Tor Bringsverd

Jaktradio som nødkommunikasjon

Publisert av Arne Heimestøl 20.01.2022. Sist oppdatert 19.01.2022.

– For lokal talekommunikasjon kan VHF-radio være et alternativ til fast-, mobil-og satellittelefon. Dette sier Tor Bringsverd, seksjonssjef for utstyr og regulering i Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Sist søndag gjennomførte Tor Kristian Stugaard i samarbeid med Hedalen.no et forsøk på hvordan kommunikasjon med jaktradioer kan fungere her i Hedalen. Vi hadde med deltakere fra Sukke til Hedda hytter i forsøket.

Fungerer

Alle kunne ikke høre alt som ble sagt, men det var mulig å sende beskjeder via flere ledd. 19. november og dagene etter kunne nok jaktradioer ha vært et godt supplement til satellittelefoner mens vi ventet på at mobilnettet og nødnettet skulle komme opp igjen.

Nkom er positive

Etter forsøket har Hedalen.no spurt om Nkom har noen innvendinger på denne typen nødkommunikasjon. Her er hele svaret vi har fått av Bringsverd:

«I vår veiledning til kommuner i 2016 «Robust elektronisk kommunikasjon -veiledning og råd til kommuner-veiledning og råd til kommuner» skrev Nkom:

«Noen ganger kan alle offentlige nett være nede. For lokal talekommunikasjon kan VHF-radio være et alternativ til fast-, mobil -og satellittelefon. Hvis behovet er stort, kan man anskaffe VHF-radioer som beredskapsutstyr, og i noen kommuner finnes sikringsradioer og jaktradioer som kan inngå i en lokal beredskapsplan der de lokale forholdene tilsier det.

Det er viktig at det gjøres avtaler på forhånd, og at personell som skal bruke utstyret, øver regelmessig. Det er også viktig å få oversikt over dekningsområdet for denne typen samband, slik at begrensninger utstyret har med hensyn til rekkevidde osv. er kartlagt.»

Mange kommuner har bruk av sikringsradio/jaktradio som en del av sine beredskapsplaner. Bruk av slik radio krever i utgangspunktet frekvenstillatelse.»

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...