Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Aurdal 2021YTRING 

Finn Olav Teslo. Kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Arne Heimestøl

Hvis man velger å lese denne rapporten med positive øyne, er det en rekke faktorer som er viktig fra elevenes ståsted: Det er høy lærertetthet i kommunen. Det er færre lever pr. lærer enn landsgjennomsnittet. 93,5 % av lærerne har godkjent utdanning, og det arbeides målrettet for å komme opp i 100 %. Det arbeides…

Les mer

Gi gass eller bremse?YTRING 

Finn Olav Teslo

Utfordringsbildet for Sør-Aurdal er blant annet at det stadig blir færre innbyggere i kommunen. Forventet utvikling er at det i 2030 vil være 2811 av oss her. Samtidig blir det stadig flere eldre over 75 år, og vi har en høyere andel enn landsgjennomsnittet. Det er viktig at det planlegges for en slik utvikling av…

Les mer

Avgangselevene i Sør-Aurdal våren 2020 og grunnskolepoengYTRING 

Blomst

For skoleåret 2019/2020 lå grunnskolepoengene for avgangselevene i Norge gjennomsnittlig på 43,2 poeng. Dette er poeng for standpunktkarakterene som elevene hadde, og poengene har aldri vært høyere. For avgangselevene i Sør-Aurdal var snittet på 44,2 poeng. Dette er en bedring på hele 6,6 poeng fra året før, og det beste resultatet på flere år. Resultatet…

Les mer

Budsjett 2021 og skolestrukturen i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Finn Olav Teslo

Det nærmer seg raskt 17. desember da budsjettet for 2021 skal vedtas av kommunestyret. Som i fjor og tidligere år, blir det samtidig en debatt om skolestrukturen i kommunen. Derfor vil jeg herved hevde en del argumenter for å beholde dagens skolestruktur 1. Elevene Dersom elevene ved Begnadalen skole skulle begynne på Bagn skole, måtte…

Les mer

Etiske retningslinjer for Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Finn Olav Teslo. Kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Arne Heimestøl

Dokumentet «Etiske retningslinjer» er et svært viktig dokument for alle kommuner og for bedrifter. I dette dokumentet beskrives retningslinjer for det arbeidet om skal utføres, og hvilke forventninger og krav som ligger på de ulike områdene for ansatte i hver kommune og i hver bedrift. Ved tilsettinger som arbeidstaker og tiltredelse som politiker skal hver…

Les mer