Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ordføreren beklager

Publisert av Arne Heimestøl 25.08.2023. Sist oppdatert 25.08.2023.

Torsdag 31.8. er kommunestyret kalt inn til heldagsmøte. Sakslista er svært kort. To saker skal behandles:

 • Utvidelse av låneramme startlån 2023
 • Samlesak for delegerte saker

Så er det ført opp to orienteringer:

 • Orientering om flommen
 • Ordførers orientering

I tillegg til dette blir det fotografering og spørretime.

Bærekraftig kommuneøkonomi

10. mars 2022 valgte kommunestyret et arbeidsutvalg som skulle finne løsninger for en langsiktig og bærekraftig kommuneøkonomi i Sør-Aurdal. Utvalget gjennomførte en rekke møter.

Juni 2022

16. juni samme år behandlet kommunestyret saken Bærekraftig kommuneøkonomi og gjorde enstemmig følgende vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonen om følgende:

 • Utrede hvilke tjenester som kan samles i passende bygg
 • Utrede en eiendomsstrategi. Herunder ta stilling til salg av eiendom uten formål, salg av bygg uten tjenesteytelse, samt ta stilling til hvilke type bygg/eiendom som skal være i kommunens eie framover.
 • Utrede å samle tilrettelagte tjenester på ett sted
 • Utrede å samle HDO-tilbudet på ett sted
 • Utrede å opprette bemannet bofelleskap
 • Styre økonomisk bidrag innenfor kultur i større grad mot barn og unge
 • Vurdere muligheter for bedre koordinering av det frivillige arbeidet
 • Utrede kostnader og omfang av tjenestene i IKS og i vertskommunesamarbeid, sett opp mot tjenester vi utfører selv
 • Utrede dimensjonering av legevakten. Utredingen skal gjøres av en ekstern part.
 • Utrede ordningen med KAD-senger og intermediær-senger. Utredningen skal gjøres av en ekstern part.
 • Videre utvikling av næringsarealer
 • Kommunestyret oppfordrer administrasjonen til å ha fokus på kommende planene innen bolig- og næringsutvikling.
 • Ha fokus på ledelsesstrategi og arbeidsmiljø.

  Tillegg: Kommunestyret ber om status og fremdriftsplan fortløpende.

Januar 2023

Da det ikke hadde skjedd noe med denne saken i begynnelsen av januar 2023, spurte vi ordføreren hvordan kommunestyrets vedtak ville bli fulgt opp.

Dette skrev ordføreren i e-post til Hedalen.no:

«Kommunestyrets vedtak vil bli fulgt opp i løpet av 2023, med fortløpende enkeltsaker i henhold til punktene i vedtaket. Alle disse sakene vil komme til politisk behandling. Det er et stort arbeid som skal gjøres, da vedtaket er nokså omfattende.»

Juni 2023

15. juni publiserte vi nytt oppslag. På dette tidspunktet var kommunestyrets junivedtak fortsatt ikke fulgt opp.

Da ga ordføreren dette svaret:

«Planen var at noe av det skulle opp nå i juni. Det rakk de ikke, det er planavdelingen som har mye av disse sakene, og de er for tiden noe underbemannet. 
Så nå er planen at noe skal komme i augustmøtet. Vi har også vurdert et ekstra møte i september, men det usikkert om det lar seg gjøre midt i valget.»

August 2023

Det kom verken saker eller framdriftsplan knyttet til junivedtaket fra 2022 til kommunestyrets møte som skal holdes 31. august. Hedalen.no sendte følgende spørsmål til ordføreren?

Hvilket kommunestyre er det som skal behandle saker knyttet til juni-vedtaket fra 2022?

– Når skal dette skje?

Her er svaret ordføreren ga i e-post til Hedalen.no 25.8.2023:

«Jeg skal være den første til å beklage at det kommende kommunestyremøtet ikke skal behandle noen av sakene fra vårt arbeid med bærekraftig kommuneøkonomi.
Og er det en sak jeg skal trekke fram der jeg ikke er fornøyd med egen innsats, så er det denne.
Dette er jeg rett og slett lei meg for.
Så er årsakene mange og sammensatte. De største oppgavene og utredningene ligger i ansvarsområdene plan- og teknisk og helse- og omsorg. Hos begge disse har det vært underbemanning over lengre tid, med både permisjoner og sykemeldinger.
Så kom Hans, som har krevd mye tid og ressurser, gjør det fortsatt, og vil gjøre det i lang tid framover.
Dessuten så har det også endret en del på forutsetningene våre, spesielt på det som gjelder bygninger.
Administrasjonen har orientert meg om at de ikke klarte å ferdigstille noen av utredningene til det kommende møtet.
At det heller ikke er så mange andre saker, er en direkte konsekvens av flommen, da det nå har vært noen uker der ingen har hatt mulighet til å  å skive saker til kommunestyret.
Så svar på dine spørsmål blir:
1. Det blir det nye kommunestyret som skal behandle sakene.
2. Jeg vil be administrasjonen om å sette opp en plan på det i forhold til møteplan.»

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...