Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Vet foreløpig ikke hva «Hans» vil koste kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 28.08.2023. Sist oppdatert 28.08.2023.

Uværet «Hans» rammet Sør-Aurdal hardt. Beredskapsplanen kommunestyret vedtok i oktober 2022, ble tatt i bruk, og omfattende tiltak ble satt i verk.

Beredskapsplanen har avsnitt om økonomi og rapportering ved hendelser. Vi siterer:

«Økonomi

Ved uønskede hendelser

Ordfører/Kommunedirektør har fullmakt til å disponere ressurser inntil kr. 2 – to – million i krisesituasjoner. Dersom formannskapet ikke kan sammenkalles, kan rammebeløpet overskrides ved påtrengende behov. Formannskapet skal godkjenne slik overskridelse så snart som mulig jf. kommuneloven § 13.

Alle utgifter i forbindelse med en hendelse skal merkes med et eget prosjektnummer og med navnet på den uønskede hendelsen.

Rapportering

Ved en langvarig uønsket hendelse skal kriseledelsen sørge for jevnlig orientering til relevante politiske organ. Det skal videre sendes jevnlige rapporter til Statsforvalter i Innlandet og andre relevante myndigheter. Rapportens innhold, rapporteringsfrekvens og art bestemmes i henhold til Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal. Mal for slik rapport finnes i CIM og heter «Situasjonsrapport».»

Ordføreren svarer

Hedalen.no har stilt følgende spørsmål til ordføreren:

Fullmakten ordfører/kommunedirektør har til å disponere ressurser i krisesituasjoner, er inntil 2 millioner kroner.
a. Er det brukt mer penger enn dette? Hvor mye er det brukt totalt?
b. Formannskapet har nylig hatt møte. Skulle dette folkevalgte organet ha behandlet evt. overskridelse som sak?

Dette svarer ordfører Marit Hougsrud i e-post til Hedalen.no:

«Dette har vært en ekstrem situasjon, og vi har selvfølgelig satt i gang helt nødvendige tiltak underveis. 

Den totale summen av dette kjenner vi ikke enda, og det vil etterhvert også måtte inngå i et nokså komplisert regnstykke der kostnadene skal fordeles mellom flere parter. 

Derfor er det foreløpig umulig å si noe om hvor mye dette vil belaste kommunen direkte, og det vil også ta noe tid før vi har fullstendig oversikt på dette. 

Vi hadde ingen forutsetninger for å ta dette til politisk behandling.»

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...