Senterpartiet har mistet flertallet

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

I går kveld var partifordelingen til det nye kommunestyret slik: Senterpartiet: 10, Arbeiderpartiet: 5, Fremskrittspartiet: 2 og Høyre: 2. Etter at valgstyret har talt opp forhåndsstemmer som er avgitt i andre kommuner, samt finjustert for en del slengere, er det klart at Senterpartiets siste mandat går til Arbeiderpartiet. Sikre plasser i kommunestyret rangert etter hvem…

Les mer

Hedalen våtest i landet i august

Knut Digene. Foto: Arne G. Perlestenbakken

På målestasjonen i Digene i Hedalen kom det 392,7 mm nedbør i august. Dette er 257 % mer enn normalt, og Hedalen var det våteste området i Norge denne måneden. For landet som helhet falt det 45 prosent mer nedbør enn normalt. August ble dermed den 4. våteste i serien som starter i 1900. 1951…

Les mer

Foreløpig valgresultat klart

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Det skal velges 19 kommunestyrerepresentanter i Sør-Aurdal. I kommunen vår var valglokalene åpne både søndag og mandag. Kl. 18.00 stengte lokalene, og opptellinga begynte. Ved valget i 2019 var det fem lister. Ved dette valget var antallet redusert til fire: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Sammenligning av valgene i 2019 og 2023 Valgliste 2019 2023…

Les mer

Valgene i gang

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Første valgdag er fullført. Mandag er valglokalene i Sør-Aurdal åpne i tidsrommet 10.00–18.00. Det er kommunestyrevalg og valg til fylkestinget. Husk å ta med deg legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) og valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Kirkevalgene Det er to kirkevalg i år: menighetsrådsvalg…

Les mer

50-årskonfirmanter

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Søndag 3. september ble det markert at det var 50 år siden disse personene ble konfirmert i Hedalen stavkirke. Sogneprest Andersen var prest. Konfirmantopplæring var på skolen med Astrid Bergene.

Les mer

OA fikk avslag. Hedalen.no får innsyn.

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

– Den er laget for vår interne bruk, og er derfor unntatt offentlighet. Det er ulike måter å lage ROS-analyser på, og det vil avgjøre om den vil være offentlig eller ikke. Dette var svaret Oppland Arbeiderblad fikk på telefonen da mediet etterspurte Sør-Aurdal kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse. Bedre gikk det ikke da journalisten…

Les mer

Spørsmål knyttet til kommunestyret som kommunens øverste organ

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Til kommunestyrets spørretime sist torsdag hadde Kjell Eriksen (TPK) sendt inn dette spørsmålet: «Jeg registrerer at vi heller ikke i dette møtet får svar på spørsmålene fra kommunestyremøtet for litt over et år siden vedrørende bærekraftig økonomi. Jeg kan dessverre ikke se hvilken grunn som er god nok for at administrasjonen skal overse spørsmål fra…

Les mer

Advarer mot svindelforsøk

Arnfinn Helge Kvam

Til helga skal Valdres Sparebank bytte kjernebanksystem, noe som innebærer den største interne oppgaven for banken på nesten 18 år. I den forbindelse advarer banken mot potensielle svindelforsøk. Les pressemeldinga fra banken her.

Les mer

Falleferdige hus og branntomter

Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Arnstein Li (Sp) hadde sendt inn dette spørsmålet til kommunestyrets spørretime sist torsdag: «Rundt omkring i kommunen vår finnes det flere falleferdige hus, enkelte av disse er branntomter hvor det ikke har blitt rydda opp. Dette kan være til fare for folk og dyr og gir heller ikke noe godt inntrykk av bygdene våre. Hvilke…

Les mer

Bildeglimt fra valgkamp i Hedalen

Fra stand ved Joker Hedalen lørdag 2. september. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Både Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet stod på stand ved Joker Hedalen lørdag. Valgkampytringer blir det på Hedalen.no også. Vi tar inn de ytringene som kommer inn, og setter strek for førstkommende lørdag.

Les mer

Klassebilder fra 2019

Foto: Arne G. Perlestenbakken

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Hedalen.no har bilder fra avslutningsfester for 10. klasse etter 2017 også. Her finner du bilder fra 2019.

Les mer

Forventer byggestart i desember

Roger Kjensrud

I kommunestyrets spørretime torsdag stilte Roger Kjensrud (Ap) følgende spørsmål til administrasjonen: – Jeg vet at flere lokale bedrifter venter på utlysning av rehabilitering ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Hvordan er fremdriften i arbeidet, og når utlyses det? Det var kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen som svarte. – Anbudsutlysinga skulle ha skjedd like etter sommerferien. Men…

Les mer

Vil ha vurdert en rekke nye tiltak i Bagn

Svein Erik Wold (Sp)

Svein Erik Wold (Sp) hadde sendt inn dette spørsmål til kommunestyrets spørretime i dag: «Flommen satte sine spor, og vi har fått noen utfordringer vi ikke hadde regnet med. Vi får vel orientering om dette nå i møtet. SAUS har stått delvis under vann og fått store skader. Hvordan forsikringsoppgjøret blir, er vel vanskelig å…

Les mer

Ordinasjonsgudstjeneste i Begnadalen

Ellen Oddveig Rudi er ordinert og har fått stola. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sist søndag ble Ellen Oddveig Rudi ordinert til prest i Den norske kirke. Hun er tilsatt som sokneprest i halv stilling i Leirskogen og Reinli, men kommer til å ha kirkelige tjenester i Hedalen, Begnadalen og Bagn også. Bred utdanning og yrkeserfaring Ellen Oddveig er født i Røsslenn; Øystre Slidre. I dag bor hun i…

Les mer

Sakstørke i Sør-Aurdal?

Kommunestyret

Både formannskapet og kommunestyret i Sør-Aurdal har svært få saker på sakskartet i sine augustmøter. Hedalen.no har sett på hvor mange saker slike folkevalgte organer behandlet i 2022 i alle seks Valdres-kommunene. Her finner vi forskjeller. Det mest overraskende er kanskje at den minste kommunen, Etnedal, hadde nest mest behandlede saker. Legg også merke til…

Les mer

Vet foreløpig ikke hva «Hans» vil koste kommunen

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Uværet «Hans» rammet Sør-Aurdal hardt. Beredskapsplanen kommunestyret vedtok i oktober 2022, ble tatt i bruk, og omfattende tiltak ble satt i verk. Beredskapsplanen har avsnitt om økonomi og rapportering ved hendelser. Vi siterer: «Økonomi Ved uønskede hendelser Ordfører/Kommunedirektør har fullmakt til å disponere ressurser inntil kr. 2 – to – million i krisesituasjoner. Dersom formannskapet…

Les mer