Viltpåkjørsel

Det har kommet mye snø den siste tiden. Snødybden i Hedalen er ca. 85 cm. Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? Det vil gjerne elgen «Hans» fortelle deg! Desember, januar og februar er månedene med flest viltpåkjørsler, og Innlandet topper…

Les mer
Vakkert vinterlandskap

Hedalen.no ønsker alle lesere og medarbeidere godt nytt år! Dette skriver Språkrådet om gangbare hilsener ved et årsskifte: Heter det godt nytt år, godt nyttår, godt nyår eller hva? Alt dette er gangbare hilsener. Det ser ut til at godt nytt år nå foretrekkes (framfor godt nyttår) når man har selve det nye året i tankene, ikke bare ny(tt)årshelga. Ordet nyttår er jo tvetydig. Det…

Les mer
Marit Hougsrud og Ola Øverby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

I kommunestyrets budsjettmøte 17. desember delte ordfører Marit Hougsrud priser til Ola Øverby og Even Strandbråten. Ola var opptatt med spilleoppdrag i Bergen og kunne ikke ta imot oppmerksomheten i dette møtet. Mandag 28.12. inviterte han Marit og ektemannen Knut til Øverby der han takket for oppmerksomheten ved å gi en minikonsert. Invitert var også…

Les mer
Folketall i Sør-Aurdal

Folketallet i Sør-Aurdal fortsetter å gå ned. Ved utgangen av 3. kvartal 2020 hadde kommunen 2910 innbyggere. Dette er 20 færre enn ved utgangen av 2. kvartal. I Valdres er det bare Nord-Aurdal og Øystre Slidre som har vekst i befolkningen. Vang har den største tilbakegangen. Kommune Folketall Endring etter 2. kvartal Sør-Aurdal 2 910…

Les mer
Et bilde som sier mye om overlevelse

Nils E. Bjerkestrand har hytte i Hedalen. Han har tatt initiativ til å få på plass ei side der han presenterer bilder av naust, løer og koier i Hedalsfjella. Hedalen.no takker Bjerkestrand for bildene han deler med leserne! Her finner du sida.

Les mer
Friskt øverst i Søbekkdalen.Foto: Line Wermundsen Mork

Før det begynte å snø i går, viste målestaven i løypa på Søbekkseter 45 cm snødybde. Fram til ca. 14.00 i dag hadde det kommet 15 cm mer snø. Sør for ferista var det regnvær på morgenen, men nå, kl. 16.15, snør det kraftig, og det blåser også. Løypemaskina til Hedalen løypelag har vært gjennom…

Les mer
Familien Stillingen på tur

Hedalen løypelag har kjørt opp store deler av løypenettet i går og i dag. Vi testa Silkevassrunden, og der var det svært fine forhold. Yr.no melder om sol og lite vind til og med fredag. Lørdag blir det overskyet, og på ettermiddagstid denne dagen starter en nedbørperiode som varer helt til onsdag. Det kan komme…

Les mer
Innlandet fylkeskommune

Fra og med natt til 26. desember kan ungdom i hele Innlandet komme seg trygt hjem om natten i helger og høytider. – Dette er vår julegave til ungdommen. Ordningen starter natt til 26. desember og vil i alle fall vare ut 2021, sier Sjur Strand (Ap), som leder Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Les hele…

Les mer
Ekstra midler til helse og omsorg

Da kommunestyret 17.12.2019 behandlet saken Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett med fastsettelse av avgifts- og betalingssatser. Økonomiplan 2020 til 2023 (19/769), ble følgende vedtatt: «For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Denne…

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

Her kommer en oversikt over hva du kan måtte betale for noen kommunale og interkommunale tjenester, samt eiendomsskatt i 2021. Ikke alle satser er oppdatert på sider vi har laget lenker til. Eiendomsskatt Eiendomsskatten på boliger, boliger på landbrukseiendommer og fritidsboliger reduseres fra 4,25 promille til 4 promille i 2021. Fastsetting av eiendomsskatten skjer på…

Les mer
Olav Kristian Huseby og Marit Hougsrud

I kommunestyrets spørretime stilt Olav Kristian Huseby (H) følgende spørsmål: «På fylkesvei 243 i Hedalen har det blitt utført omfattende arbeid i 2019 og 2020. Det ble tidligere informert om at dette arbeidet skulle sluttføres med nytt dekke i 2021. Innbyggerne og andre som besøker Hedalen og hytteområdene i fjellet, har vært tålmodige og avfunnet…

Les mer
Ola Helstad. Foto: LVK

Det var åtte søkere til stillingen. På søkerliste var kommunedirektør i Sør-Aurdal, Haakon Boie Ludvisen, og kommunalsjef i helse og omsorg i Sør-Aurdal, Laila Nereng. Ola Helstad kommer fra stillingen som kommunedirektør i Sel kommune. Tidligere har han vært rådmann i Lom. Helstad har til sammen 18 års erfaring som øverste leder i kommunen. –…

Les mer
Heder til Even

Kommunestyrets budsjettmøte torsdag ble åpnet med en ny vri. Ordfører Marit sa at hun hadde lyst til å bruke rolla si til å gjøre noe nytt. – Nå har jeg som ordfører opprettet min egen pris som jeg kan dele ut når som helst og til den eller de jeg selv vil. Og denne gangen…

Les mer
Ekstra midler til helse og omsorg

I kommunestyrets budsjettdebatt torsdag viste Finn Olav Teslo (Ap) til ytring tre helsearbeidere i kommunen kom med på Hedalen.no sist onsdag. Kommunalsjef Laila Nereng sa at behovene i sektoren helse og omsorg er store, og at det er behov for minst en million kroner ekstra årlig. Dette tok opposisjonen hensyn til da de utformet sine…

Les mer
Verneverdig bygning

Korleis skal vi halda på ungdomen, eller i mange tilfelle, korleis skal vi få dei til å koma tilbake hit etter endt utdanning? Arbeidsplassar er sjølvsagt viktig, men også kva vi kan tilby utanom. Dette viktige spørsmålet er det mange gode krefter som prøver å finna svar på, og som det vert jobba kontinuerleg med.…

Les mer
Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Med 10 mot 9 stemmer vedtok kommunestyret torsdag at skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i. Kommunedirektøren hadde foreslått at Begnadalen skole, ungdomstrinnet i Hedalen og Begnadalen barnehage skulle legges ned. Formannskapets innstilling til kommunestyret var at ungdomstrinnet i Hedalen skulle bestå, og at barnehagen i Begnadalen…

Les mer
Reset

Det har kommet en god del snø i Hedalen og på fjellet. Snøen har tidvis vært våt, og den har festet seg til skogen. Nedenfor kan du se bildeglimt fra Teinvassåsen og Hedalen onsdag 16.12. Løypemaskina var ute denne dagen, og nå har den kommet gjennom store deler av løypenettet.

Les mer
Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Hedalen.no har spurt seksjonssjef i drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim, om når den endelige beslutningen om asfaltering av fylkesveg 243 kommer. Her er svaret vi har fått på e-post: «Slik planen vår for dekkelegging ser ut nå, vil vi legge ny asfalt på en strekning på ca. sju km av FV 243…

Les mer
Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Opposisjonspartiene og to representanter fra Senterpartiet har fremmet forslag om at skolestrukturen skal være uendret resten av valgperioden. Dette kommer opp som første sak i kommunestyremøtet 17.12. Dette skriver de ti representantene i brev til ordfører Marit Hougsrud (Sp): «Skolestrukturen i kommunen har vært et tema som stadig har kommet opp. Og hver gang er…

Les mer