Kommunevalget 2023YTRING 

Gunnar Heiene

Det nærmer seg valg av nytt kommunestyre og fylkesting. I inneværende periode har jeg representert Fremskrittspartiet i kommunestyret. Vi har i denne perioden hatt et godt samarbeid på tvers av partiene og kommet til enighet i de aller fleste sakene. I Sør-Aurdal sliter vi med et synkende folketall. Vi har mange fine steder, flott natur…

Les mer

Innlegg på landsmøtet i FrPYTRING 

Gunnar Heiene

Vi har det siste året opplevd kraftpriser vi for bare to år siden ikke ville trodd hadde vært mulig i vårt land med gratis vann som råstoff inn i produksjon av elektrisk strøm. Prisene settes imidlertid ikke ut fra råvare- og kostpris, men ut fra tilbud og etterspørsel. Det er hevet over enhver tvil at…

Les mer

Fem gode grunner for å stemme FrPYTRING 

Gunnar Heiene

Det er mange gode grunner til å stemme FrP, og jeg vil her framheve fem grunner til at jeg velger mitt parti. SamferdselFremskrittspartiet viser og har vist at vi satser på samferdsel. Vi har mer enn doblet budsjett både for vei, og bane og vi vil fortsette utbyggingen. Vi har lagt fram et budsjett og…

Les mer

En hyllest til skolenYTRING 

Gunnar Heiene

Etter å ha vært medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker noen år og jobbet som lærer i skolen, er jeg blitt mer bevisst på barn og unges utfordringer i møte med skolen og samfunnet forøvrig. I januar 2015 begynte jeg i et halvt års vikariat som mattelærer ved Valdres vidaregåande skule. Det tok…

Les mer

Nullutsleppsbiler fra 2025YTRING 

Gunnar Heiene

Her kommer min kommentar til spørsmål i artikkelen «Vi heng nok litt etter i Valdres». Jeg er imot et forbud for bensin og dieselbiler slik regjeringen legger opp til. Nullutslippsbiler er i dag på full frammarsj, og om man velger å lette på avgiftene her også videre framover, vil dette løse seg selv. Med dagens…

Les mer