Gunnar Heiene

Etter å ha vært medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker noen år og jobbet som lærer i skolen, er jeg blitt mer bevisst på barn og unges utfordringer i møte med skolen og samfunnet forøvrig. I januar 2015 begynte jeg i et halvt års vikariat som mattelærer ved Valdres vidaregåande skule. Det tok…

Les mer
Gunnar Heiene

Her kommer min kommentar til spørsmål i artikkelen «Vi heng nok litt etter i Valdres». Jeg er imot et forbud for bensin og dieselbiler slik regjeringen legger opp til. Nullutslippsbiler er i dag på full frammarsj, og om man velger å lette på avgiftene her også videre framover, vil dette løse seg selv. Med dagens…

Les mer