Bærnytt

Flotte molter

Moltesesongen er i gang. Jeg har gått noen turer på myrer som ligger 600 til 750 meter over havet. Mitt inntrykk er at mengden bær varierer, fra svært lite, til riktig gode forekomster. Det gjelder med andre ord å finne de rette plassene. Det som er sikkert, er at kvaliteten på de bærene jeg har…

Les mer

– Stas å få smi!

En gutt får prøve kunsten å smi

Lørdag demonstrerte hovslager og smiinstruktør Maja Alfredsen kunsten å smi. Det var foreningen Bautahaugens venner som hadde engasjert Maja til denne temadagen på Bautahaugen samlinger i Hedalen. Et yrke med lange tradisjoner En smed er en håndverker som bearbeider metall. Navnet brukes både om dem som bruker tradisjonelle og moderne verktøy og metoder. I Wikipedia…

Les mer

Vil du prøve nattfiske i Vassfaret?

Pen ørret

Jonn Kulterud er svært glad i å fiske, og det gjør han gjerne på natta, for da er det lettest å få de største ørretene. Fisken du ser avbildet ovenfor, veide 930 gram og ble tatt ved Nevlingsdammen natt til lørdag. – Man må ikke nødvendigvis ut på fjordene for å få stor fisk. Det…

Les mer

Den viktige skogen

Tømmerlunne. Foto: Dagfinn Heimestøl

Statsforvalteren Innlandet: Skog dekker halve Innlandet og betyr mye for hverdagen vår. «Alle» har et forhold til skog, og svært mange bruker skogen i fritida til friluftsliv og trening. «Klimakur 2030» er en bruksanvisning i hvordan Norge skal nå klimamålene. Denne er tydelig på skogens viktige klimabidrag på kort og lang sikt, både gjennom binding…

Les mer

To av tre nye personbiler er elbiler

Lading av el-bil

I 2021 ble det førstegangsregistrert 176 000 personbiler. 65 prosent av disse hadde kun elektrisk motor. Til sammen er nå 16 prosent av alle personbiler i Norge elbiler. Dette opplyser Statistisk sentralbyrå. Andel elbiler av nyregistrerte personbiler i Valdres i 2021 Nedenfor ser du at Valdres-kommunene følger gjennomsnittet. Unntaket er Etnedal. Sør-Aurdal 67 % Etnedal…

Les mer

Hedøler i Tysklandsbrigaden

Oddvar Gran, Ivar Lie og Ivar Bakke. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ifølge Store norske leksikon var Tysklandbrigaden en norsk militær styrke som deltok i den allierte okkupasjonen av Tyskland etter dette landets nederlag i andre verdenskrig. Norge deltok med i alt tolv kontingenter (brigader), fra januar 1947 til april 1953. Den norske deltakelsen var en gjenytelse for britisk støtte i den norske motstandskampen under 2. verdenskrig.…

Les mer

Bærnytt

Moltekart

Det ser ut til å bli noe molter i år også. Undertegnede har besøkt en del steder og kan slå fast at mengdene varier fra svær små til brukbare forekomster. Jeg har ikke vært i fjellet ennå, og kan derfor ikke si noe om hvordan det ser ut der. De første moltene vil trolig være…

Les mer

Godt og gale om kommunal beredskapLEIAREN 

19. november 2021 råka ein vinterstorm, med orkan i kasta, delar av Sør-Aurdal svært hardt. Det vart mange og store materielle øydeleggingar. Til alt hell gjekk ingen menneskeliv tapt. Seinare på vinteren kom det tre stormar til. Den eine av desse førte til nye materielle skadar. Spørsmålet no er om dei vêrfenomena vi har opplevd…

Les mer

Her er gjeldende beredskapsplan

Stormskader

Hedalen.no ba tidlig i desember 2021 om innsyn i Sør-Aurdal kommunes beredskapsplan. I SMS fra kommunen v/Stig Solbrekken 7. desember 2021 ble innsynskravet avslått med henvisning til at planen inneholder taushetsbelagte opplysninger. Hedalen.no klaget avslaget inn for Statsforvalteren, og 15. juni fikk vi medhold i klagesaken. Tirsdag 5. juli fikk vi sladdet versjon av planen…

Les mer

To merknader til ny nettleiemodell

I to artikler sist uke har Hedalen.no satt søkelyset på den nye nettleien Sør-Aurdal Energi har iverksatt fra 1. juli. Nettleia for husholdninger kan øke betydelig. Nettleia for fritidsboliger øker. Felles anbefaling En rekke nettselskaper og organisasjoner samlet seg i vår om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell burde utformes. Bak  lå et felles…

Les mer

Nettleia for fritidsboliger øker

Sør-Aurdal Energi

Den nye nettleia til Sør-Aurdal Energi (SAE) gjelder fra 1. juli. Den består av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter. De offentlige avgiftene blir ikke endret. Før du leser denne artikkelen, anbefaler vi at du leser teksten Regjeringen har bestemt seg: Slik blir den nye nettleien fra 1. juli. (Huseiernes landsforbund) Gruppen fritidsboliger Tariffgruppen fritidsboliger gjelder tilknyttede…

Les mer

Kulturfestivalen 5.–7. august

Logo Hedalen kulturfestival 2022

Hedalen kulturfestival 2022 strekker seg over tre dager. Billettsalget er nå godt i gang. Spesielt gjelder det for kirkekonserten. Lørdagen på Bautahaugen og Skrukkefyllhaugen søndag har fyldig program. Turen over fjellet med Cato og Olaf blir en høydare. Fredag 5. august kl. 20.00 Den norske organisten Iver Kleive spiller i Hedalen stavkirke sammen med bluesgitaristen…

Les mer

Nettleia for husholdninger kan øke betydelig

Sør-Aurdal Energi

Den nye nettleia til Sør-Aurdal Energi (SAE) gjelder fra 1. juli. Den består av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter. De offentlige avgiftene blir ikke endret. Energileddet i tariffene SAE nå har presentert, går kraftig opp. Før du leser resten av denne artikkelen, anbefaler vi at du leser teksten Regjeringen har bestemt seg: Slik blir…

Les mer

Sør-Aurdal Energi informerer

Nils Martin Sætrang

I tre artikler informerer Sør-Aurdal Energi om den nye nettleien og konsekvensene av denne. Ny nettleie fra 1.7.2022. Økning i nettleien fra 1.7.2022. Ny nettleiemodell – hva, hvorfor, hvordan

Les mer

Nærmer seg forhandlingsslutt i bredbåndsprosjekt

fiber

1171 tilskuddsberettigede boenheter og 860 potensielle abonnenter i seks Valdres-kommuner var med i anbudskonkurransen som Innlandet fylkeskommune la ut på Doffin 30.4.2021. I Sør-Aurdal gjelder dette 51 tilskuddsberettigede adresser og 53 potensielle abonnenter. Prosjektet er sterkt forsinket. Svend Hoff Johnstad i firmaet Abakus opplyser at valg av leverandør vil bli avgjort i august. Deretter blir det kontraktsinngåelse,…

Les mer

Enorme stormskader lengst sør i Hedalen

Stormskader på Storrustemoen

Bjarne Berg og sønnen Anders Berg Stensrud har flere skogeiendommer som ble berørt av vinterstormene. De kom tidlig i gang med oppryddingsarbeidet. Til nå har de avvirket 17 000 m3. Ca. 2 000 m3 gjenstår. Halvparten av tømmeret som er ryddet, er furu. Kommer du sørfra inn mot Hedalen, vil du se at terrenget er…

Les mer

Ny fartsgrense

Ny fartsgrense

Fra Brunbakklia til Bjørnstad i Hedalen er fartsgrensen nå endret fra 50 km/t til 40 km/t. Innlandet fylkeskommune hadde anmodet Statens vegvesen om å endre fartsgrensen ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Fylkeskommunen begrunnet anmodningen med trafikksikkerhet ved skolen. Saken har vært ute på høring uten merknader fra kommunen og politiet. Det er Innlandet fylkeskommune som…

Les mer