Finn Olav Teslo

Budsjett 2021 – hva skal prioriteres og satses på ?YTRING 

Publisert av Finn Olav Teslo 13.11.2020. Sist oppdatert 13.11.2020.

Før kommunevalget i 2019 kom vi i AP fram med våre hjertesaker. En av disse er å satse på levende grender i kommunen og med skole helt i nærheten. Vi mener at dette er en avgjørende faktor for etablering av nye familier i sørenden av bygda vår.
Vi står nå foran det andre budsjettet som denne kommunestyregruppa skal vedta. I desember i fjor ble budsjettet for 2020 bestemt, og som vanlig havnet skolestrukturen i fokus. Enden på den visa var at det ble flertall for å ikke røre Hedalen barne- og ungdomsskole, mens det ble flertall for å starte en prosess mot nedleggelse av Begnadalen skole fra høsten 2021. Denne prosessen skulle inneholde noen konsekvenspunkter som skulle legges fram i mai 2020. Av forskjellige årsaker har disse punktene enda ikke blitt lagt fram. AP var imot dette vedtaket, men vi i opposisjonen var i mindretall.

Nå er vi kommet godt i gang med prosessen for utarbeidelse av budsjett for 2021 og økonomiplan til og med 2023. I utgangspunktet var det igjen duket for ny debatt om skolestrukturen, men denne gangen blir det ingen endring på skolestrukturen da ti kommunestyrerepresentanter har skrevet under på at skolestrukturen ikke skal endres.

I denne budsjettprosessen får vi høre at på området helse/sosial er det skåret helt inn til beinet, og lederen er noe usikker på om det vil holde.

Når skal vi bruke deler av fondet hvis vi ikke skal gjøre det nå ?

I AP har vi stor tro på at det skal skje næringsutvikling sør i kommunen, og at klargjøring av de beste tomtene vil føre til økt bosetting både i Begnadalen og i Hedalen. I dag bor om lag 40% av kommunens befolkning i disse to grendene. I denne sammenheng vil jeg påpeke at det er viktig med klargjøring av både boligtomter og tomter for næring i alle deler av kommunen. Jeg er stor optimist når det gjelder utvikling av tomteområdet Høve i Reinli, særlig når vegen oppover der blir ferdigstilt. Arealplan for Bagn har vært ute på høring, og jeg håper at denne planen blir ferdig så fort som mulig slik at det kan bli plass både til boliger og næring.

Trenden i kommunen har vart i mange år, vi blir færre og færre. Vi må ha tro på at det er mulig å stagnere denne trenden. Bolystprosjektet har blitt noe forsinket pga covid-19, men det er håp om at hjemmesida kommer opp rundt nyttår slik at man får markedsføre den flotte kommunen vi bor i.
Det kan også hende at vi i 2023 innser at vi ikke greide å snu trenden. Da kan vi i hvertfall slå oss på brystet å si at vi virkelig prøvde.

Ved valget i 2019 fikk AP en framgang på 5%, og vi må gå ut fra at folk som stemte på oss gjorde det pga våre hjertesaker. Da må vi vise at vi står for det vi sa i valgkampen, og at vi er tilliten verdig. Hva andre partier lovte i denne sammenheng husker jeg ikke, men det får bli deres sak. Seint på høsten i 2019 la kommunerevisjonen fram revisjonsrapporten om grunnskolen i Sør-Aurdal. Det var en fyldig rapport som pekte på at det var naturlig med to skolesystemer i kommunen, et i sør og et i nord, og at disse to systemene må samarbeide planmessig.

Trenden med befolkningsnedgang har vart lenge, og det blir en stor utfordring å stoppe denne utviklingen. Vi må vel alle se oss i speilet og innrømme at vi må gjøre noe annet enn før.
I den sammenheng fikk jeg en meget god opplevelse da jeg leste siste Valdres-magasinet. Der ble det opplyst om ledige næringstomter i Begnadalen, 1 time fra Hønefoss med infrastruktur på plass. Dette var meget gledelig, og snart kommer nok skiltene langs vegen også.

Les også..

Sara og Felix

Hedølen Sara Kjensrud-Auren ble norsk ungdomsmester

Norsk ungdomsmesterskap for løshund ble arrangert tirsdag 19. oktober. Hovedbasen ...
Bilde: Jon Hauge / Aftenposten

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Faktisk.no ved Geir Molnes (tekst) og Jon Hauge (Aftenposten, bilde) ...
Logo HUK

HUKBEKJENTGJØRELSE 

HUK starter opp i Galleriet i Låven onsdag 27. oktober ...
Oppstilling

Kompani HEBU

3.-7. klasse gjennomfører denne uka Kompani HEBU sin rekruttskole. Ideen ...
Ildjarnstad 4H

Høstfest i Ildjarnstad 4H 2021!BEKJENTGJØRELSE 

Årets høstfest blir på Hedalen barne - og ungdomsskole lørdag ...
Bygger fire leiligheter i Brunbakklia

Brødre bygger for bolyst i Brunbakklia

Firmaet Vassfarbygg AS, som eies av brødrene Frank og Roger ...