Politistasjonen i Fagernes

Politiet i Valdres

Publisert av Arne Heimestøl 11.04.2021. Sist oppdatert 09.04.2021.

For tiden er det 25 personer som er ansatt ved lensmannskontoret på Fagernes. I tillegg er det fem personer som jobber for andre enheter i Innlandet politidistrikt, men som har Fagernes som arbeidssted.

Med praksisstudenter fra Politihøgskolen er det et kollegium på over 30 personer. Hedalen.no har stilt lensmann Kristoffer Magnus Tessem en rekke spørsmål om tjenesten.

Beredskap

Hvilken beredskap har dere for utrykning i og utenfor kontortid?

Lensmann Kristoffer Magnus Tessem
Lensmann Kristoffer Magnus Tessem. Foto: Privat

– Alle operative ved lensmannskontoret har turnustjeneste slik at vi har folk på vakt hele døgnet. Likevel vil det være slik at det er flest på jobb i kontortiden. Det vil derfor være flere som er klare til utrykning på dagtid enn det er på kveld, natt og i helg.

Responstid

Hva regner dere som akseptabel responstid, og klarer dere å holde dere innenfor denne?

– Innlandet politidistrikt er forpliktet til å kunne rykke ut til 85 % av befolkningen i løpet av 45 minutter. Dette kravet klarer vi å møte slik bemanning og ressursfordeling er i dag. Når det gjelder beredskapen i Valdres, vil utrykningstiden avhenge av hvor i dalen vi er, og når hendelsen oppstår.

– Patruljene er ofte på hjul når de har vakt. Vi jobber kunnskapsbasert med tanke på hvor det er størst risiko for at noe kan skje, men tilfeldigheter vil alltid spille inn. Valdres er et langstrakt lensmannsdistrikt, og det kan være utfordrende for oss å alltid være der vi bør.

Samarbeid mellom nødetatene

Når alarmen går, hender det at både Valdres brann og redning, sykebil og politi rykker ut. Hvilke politioppgaver kan de andre etatene løse før dere er på plass?

– Nødetatene i Valdres har et tett samarbeid. Så lenge taushetsplikten tillater det, kan vi utveksle informasjon til hverandre. Brann- og helsepersonell kan observere nødsituasjonen og rapportere til politiet. De kan også ta seg av organisering og ledelse av skadestedet før politiet kommer til stedet.

– For øvrig kan enhver (herunder brann- og helsepersonell) pågripe en mistenkt gjerningsperson hvis det er fare ved opphold. Vi tilstreber selvfølgelig at andre ikke skal måtte utsette seg for farer knyttet til oppgaver som er politiets ansvar.

Prioritering av oppdrag

Kan du gi eksempler på oppdrag dere rykker ut på, og oppdrag dere avventer eller ikke tar?

– Når det er fare for liv, helse og store verdier, rykker vi alltid ut. I de aller fleste tilfeller ligger lista mye lavere enn dette. Vi har plikt og lyst til å bistå befolkningen så langt det lar seg gjøre.

– Hvis vi av kapasitetshensyn ikke kan komme, gjør vi alltid avtale med melder om hvordan oppdraget skal løses. Vi kan komme på et senere tidspunkt eller snakke med en eller flere parter over telefon avhengig av hva det gjelder.

Politireformen

Flere har vært kritiske til politireformen. Hvordan mener du den har fungert i Valdres til nå?

– Når det gjelder vakt og beredskap, så har reformen ikke forringet dette i Valdres. Vi har hatt et vaktsamarbeid i over 20 år, så reformen endret ikke på dette her. Faktisk mener vi at beredskapen har blitt bedre. Det har vist seg lettere å planlegge en god tjeneste for hele Valdres når alle har oppmøte på samme sted.

– Når det er sagt, så opplever vi noen ganger at vi har beveget oss bort fra befolkningen ved å legge ned fire kontorer i Valdres. Dette kompenserer vi for ved å ha dedikerte politikontakter i hver kommune og skolekontakter på hver ungdomsskole.

– Vi er også bevisste på hvor patruljene beveger seg, slik at vi skal være synlige og tilgjengelige for så mange Valdriser som mulig. Jeg mener at vi etter reformen tilbyr en tjeneste til alle seks kommuner som er mer enhetlig og helhetlig enn før reformen.

Politibil i høyden ovenfor Fagernes
Foto: Privat

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...