Kommunevalget 2023YTRING 

Gunnar Heiene

Det nærmer seg valg av nytt kommunestyre og fylkesting. I inneværende periode har jeg representert Fremskrittspartiet i kommunestyret. Vi har i denne perioden hatt et godt samarbeid på tvers av partiene og kommet til enighet i de aller fleste sakene. I Sør-Aurdal sliter vi med et synkende folketall. Vi har mange fine steder, flott natur…

Les mer

Innlegg på landsmøtet i FrPYTRING 

Gunnar Heiene

Vi har det siste året opplevd kraftpriser vi for bare to år siden ikke ville trodd hadde vært mulig i vårt land med gratis vann som råstoff inn i produksjon av elektrisk strøm. Prisene settes imidlertid ikke ut fra råvare- og kostpris, men ut fra tilbud og etterspørsel. Det er hevet over enhver tvil at…

Les mer

En hyllest til skolenYTRING 

Gunnar Heiene

Etter å ha vært medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker noen år og jobbet som lærer i skolen, er jeg blitt mer bevisst på barn og unges utfordringer i møte med skolen og samfunnet forøvrig. I januar 2015 begynte jeg i et halvt års vikariat som mattelærer ved Valdres vidaregåande skule. Det tok…

Les mer

Nullutsleppsbiler fra 2025YTRING 

Gunnar Heiene

Her kommer min kommentar til spørsmål i artikkelen «Vi heng nok litt etter i Valdres». Jeg er imot et forbud for bensin og dieselbiler slik regjeringen legger opp til. Nullutslippsbiler er i dag på full frammarsj, og om man velger å lette på avgiftene her også videre framover, vil dette løse seg selv. Med dagens…

Les mer