Illustrasjon til e-postsvindel

I disse dager mottar flere av oss flere e-postmeldinger som er ren svindel. I dag fikk både kona og jeg en slik e-post. – Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon 6.200 NOK.Skatteberegningen tar utgangspunkt i postene i selvangivelsen for inntektsåret 2019, skriver «Skatteadministrasjon». I meldinga ble vi oppfordret…

Les mer
Positivprisen tildelt Fekjær psykiatriske senter

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune har tildelt positivprisen for 2019 til Fekjær psykiatriske senter. Positivprisen ble første gang delt ut i 1991. Den skal gå til «personer, bedrifter, lag eller organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/ holdninger i Sør-Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsruds tale Positivprisen ble første gang delt…

Les mer
Badetur til Aurdalsfjorden. Foto: Arne Heimestøl

Den siste uka har vi hatt temperaturer opp mot 29 grader i Hedalen. Badetemperaturen er, til tross for snøsmelting, faktisk akseptabel. Ved Landsendvelta ble den målt til å være 18 grader. Bildet er fra Aurdalsfjorden i Vassfaret. Nyt sommeren!

Les mer
Arne Heimestøl

Ein lesar gjorde oss sist veke merksam på at det er tre ledige stillingar frå 1. augst 2020 ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Søknadsfristen til stillingane er 21. juni. Hedalen.no laga eit eige oppslag om saka med lenkje til stillingsomtalen på NAV sine sider. Folketalet i Sør-Aurdal går, som i store delar av Innlandet, ned.…

Les mer
Birøkteren Ante

I disse dager er det stor aktivitet i de mange bikubene til Ante og Erlend. Sesongoppstarten var utfordrende for biene. Snø og kulde bidro til det. I Hedalen fikk de ikke med seg selje-trekket. Dette gikk bedre på Leirskogen. De siste dagene har sommeren nærmest eksplodert, og biene kan hente nektar fra blant annet blomster…

Les mer
Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Vi har i dag fått opplyst at asfaltering av strekningen Viken grense–Hedalen stavkirke står på Innlandet fylkeskommune sin plan for 2021. – Prosjektet er beregnet å koste 10 millioner kroner, sier ingeniør Ola Harald Lunde i fylkeskommunen.

Les mer
Arne Heimestøl

Det tar tid å få opp startsiden til Hedalen.no. Einar Breen i firmaet Adapive Media arbeider nå med å finne en løsning på problemet. Denne utfordringen har førsteprioritet i videre utviklingsarbeid.

Les mer
Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Innlandet fylkeskommune har tidligere opplyst at asfaltarbeider på strekninger der det i dag er grusdekke etter overgravinger på fv. 243, skal utføres i september. Nå forteller Ola Harald Lunde i fylkeskommunen at en framskynder arbeidene, slik at de blir tatt før ferien. Dette gjøres for å redusere ulempene de humpete vegestubbene medfører.

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Formannskapet har i møte 09.06.20 i sak 026/20 vedtatt kriterier for avsatte midler til næringsutvikling. Det  åpnes for søknad om støtte til næringsformål for lokalt næringsliv i Sør-Aurdal kommune. Les mer på kommunens hjemmeside.

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Kommunestyret har møte i Sør-Aurdalshallen torsdag 18.6. kl. 09.00–16.00. Noen av sakene som skal behandles: 20/6241 – Budsjettoppfølging 1 tertial 2020 Oppløsning av Kommunerevisjon IKS Helhetlig ROS-analyse for Sør-Aurdal kommune 2020-2024  Innlandsstrategien 2020-2024 – høring Opprettelse av partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg Valdres folkemuseum – Søknad om støtte Endring av vilkår for bruk av bygninger i…

Les mer
Falehøl'n. Foto: Sigrid Haugen

Fra og med onsdag 3. juni til og med onsdag 10. juni kom det 78,6 mm nedbør på målestasjonen til Knut Digene. – Dette betyr mye for alt som vokser, sier Knut. – Noe av vannet fordamper, men planter tar også til seg det de trenger, og det kan fort bli tørt igjen. Bær i…

Les mer
Leah Victoria, Sander, Dennis og Knut-Ola er årets konfirmanter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Strenge smitteverntiltak var satt ut i livet da det var kveldsmesse i Hedalen stavkirke sist søndag. En-metersregelen ble praktisert, og bare annenhver kirkebenk ble brukt. Ved inngangen var det plakater som orienterte om tiltakene, og det var mulighet for å vaske hender med sprit. Nattverd ble gjennomført ved at oblaten var plassert i et plastbeger…

Les mer
Bilder fra pilegrimsvandring fra Reinli til Hedalen i år 2000. Foto: Arne Heimestøl

I august 2000 ble det gjennomført en vandring langs Kongevegen fra Reinli til Valdreshaugen. Derfra gikk det buss til Hedalen der pilegrimsferden ble avsluttet. Vandringa hadde fått tittelen «Underveis – Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år». Se oppslaget «Underveis –Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år» på gamle…

Les mer
Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Fra og med august 2020 blir de nye læreplanen tatt i bruk for 1.–9. trinn i grunnskolen. For 10. trinn blir læreplanen innført i august 2021. Læreplanen har fått en ny, overordnet del. Den beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Ny læreplanstruktur Læreplanen har fått ny struktur. Fagplanene har lik oppbygging: Om…

Les mer
Folketallsutvikling i Hedalen fra 2010–2020

Hedalen.no har fått hjelp av Statistisk sentralbyrå til å finne ut hvordan folketallet har utviklet seg i samtlige kretser i Sør-Aurdal de 10 siste årene. Undersøkelsen viser at det nå er 674 innbyggere i Hedalen. I 2010 var tallet 745. Folketallet minker i de fleste kretsene i kommunen. Unntak er Stavadalen, Spangrud, Fønhus og Bagn/Reinli…

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

Saken Budsjettoppfølging 1. tertial 2020 tyder likevel på at kommunen vår har god kontroll til nå. Det foreslås foreløpig ikke budsjettendringer. Inntektsendringer I forhold til den siste årsprognosen som er utarbeidet av Kommunenes sentralforbund, vil sum skatt og rammetilskudd bli 1,4 millioner kr høyere enn budsjettert for 2020. Rammetilskuddet kommunen får fra staten, øker med…

Les mer
Betydelig nedgang i arbeidsledigheten

I Sør-Aurdal er det nå 46 helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 % av arbeidsstyrken. I april var ledigheten på 7 %. Sør-Aurdal er i denne sammenheng best stilt i Valdres. Her er tallene for de andre kommunene: Etnedal: 4,9 % i mai, (7,4 % i april) Nord-Aurdal 6,9 % i mai, (11,3% i april) Vestre…

Les mer
Vassfarplassen. Foto: Arne Heimestøl

1. pinsedag har vi hatt sol fra skyfri himmel, og temperaturen har vært opp mot 24 grader. Mange hadde lagt turen til Vassfaret. Kirsten og jeg hadde en fin sykkeltur i dalføret.

Les mer