Markering i gapahuk

Samenes nasjonaldag markert i Hedalen og Begnadalen

Publisert av Emmy Bakkom 10.02.2023. Sist oppdatert 09.02.2023.

6. februar 1917 inviterte Elsa Laula Renberg, som var opptatt av samenes rettigheter, samene til møte i Trondheim. Dette ble opphavet til Samefolkets dag, etter hvert også kalt Samenes nasjonaldag.

I Store norske leksikon leser vi at Renberg var en samisk organisasjonsbygger, reindriftssame og jordmor. Hun var en pioner i arbeidet med å stifte samiske organisasjoner og å avholde større samepolitiske møter. Hun stod i spissen for det første samiske landsmøtet i 1917, som forente samer fra Norge og Sverige, Nord-Sápmi og Sør-Sápmi.

Elsa Laula Renberg var sørsame og bodde i løpet av sitt liv både på norsk og svensk side av grensene gjennom Sápmi.

Vi som er av den eldre generasjonen, har ikke opplevd at det er en lang tradisjon å markere dagen. Etter hvert har det blitt en offisiell flaggdag, og mange steder et det storstilt feiring.

Markering i Begnadalen barnehage og Hedalen naturbarnehage

Det var veldig hyggelig å bli invitert til Begnadalen barnehage. Der ble jeg møtt av det samiske flagget  og spente unger som satt som tente lys og ventet på samen. Så hyggelig , og så ble det servering av nydelig bidos, en samisk rett, som var laget sammen med barna. I Hedalen naturbarnehage hadde også det samiske flagget kommet opp.

Feiring i gapahuk på Nerbye

Vi er ikke mange med samiske aner i Hedalen, men vi ble enige om å møtes til en liten feiring (etter litt oppfordring av bygdas fotograf som savna bilder av noen i samedrakt). Halstein og Ruth-Heidi klargjorde gapahuken og fyrte opp i bålpanna klar til kaffikoking i svartkjel, og klar til å ta imot oss selv om det ble senkveld. Saueskinnsfôr var lagt ut, og lykter var tent.

Elin Solvang, Ruth Heidi Grønbeck, Liv Johanne Huseby og Emmy Bakkom
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Det ble en hyggelig feiring med Halstein som servitør og Arne P. som foreviget hele opptrinnet.

Selvsagt hadde vi pynta oss i våres gaptaer. Liv hadde gitt bort sin, men den heldige mottaker hadde ikke anledning å møte. Kaffe og gløgg ble inntatt av kokser (trekopper).

Det var hyggelig at det var to fra Honningsvåg, og så var vi to fra Kappfjellslekta  på Majavatn.  Joiken var det Honningsvåggjengen som må få æren av.

Kanskje vi kan invitere til en litt mer utvida sammenkomst neste år?

Samefolket har hatt tradisjon for å ha sine møteplasser.
Video: Arne G. Perlestenbakken
Ruth-Heidi Grønbeck og Liv Johanne Huseby er begge fra Honningsvåg. Her ser de på bilder Liv hadde tatt med til samlinga på Nerby.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Liv Johanne Huseby tidlig på 60-tallet
Fra Liv Johanne Huseby sitt album
Ruth-Heidi Grønbeck
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Liv Johanne Huseby og Ruth-Heidi Grønbeck er begge fra Honningsvåg.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elin Solvang og Emmy Bakkom fra Kappfjellslekta  på Majavatn.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...