"Soppdyrking på Nedre Kjensrud. Foto: Nils Garli

Flere har spurt om det er mulig å få tilbake bildeløsningen som var på gamle Hedalen.no med kantbilder og et stort bilde på toppen. Det er ikke så lett å få dette til i WordPress. Startsida består i hovedsak av artikler og reklameknapper. Men det et alternativ: Bilder kan publiseres på egen side. Når det…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Kommunestyret har nettmøte torsdag 25.3. fra kl. 16.00. Møtet innledes med orientering ved ordfører og orientering om Karriere Oppland Valdres v/Inger-Line Haraldsen. Følgende saker skal behandles: Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Sør-Aurdal kommune Etablering av helsefellesskap i Innlandet Valg av repr. til styret for Innlandet revisjon IKS Høringssvar til foreslått sykehusstruktur Samlesak for…

Les mer
Ellen Cecilie Scheen

Telenor har tre basestasjoner i Hedalen og én på Søbekkseter. Telia har også basestasjon på Søbekkseter og to i bygda (på Skartjernskollen og i Vestrom i Vestbygda). Begge selskapene leverer 3G og 4G. Til tross for dette opplever deler av bygda dårlig mobildekning. I denne artikkelen setter vi søkelyset på Telia sin kommende 5G-utbygging. Lover…

Les mer
Ambulanse

Torsdag 18.3. publiserte vi artikkelen Ambulansetjenesten – når det haster. Den reiste to nye spørsmål som avdelingssjef for ambulansetjenesten, Ingvild Grønnerud, svarer på. Hvordan styrer AMK ambulanseressursene når én eller flere ambulanser er på oppdrag i et område? – Sykehuset Innlandet jobber hele tiden for at ambulanseressursene til enhver tid plasseres slik det er mest…

Les mer
Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Fredag opplyste kommunen at ca. 200 personer har tatt koronatest de siste dagene. Totalt er tre bekreftet smittet med det britiske viruset – et virus som er mer smittsomt enn det som var det dominerende koronaviruset i Norge i 2020. Hele 87 personer var fredag i karantene, og 70 personer var i ventekarantene. Vi har…

Les mer
Amalie

Amalie kom til verden på Gjøvik sykehus den 3. mars, helt perfekt med sine 49 cm og 3 396 gram. Vi er stolte foreldre, og vår firbeinte Millie er stolt storesøster! Silje & Lars Erik Aasli. Amalie vil gratulere bestefar Terje med 70-årsdagen i dag, 20.03.21! Hedalen.no gratulerer alle!

Les mer
Ambulanse

Ambulansetjenesten er beredskap for utrykning til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. I tillegg sørger tjenesten for transport på båre til nødvendig undersøkelse eller behandling ved en helseinstitusjon eller hos lege. Det er fire ambulanser i Valdres. Én av disse er en døgnbil som er stasjonert i Bagn. Hvordan er responstiden i…

Les mer
Espen Rostrup Nakstad. Foto: Finn Oluf Nyquist

Mutantviruset krever at alle reagerer raskt. Det var budskapet fra Espen Nakstad til kommunemøtet vårt. Statsforvalteren har hatt over 40 samordningsmøter med kommunene i koronaåret. Espen Nakstad fra Helsedirektoratet kom med konkrete råd og svarte på mange spørsmål fra Innlandskommunene på Statsforvalterens møte torsdag. Ett år etter nedstengingen av Norge, viser koronatallene i fylket vårt en økende…

Les mer
Edvin Fossholm

Edvin Fossholm forteller at det på grunn av sykdom har vært problemer med postlevering i Hedalen mandag og tirsdag denne uka . – Vi prøver å komme i rute onsdag, skriver Edvin i en sms til Hedalen.no.

Les mer
Knut Hagen lader Audi

I slutten juni 2020 ble ladestasjonen med tre ladepunkter ved Joker Hedalen åpnet. – Dette er et grep for å overleve i konkurransen, sa Tor Ingar Nordby ved Joker Hedalen da. Butikken investerte 1,6 millioner kroner i prosjektet. Sør-Aurdal kommune ga, via Vassfarfondet, støtte på 20 000 kroner, og Merkur, som er et utviklingsprogram for…

Les mer
Baby

Det ble færre sør-aurdøler i 2020. I hele kommunen var det bare 8 fødsler. Samme år var det 44 dødsfall. SSB forventer ar det skal være 2 811 innbyggere i Sør-Aurdal i 2030. I 2050 forventer byrået at folketallet har sunket til 2 734. Fødselstallene i 2020 var dramatisk lave for Etnedal og Sør-Aurdal. I…

Les mer
På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Kommende uke ser det ut til å bli fint vær. Det blir kuldegrader om natta, og på dagtid kan det bli noen få plussgrader. Yr.no varsler at det skal bli oppholdsvær, forholdsvis lite vind og en del sol. Både i bygda og på fjellet er det lagt til rette for skigåing. Løypa fra Jevnlismyra Denne…

Les mer
Korona

Smitten i Norge øker. 13 sør-aurdøler, har siden pandemien startet, fått påvist korona. Ingen er registrert smittet nå, men i nabokommunen Ringerike er opp mot 3000 personer i karantene. Muterte virus, som lettere smitter, er én av årsakene til økt smitte i Norge. Sammen med Sør-Aurdal kommune har Hedalen.no per 12.3. laget en oversikt over…

Les mer
Bustete vær i fjellet. Foto: Privat

Teinvassåsvegen mellom Hedalen og Nesbyen er, i motsetning til en rekke veger i høyfjellet mellom Vestlandet og Østlandet, åpen. – Det er vanskelig å anslå hvor mye snø som har kommet, for den fonner seg opp på grunn av kraftig vind, får vi opplyst av Tor Heine Åslibråten. Brøytejobben pågår kontinuerlig. Det er nødvendig for…

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

Dette spørsmålet er interessant etter at professor Jan Fridthjof Bernt for nokre dagar svara på spørsmålet i Kommunal Rapport. Sør-Aurdal kommune har ei eiga side der vi finn delegeringsreglementet. På framsida les vi at all avgjerdsmyndigheit med verknad til omverda er lagd til kommunestyret som delegerer til andre politiske utval og til administrasjonssjefen (kommunedirektøren). Berre…

Les mer
Helsetjenester

Kommunedirektøren i Sør-Aurdal sier at basistilskuddet til fastleger er 755 kr per år per listepasient. På nettsiden til Helfo leser vi at beløpet er 577 kr. Spørsmålet vi har stilt oss, er om Sør-Aurdal kommune betaler ut 178 kr mer per listepasient enn det Helfo har lagt opp til. Kommunen beklager Etter at Hedalen.no tok…

Les mer
Fiber til Midtbygda

Kristian Grimsrud Strøm i Sør-Aurdal energi opplyser at oppstart av det selskapet kan ta av linjearbeid, vil skje i ukene 10/11. Samtidig med dette vil en begynne med innemontasje. – 80 % av anleggsarbeidet består av trekking i rør og må tas når telen slipper taket, forventet oppstart i mai måned. Avtalen forhandles nå med…

Les mer
Fekjær psykiatriske senter

Intervjuet avisa Valdres sist fredag gjorde med fylkesleder i Oppland Senterungdom, Marit Andrisdotter Kvam, har fått Elling Fekjær ved Fekjær psykiatriske senter i Hedalen til å reagere. I oppslaget leser vi blant annet dette: «Jeg tror mange unge ønsker seg hjem til et friere liv på bygda, men man flytter dit man får arbeid. Det…

Les mer
Snekker

Oppgradering av bygg gir betydelig mer utslippskutt per investert krone enn å rive og bygge nytt. Dette kommer tydelig fram av en rapport som Innlandet fylkeskommune, gjennom prosjektet Bevar bygg – Bevar klima, har bestilt hos Asplan Viak og Energibygg AS. Konsulentene har gjennomført en omfattende studie av 24 ulike bygninger i fylket. Les hele…

Les mer