Fekjær psykiatriske senter

– Det er stor innsøking av ungdom fra hele Norge til døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter, forteller institusjonssjef Elling Fekjær. – Det er tydelig at senteret har et godt omdømme. Sist vinter tok Fekjær psykiatriske senter i bruk et større tilbygg. Pasientantallet har økt noe, og døgnenheten er inndelt i to avdelinger. – Dette gjør…

Les mer
Logo Hedalen.no

En programvareoppdatering fredag førte til endret visning av nettavismodulen i Hedalen.no. Lørdag justerte Einar Breen i Adaptive Media noen innstillinger i WordPress. Alle innlegg på startsida kan nå leses. Utfordringen er at visningen ikke er lik i alle nettlesere. Det ser ut til at Hedalen.no fungerer best med nettleseren Chrome. Breen vil undersøke om det…

Les mer
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Det er et mål å få flest mulig av dyrene hjem før småviltjakta begynner nå til helga. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Kommunestyret har møte i gymnastikksalen på Sør-Aurdal ungdomsskole torsdag 17.9. kl. 09.00. Møtet starter med en orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst. Her finner du saksliste og saksframlegg.

Les mer
Biblioteket i Hedalen

19. august hadde Hedalen.no et oppslag om redusert åpningstid på biblioteket i Hedalen. 21. august fulgte vi opp med lederen «Ei sak for kommunestyret». Nå opplyser bibliotekar Solfrid Olmhus at biblioteket har justert åpningstiden på torsdager fra 12.00–18.00. – Vi må fortsette med å dele opp dagen for barnehage/skole og så for alle, så da…

Les mer
Leirskoleelever på fjelltur

Fra og med forrige uke har det vært normal drift ved Vassfaret leirskole i Hedalen. 13. mars måtte skolen stenge ned virksomheten.– Det var da tre vinteruker før påske og to våruker etter 17. mai vi ikke fikk hatt leirskole dette året. Alle skolene som avlyste, er booket inn på nye uker seinere i høst/vinter,…

Les mer
Erling og Heidi Line

Erling og Heidi Line pleier å løpe Oslo maraton hvert år. – I år er det avlyst grunnet korona, og i stedet blir det avholdt en virtuell utgave. Da kan man melde seg på på nettet, løpe hvor man vil, og registrere at han man har fullført etterpå, forteller Erling Holm Olsen.  I år skal…

Les mer
Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalget vil i framtiden bli streamet, og kan følges via fylkeskommunens nett-tv. Dette leser vi på Innlandet fylkeskommune sin nettside. Alle politiske møter ble før sommeren avviklet som Teams-møter. Nå er politikerne samlet fysisk igjen, men det er fortsatt av smittevernhensyn begrensninger på hvor mange som bør oppholde seg i samme rom. Fra og med førstkommende…

Les mer
Fra en teaterforstilling arrrangert av Hedalen ungdomslag

20 lag og foreninger har nettsider på Hedalen.no. Foreningssidene har stort sett lik oppbygging. Lenkesamlinger De fleste sidene i ny publiseringsløsning mangler lenker til oppslag på gamle Hedalen.no. Årsaken til det er at sidene fra mai 2000–mai 2020 har fått nye adresser. Jeg håper at alle foreninger kan sende inn mellom 5 og 15 lenker…

Les mer
Tor Einar Fekjær

Tor Einar Fekjær bestilte ikke fiber da de fleste husstandene i Hedalen sør fikk tilbud om det. – På den tiden mente jeg at vi kunne klare oss med ADSL, sier han. Da koronapandemien slo til, endret behovene seg raskt. Dattera Hege, som studerer medisin i Polen, kom hjem og fikk fjernundervisning. Det samme skjedde…

Les mer
Arne Heimestøl

I desse dagar undersøker Sør-Aurdal Energi kor mange husstandar i Midtbygda i Hedalen det er som er vil ha internettoppkopling med fiber. Rundt 70 adresser har motteke sms frå selskapet. Tysdag morgon hadde 41 svara ja, og 6 hadde sagt nei. 23 hadde ikkje svart. Eg håper at flest mogleg svarer ja, og at dette…

Les mer
Fiber til Midtbygda

SAE gjennomfører i disse dager interessekartlegging for fiber i Midtbygda. Til nå har 40 av 70 som har fått sms, sagt ja. 6 har sagt nei, og det mangler svar fra 24. – Vi sender ut ny sms i dag til dem som ennå ikke har svart, og oppfordrer disse til å gi oss rask…

Les mer
Leger

Kronikk på NRK.NO: Det er mange fellesnevnere mellom de ulike gruppene som uttaler seg stikk i strid med vitenskapen. Én av dem er kampanjer som fremmer såkalt pseudovitenskap, altså ideer som kan forveksles med vitenskap, men som ikke er det. Les hele kronikken. Den er skrevet av klimaforskerne Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad.

Les mer
Flotte blåbær

Blåbærsesongen er på hell. Fortsatt kan du finne svært gode mengder med store, søte blåbær. Lørdag henta jeg ei ny ti-litersbøtte i Fledda. Bærene er finest i høyden nå, tror jeg. Det er altså mye bær å se. Bærplukkere er det lite av. Det er litt trist, for det er ufattelig store verdier som er…

Les mer
Flått

En leser forteller at han har oppdaget flått i Hedalen. – Flåttfamilien (Ixodidae) eller flått er ei gruppe med parasittiske midder. Flått finnes i flere varianter over hele verden, leser vi i Wikipedia. – I Norge finnes åtte arter slike blodsugende midd. Skogflått (Ixodes ricinus, også kalt skogbjørn, skaumann og annet) er den vanligste. Det…

Les mer
Øverst fra Venstre: Marit Hougsrud (Sp), Olav Kristian Huseby (H). Nederst fra venstre: Trine Adde Hansebakken (Sp), Svein Erik Wold (Sp) og Sigmund Skjerpen (Ap)

Møteprotokoll fra formannskapets møte torsdag 27.8. er publisert på kommunens hjemmeside. Formannskapet behandlet fem saker, og samtlige vedtak var enstemmige og i tråd med kommunedirektørens forslag til vedtak. Støtter TV-aksjonenen Det er verdt å merke seg at Sør-Aurdal kommune støtter WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet med 6 000 kroner. Flere kommuner har…

Les mer
Hull i vegen

Store deler av Teinvassåsevegen/Vassfarvegen er i god stand. Vegen fra Reset til fylkesveg 243 er preget av forfall. Det akter vegstyret å gjøre noe med. Se oppslaget Hedalen.no publiserte om denne saken 21. august. – I nær framtid vil hull i vegen bli reparert, sier styreleder Håkon Storeli. Mer vedlikehold – Vi har en avtale…

Les mer
Kantslått i Brunbakklia

Både langs fylkesvegene og kommunale veger har det de siste dagene vært utført kantslått. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak og et bidrag til å hindre attgroing. Tirsdag gjennomførte kommunen kantslått i Brunbakklia og Skolehagen. Her ble det gjort solid jobb. I førstnevnte felt blir det gjennomført dugnader på friområdene. Onsdag skal undertegnede delta på en…

Les mer