Tor Bringsverd

Jaktradio som nødkommunikasjon

Publisert av Arne Heimestøl 20.01.2022. Sist oppdatert 19.01.2022.

– For lokal talekommunikasjon kan VHF-radio være et alternativ til fast-, mobil-og satellittelefon. Dette sier Tor Bringsverd, seksjonssjef for utstyr og regulering i Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Sist søndag gjennomførte Tor Kristian Stugaard i samarbeid med Hedalen.no et forsøk på hvordan kommunikasjon med jaktradioer kan fungere her i Hedalen. Vi hadde med deltakere fra Sukke til Hedda hytter i forsøket.

Fungerer

Alle kunne ikke høre alt som ble sagt, men det var mulig å sende beskjeder via flere ledd. 19. november og dagene etter kunne nok jaktradioer ha vært et godt supplement til satellittelefoner mens vi ventet på at mobilnettet og nødnettet skulle komme opp igjen.

Nkom er positive

Etter forsøket har Hedalen.no spurt om Nkom har noen innvendinger på denne typen nødkommunikasjon. Her er hele svaret vi har fått av Bringsverd:

«I vår veiledning til kommuner i 2016 «Robust elektronisk kommunikasjon -veiledning og råd til kommuner-veiledning og råd til kommuner» skrev Nkom:

«Noen ganger kan alle offentlige nett være nede. For lokal talekommunikasjon kan VHF-radio være et alternativ til fast-, mobil -og satellittelefon. Hvis behovet er stort, kan man anskaffe VHF-radioer som beredskapsutstyr, og i noen kommuner finnes sikringsradioer og jaktradioer som kan inngå i en lokal beredskapsplan der de lokale forholdene tilsier det.

Det er viktig at det gjøres avtaler på forhånd, og at personell som skal bruke utstyret, øver regelmessig. Det er også viktig å få oversikt over dekningsområdet for denne typen samband, slik at begrensninger utstyret har med hensyn til rekkevidde osv. er kartlagt.»

Mange kommuner har bruk av sikringsradio/jaktradio som en del av sine beredskapsplaner. Bruk av slik radio krever i utgangspunktet frekvenstillatelse.»

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...