Seniortreff

Seniortreff

Publisert av Emmy Bakkom 30.10.2022. Sist oppdatert 31.10.2022.

Frivillighetssentralen arrangerte 25. okt. seniortreff sammen med Frisklivssentralen, helse og omsorg og eldrerådet. Dette var et heldagsarrangement med servering av lunsj og kaffe, og langt borti femti seniorer møtte opp i festsalen på Sør-Aurdal sykeheim.

Andelen eldre øker

Vi fikk orientering om hvordan tilbudet for hjelpetrengende kan bli i fremtiden. Det blir stadig en større andel eldre, og det blir færre til å yte bistand.

Det vi satt igjen med, er at det viktigste fremover er at vi selv tar grep for å greie hverdagen. Vi bør sørge for at vi er aktive både fysisk og sosialt og tenker over om boligen vår er egna når skrøpeligheten innhenter oss.

Eli Torp, leder i Frivilligsentralen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Siri Håvelsrud Odden, friskliv. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilrettelegging og forebygging

Etter hvert er det ulikt utstyr, både teknisk og digitalt, som kan hjelpe oss til å mestre livets utfordringer. Kommunen har over tid jobbet med Helhetlig boligplaner kommunen. Noen trenger en tilrettelagt bolig der f. eks. alt er på én flate, og det sees på hva kommunen kan gjøre for at de som trenger det, kan få tilbud i et egna bosted.

Det ble påpekt hvor viktig det er å hindre ulykker, og en ansatt fra Valdres brann- og redningstjeneste orienterte om forebyggende  branntiltak.

Vidar Nilssen fra Valdres brann- og redningstjeneste. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Flere seniortreff

Dagen ga oss noe å tenke på selv om vi visste mye av dette fra før. Det ble en trivelig og nyttig dag der det ble tid til hyggelig prat og god kaffepause.

Neste gang blir seniotreffet arrangert i Hedalen. Da er det bare å møte opp for å høre hva som skjer på fronten.

Fra venstre: Solveig Dyrdal, ergoterapeut. Siri Håvelsrud Odden, friskislivsveileder. Eli Torp, Frivillighetssentralen. Synnøve Bratvold Rotnes, prosjektleder Mitt Sør-Aurdal. Miriam D Haugen, Tildelingskontor. Jorunn Skaret, Velferdsteknologi.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...