Gunnar Heiene

Kommunevalget 2023YTRING 

Publisert av Gunnar Høglien Heiene 06.09.2023. Sist oppdatert 06.09.2023.

Det nærmer seg valg av nytt kommunestyre og fylkesting. I inneværende periode har jeg representert Fremskrittspartiet i kommunestyret. Vi har i denne perioden hatt et godt samarbeid på tvers av partiene og kommet til enighet i de aller fleste sakene.

I Sør-Aurdal sliter vi med et synkende folketall. Vi har mange fine steder, flott natur og trivelige folk i alle bygder, så det ligger godt til rette for økt bosetting. Jeg mener det er viktig trygge bosetting i alle bygdene i kommunen, videreføre bolystprosjektet og jobbe aktivt for å få flere innbyggere.

Mange har i dag mulighet til å jobbe desentralisert med hjemmekontor og reise til et kontor en gang iblant. I vinter har jeg hatt noe undervisning av ukrainere på opplæringssenteret i Otta. Dette har vist seg å være en ressurssterk gruppe som jeg tror vil kunne passe godt i Sør-Aurdal.

Her har vi problemer med å rekruttere arbeidskraft til en del stillinger og jeg tror ukrainerne på sikt vil kunne være et godt tilskudd til Sør-Aurdals befolkning, både i kommunesenteret og i bygdene ellers. Hittil har vi ikke fått gehør for dette synet i kommunen.

For å kunne jobbe mer effektivt og få en smidigere kommune mener vi i FrP fremdeles at Valdres bør være én kommune. Dette er ikke en valgkampsak til dette valget, men vi vil få dette opp igjen på dagsorden dersom vi ser at tiden igjen er moden for å løfte opp denne saken. En større kommune vil kunne være mer effektiv, vi vil kunne sette ut en del tjenester på anbud for å få en enda mer effektiv og brukervennlig gjennomføring.

Sør-Aurdal skal videre være en JA-kommune. Dersom noen søker om å få gjennomføre et tiltak skal de få tillatelse til dette dersom det ikke finnes tungtveiende argumenter for å si nei. Mange steder er det motsatt slik at man må finne tungtveiende årsaker for å si ja til nye tiltak.

Søknadsprosesser skal være raske og effektive. I dag får kommunen ros av utenbygds hytteeiere og andre for god og rask saksbehandling og at kommunen har tid til den enkelte. Dette er positive signaler som gjør oss stolte av kommunen vår og som sier oss at det ikke er noen selvfølge at det er slik.

Våre hjertesaker er ellers eldreomsorg, barn og unge, psykisk helse og rusomsorg. Vi mener det er viktig å ta vare på de svake i samfunnet. Disse sakene mener de fleste partier er viktige. Det vi skiller oss ut på er at vi mener private aktører også kan bidra og gjøre en god jobb.

Vi mener at en konkurranse mellom offentlige og private aktører er sunt fordi da må alle skjerpe seg for å være best. Vi har aldri ment at en monopolsituasjon er gunstig, heller ikke på offentlige tjenester.

En annen sak vi er enige med de andre partiene om er at vi må sikre viktige områder mot flom. Ungdomsskolen og C-blokka i Bagn skulle aldri ha vært bygd på et såpass utsatt område. Nå har ungdomsskolen igjen fått store skader og det er uvisst hva som videre skjer med bygget. Nå har vi bygd en ny flott hall i Bagn som ungdomsskolen også er brukere av. Det vil derfor ikke være aktuelt å ta opp igjen en debatt om å flytte skolen ut av Bagn.

Vi håper du deler en del av våre synspunkter. Uansett er det viktig for demokratiet at alle deltar ved valget.

Godt valg!

Gunnar Heiene
Listekandidat for FrP

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...