Line Kamilla Heimestøl

Det er åtte måneder siden Norge stengte ned. Åtte måneder siden vi måtte endre på hvordan vi omgikk hverandre. Og for min del er det åtte måneder siden jeg begynte i jobben jeg har nå, som legevaktsoverlege i Porsgrunn. Jeg leser i aviser og på sosiale media om kollegaer som gråter av utmattelse når de…

Les mer