Kjersti Bjone Fekjær. Foto: Privat

Har flytta hjem til Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 08.02.2024. Sist oppdatert 06.02.2024.

Hun er utdannet fysioterapeut ved OsloMet. Etter tre år i Oslo og et år i turnus på Gjøvik og Skarnes har Kjersti Bjone Fekjær flytta hjem.

– Jeg har alltid trivdes godt i Hedalen. Dette grunnet familie og venner, tryggheten her og fellesskapet som dannes ved å bo på et såpass lite sted, forteller Kjersti.

Pusser opp

Fritida Kjersti har hatt etter at hun flytta hjem, har i stor grad gått med til å pusse opp kårboligen på gården til foreldrene. Her har hun hatt god hjelp av samboeren, Steffen Kolsrud Løvlie.

– Fremover ønsker jeg gjerne å delta på ulike gruppeaktiviteter som har fokus på fysisk aktivitet, da dette er viktig for meg, sier Kjersti.

Fikk jobb i kommunen

Kjersti forteller at hun har et årsvikariat i kommunen som både fysioterapeut og frisklivsveileder. Som fysioterapeut har hun individuell oppfølging og noen gruppebaserte tilbud. Ergo- og fysioterapitjenesten er en del av kommunen sin skolehelsetjeneste og samarbeider med helsestasjon, skole og barnehage.

Tjenesten er en del av rehabiliteringstilbudet i kommunen og arbeider tett med rehabiliteringsavdelingen ved Sør-Aurdalsheimen og hjemmetjenesten.

– I tillegg driver tjenesten hverdagsrehabilitering i samarbeid med hjemmetjenesten. Godt tverrfaglig samarbeid og samhandling for sikker og riktig oppfølging av våre brukere er viktig, sier Kjersti.

– Som frisklivsveileder jobber jeg på frisklivssentralen i kommunen. Sentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Formålet med frisklivssentraler er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Man trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral. 

6. november hadde Sør-Aurdal kommune, frivilligsentralen og frisklivssentralen invitert til samling for 65+ på Nordre Lokalet i Hedalen. Her orienterte Kjersti om frisklivssentralen.

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...