær Halvorsen, som akkurat da var i Heiene, gjort noe ingen andre hadde hatt mot til. Han varslet politiet over telefonen og fortalte om den tilsynelatende uskyldige grisekassa. Og da Ingvar Heiene kjørte heimover fra Smedplassen, møtte han politifolka nedi vegen.

Øyeblikk etter hadde en styrke på sju mann omringet garden og Rolf Erling Knutsen ble endelig tatt – i spiskammeret i Smedplassen.»

Fem medlemmer av Sør-Hedalen husmorlag hadde i 1990 en studiering om «Kvinners kår under krigen». De laget ut fra dette heftet «Slik husker vi krigen».

Målfrid (Gran) Nordby, som vokste opp på nabogarden, skildrer her personlige minner fra denne hendelsen:

«Rottenikken var en person som spilte på folks sinnstilstand under de omstendigheter som da var. Han kom til distriktet her i slutten av krigsåra. Han tok seg frem skogleies fra bygd til bygd.

Her stasjonerte han seg i Åsli, og vi hørte ganske fort «hysj-hysj-historier» i bygda. Alle visste at denne fyren var kommet, som vi hadde hørt om fra Telemark og andre kanter av landet.

Så en dag kom det sterke rykter om at han var på vei sørover dalen. Han hadde lagt seg i en grisekasse, og fått han Elling Heiene til å kjøre seg. Ja, fått er vel ikke rette ordet. Han befalte alle folk de han ville de skulle gjøre, og skremte med kniv og børse om noen «mukka».

Vi heime fikk beskjed om at han hadde forlangt å bli kjørt til oss, fordi vi var siste gården før Begnadalen. Men han … hadde heldigvis fått overtalt han, for han tenkte på ungene.

Han gikk med på å bli kjørt til Gjermundsplassen, naboen vår. Her ble han arrestert, men da hadde han forvoldt mye nervepåkjenninger i bygda. Grisekassa brukte vi om våren da vi flytta på setra.»

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...