Gunnar Heiene

En hyllest til skolenYTRING 

Publisert av Gunnar Høglien Heiene 11.05.2021. Sist oppdatert 10.05.2021.

Etter å ha vært medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker noen år og jobbet som lærer i skolen, er jeg blitt mer bevisst på barn og unges utfordringer i møte med skolen og samfunnet forøvrig.

I januar 2015 begynte jeg i et halvt års vikariat som mattelærer ved Valdres vidaregåande skule. Det tok ikke lang tid før jeg innså at jeg trivdes med å undervise og å jobbe med ungdom. Derfor søkte jeg meg inn på PPU studiet ved OsloMET allerede samme høst for å kunne få fast ansettelse i skolen.

Utgangspunktet var å ta det jeg måtte for å få fast ansettelse. Samme høst fikk jeg også et årsvikariat ved elektrolinje i Valdres, noe som ble utvidet med to år til. PPU-studiet gav imidlertid mersmak på studier, og ettersom jeg alltid har vært opptatt av å ha god kompetanse i det jeg driver med, fortsatte jeg derfor å studere spesialpedagogikk 1 og 2.

Praksisperioden på ungdomstrinnet i PPU studiet fikk jeg ta ved HBU hvor jeg fikk et innblikk i hvordan lærerne her arbeidet med tilpassing og tilrettelegging for elever med ulike kunnskaper, utfordringer og lærevansker.

Jeg er stolt over det man har fått til ved skolen i bygda mi, og innsatsen som er gjort og det de har fått til her er viden kjent, langt utover bygdas og kommunens grenser.

I dag er jeg fast ansatt ved elektrolinja ved Hadeland videregående skole i Gran. Før jeg ble ansatt, uttrykte ledelsen ved skolen at de hadde en policy om at alle som ønsket det skulle få lov til å studere, men spesialpedagogikk og tilpasset opplæring ikke var noe de hadde bruk for.

Etter å ha jobbet i skolen noen år, mener jeg at dette burde vært en større del av grunnutdanningen som alle lærere har. For meg gjenstår det å skrive ferdig masteroppgaven i tilpasset opplæring før jeg forhåpentlig er ferdig med pedagogiske studier.

Jeg har også tatt en årsenhet i tysk og studerer nå tysk påbygg. Det har vært gode offentlige støtteordninger for videre- og etterutdanning av lærere. Dessverre er det i Innlandet fylkeskommune blitt svært vanskelig å få tilgang til denne støtten. Til mine studier har jeg ikke fått noe støtte fra det offentlige.

Som kommunestyrerepresentant og vara til kontrollutvalget har jeg fått innblikk i hvordan Sør-Aurdal kommune drifter skolene. Selv om jeg har vært noe kritisk til at kommunen iblant lønner kvalifiserte lærere som lærere uten godkjent utdanning, ser jeg at det satses på å videreutvikle lærernes kompetanse.

Det er nå flere lærere som er ute i videre- og etterutdanning, og de som ønsker det, blir støttet av kommunen. Dette ønsker jeg å berømme kommunen for. Dyktige lærere er viktig for barns læring, utvikling og for at de skal bli trygge og selvstendige mennesker.

Det er i den sammenheng også viktig at det er en skole i nærheten uten veldig lang reisevei. Derfor har jeg også vært med å støtte opprettholdelsen av de skolene vi har igjen, og jeg håper vi kan få til mer næringsutvikling på Begna industriområde, med øking i antall arbeidsplasser og flere barnefamilier til bygda, slik at skolen også i framtida kan bestå og utvikles.

Selv er jeg tilhenger av fritt skolevalg. Det er dog et paradoks at noen av de som er de største forkjemperne for nærskoleprinsippet, er de som samtidig ønsker å legge ned de lokale skolene.

Gunnar Heiene
Gruppeleder, Sør-Aurdal FrP

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...