Kommunestyret

Sakstørke i Sør-Aurdal?

Publisert av Arne Heimestøl 30.08.2023. Sist oppdatert 29.08.2023.

Både formannskapet og kommunestyret i Sør-Aurdal har svært få saker på sakskartet i sine augustmøter.

Hedalen.no har sett på hvor mange saker slike folkevalgte organer behandlet i 2022 i alle seks Valdres-kommunene.

Her finner vi forskjeller. Det mest overraskende er kanskje at den minste kommunen, Etnedal, hadde nest mest behandlede saker.

Legg også merke til at denne kommunen behandlet langt flere saker i kommunestyret enn i formannskapet.

KommuneFormannskapetKommunestyretSum
Sør-Aurdal50 saker77 saker127 saker
Vang65 saker100 saker165 saker
Vestre Slidre85 saker101 saker186 saker
Øystre Slidre89 saker68 saker157 saker
Nord-Aurdal48 saker109 saker157 saker
Etnedal42 saker141 saker183 saker

Saker

§ 11 i kommuneloven handler om saksbehandling i folkevalgte organer. I § 11-2 leser vi at folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter.

I § 11.3 i samme lov ser vi at en sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det.

Orienteringer

En orienteringssak er en sak som blir lagt fram muntlig i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ, og der det ikke blir fattet noe realitetsvedtak i det aktuelle møtet.

Det kan da enten være en referatsak – man forteller om hva som er gjort – eller en orientering om en sak man arbeider med; hvordan saken står, og hva man tar sikte på å gjøre.

Ordfører Marit Hougsrud gir ofte «Ordførers orientering» i starten av kommunestyremøter.

I møteinnkalling til heldagsmøtet 31. august ser vi at skal skal gis orientering om flommen. Orienteringen blir gitt i møtet, og kommunestyrerepresentantene kan ta ordet.

Spørsmål til partiene i Sør-Aurdal

  1. Er partiet fornøyd med antall saker som kommer opp til politisk behandling?
  2. Flere tema kommer opp som orienteringer. Hvilke fordeler og ulemper ser partiet med orienteringer sammenlignet med å få temaer behandlet som saker?
  3. Har partiet noe syn på omfanget av sakstyper som kommunestyret har delegert til administrasjonen?
  4. Har partiene en kommentar til Etnedal sin praksis med å behandle langt flere saker i kommunestyret enn i formannskapet?

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...