Seniortreff

Seniortreff

Publisert av Emmy Bakkom 30.10.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Frivillighetssentralen arrangerte 25. okt. seniortreff sammen med Frisklivssentralen, helse og omsorg og eldrerådet. Dette var et heldagsarrangement med servering av lunsj og kaffe, og langt borti femti seniorer møtte opp i festsalen på Sør-Aurdal sykeheim.

Andelen eldre øker

Vi fikk orientering om hvordan tilbudet for hjelpetrengende kan bli i fremtiden. Det blir stadig en større andel eldre, og det blir færre til å yte bistand.

Det vi satt igjen med, er at det viktigste fremover er at vi selv tar grep for å greie hverdagen. Vi bør sørge for at vi er aktive både fysisk og sosialt og tenker over om boligen vår er egna når skrøpeligheten innhenter oss.

Eli Torp, leder i Frivilligsentralen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Siri Håvelsrud Odden, friskliv. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilrettelegging og forebygging

Etter hvert er det ulikt utstyr, både teknisk og digitalt, som kan hjelpe oss til å mestre livets utfordringer. Kommunen har over tid jobbet med Helhetlig boligplaner kommunen. Noen trenger en tilrettelagt bolig der f. eks. alt er på én flate, og det sees på hva kommunen kan gjøre for at de som trenger det, kan få tilbud i et egna bosted.

Det ble påpekt hvor viktig det er å hindre ulykker, og en ansatt fra Valdres brann- og redningstjeneste orienterte om forebyggende  branntiltak.

Vidar Nilssen fra Valdres brann- og redningstjeneste. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Flere seniortreff

Dagen ga oss noe å tenke på selv om vi visste mye av dette fra før. Det ble en trivelig og nyttig dag der det ble tid til hyggelig prat og god kaffepause.

Neste gang blir seniotreffet arrangert i Hedalen. Da er det bare å møte opp for å høre hva som skjer på fronten.

Fra venstre: Solveig Dyrdal, ergoterapeut. Siri Håvelsrud Odden, friskislivsveileder. Eli Torp, Frivillighetssentralen. Synnøve Bratvold Rotnes, prosjektleder Mitt Sør-Aurdal. Miriam D Haugen, Tildelingskontor. Jorunn Skaret, Velferdsteknologi.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Hedalenen helselag sin logo

Trim med ossBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen helselag starter opp igjen Trim med oss tirsdag 28. ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med oss!BEKJENTGJØRELSE 

Bli med på helselaget gåturer annenhver onsdag (partallsuker)! Denne uka ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...
Klassebildene fra 98 og 99

Klassebilder fra 1998 og 1999

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn ...
Kulturprisvinnere 2022

Kulturprisen for 2023

2. juni 2022 vedtok formannskapet enstemmig at Liv Barbro og ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...