Foto: Arne G. Perlestenbakken

Juletradisjon

Publisert av Emmy Bakkom 18.01.2024. Sist oppdatert 16.01.2024.

Gjennom alle tider har juletrefester vært en godt spikra tradisjon i de fleste bygder.

Trist er det om denne tradisjonen skal dø ut. Det er fint at noen ildsjeler tar det som en oppgave å holde tradisjonen ved like.

I over 40 år har Frelsesarmeen invitert til juletrefest i Hedalen. De siste tjue årene, bortsett fra under pandemien, har de sammen med et lag fra Hedalen holdt festen på Hedalen bo- og servicesenter. Dette til stor glede for beboerne og bygdefolk som liker tradisjonen med juletrefest.

Tidligere var det Hedalen husmorlag som var medarrangør. I år overtok foreningen Hedalsheimens venner stafettpinnen. Det ble en trivelig stund i slutten av jula med mye sang og musikk, en kort andakt og gang rundt juletreet. De som ikke orket å gå, koste seg med å se på og å synge med.

Serveringa bestod av julekake og kaffe, og det var satt av god tid til prat.

Frelsesarmeen stod for utlodning, og det var masse gevinster.

Det ble en hyggelig juletrefest, og vi håper at den fine tradisjonen vil fortsette.

Bildeglimt fra festen

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...