Blomst

For skoleåret 2019/2020 lå grunnskolepoengene for avgangselevene i Norge gjennomsnittlig på 43,2 poeng. Dette er poeng for standpunktkarakterene som elevene hadde, og poengene har aldri vært høyere. For avgangselevene i Sør-Aurdal var snittet på 44,2 poeng. Dette er en bedring på hele 6,6 poeng fra året før, og det beste resultatet på flere år. Resultatet…

Les mer
Finn Olav Teslo

Det nærmer seg raskt 17. desember da budsjettet for 2021 skal vedtas av kommunestyret. Som i fjor og tidligere år, blir det samtidig en debatt om skolestrukturen i kommunen. Derfor vil jeg herved hevde en del argumenter for å beholde dagens skolestruktur 1. Elevene Dersom elevene ved Begnadalen skole skulle begynne på Bagn skole, måtte…

Les mer
Finn Olav Teslo. Kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Arne Heimestøl

Dokumentet «Etiske retningslinjer» er et svært viktig dokument for alle kommuner og for bedrifter. I dette dokumentet beskrives retningslinjer for det arbeidet om skal utføres, og hvilke forventninger og krav som ligger på de ulike områdene for ansatte i hver kommune og i hver bedrift. Ved tilsettinger som arbeidstaker og tiltredelse som politiker skal hver…

Les mer