Når det oppstår en nødsituasjon

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du kan forberede deg på å varsle en nødsituasjon.

Øyeblikkelig hjelp

Brann/redning – 110 | Politi – 112  | Medisinsk – 113

Kartverkets nødplakat

Denne plakaten inneholder all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når det er behov for øyeblikkelig hjelp.

Appen Hjelp 113

Livsviktig tid går tapt fordi 113-sentralen sliter med å spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk 113-operatøren melding om hvor innringeren er. Denne appen er særlig nyttig når du ikke kan oppgi nøyaktig adresse eller posisjon selv.

Når telefonen ikke virker

Det hender at mobilnettet og/eller fasttelefonen ikke virker.

Når bommer er stengt

Mange hytter er på innsiden av bommer. Verdifull tid kan spares om det ved hver bom finnes en boks med nøkkel og kodelås. Har redningspersonell slik tilgang, kan man unngå at man må klippe en lås i stykker for å komme fram.

Artikler