Seniortreff

Seniortreff

Publisert av Emmy Bakkom 30.10.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Frivillighetssentralen arrangerte 25. okt. seniortreff sammen med Frisklivssentralen, helse og omsorg og eldrerådet. Dette var et heldagsarrangement med servering av lunsj og kaffe, og langt borti femti seniorer møtte opp i festsalen på Sør-Aurdal sykeheim.

Andelen eldre øker

Vi fikk orientering om hvordan tilbudet for hjelpetrengende kan bli i fremtiden. Det blir stadig en større andel eldre, og det blir færre til å yte bistand.

Det vi satt igjen med, er at det viktigste fremover er at vi selv tar grep for å greie hverdagen. Vi bør sørge for at vi er aktive både fysisk og sosialt og tenker over om boligen vår er egna når skrøpeligheten innhenter oss.

Eli Torp, leder i Frivilligsentralen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Siri Håvelsrud Odden, friskliv. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilrettelegging og forebygging

Etter hvert er det ulikt utstyr, både teknisk og digitalt, som kan hjelpe oss til å mestre livets utfordringer. Kommunen har over tid jobbet med Helhetlig boligplaner kommunen. Noen trenger en tilrettelagt bolig der f. eks. alt er på én flate, og det sees på hva kommunen kan gjøre for at de som trenger det, kan få tilbud i et egna bosted.

Det ble påpekt hvor viktig det er å hindre ulykker, og en ansatt fra Valdres brann- og redningstjeneste orienterte om forebyggende  branntiltak.

Vidar Nilssen fra Valdres brann- og redningstjeneste. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Flere seniortreff

Dagen ga oss noe å tenke på selv om vi visste mye av dette fra før. Det ble en trivelig og nyttig dag der det ble tid til hyggelig prat og god kaffepause.

Neste gang blir seniotreffet arrangert i Hedalen. Da er det bare å møte opp for å høre hva som skjer på fronten.

Fra venstre: Solveig Dyrdal, ergoterapeut. Siri Håvelsrud Odden, friskislivsveileder. Eli Torp, Frivillighetssentralen. Synnøve Bratvold Rotnes, prosjektleder Mitt Sør-Aurdal. Miriam D Haugen, Tildelingskontor. Jorunn Skaret, Velferdsteknologi.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...