Rolf Gunnar Olsen og Emmy Bakkom fra eldrerådet ønsket velkommen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nyttig og hyggelig seniortreff

Publisert av Arne Heimestøl 12.11.2023. Sist oppdatert 10.11.2023.

Sist mandag hadde Sør-Aurdal kommune, frivilligsentralen og frisklivssentralen invitert til samling for 65+ på Nordre Lokalet i Hedalen. 50 personer hadde meldt seg på, og de fikk være med på et rikholdig program som varte i fire timer.

Eldrerådet, ved Emmy Bakkom og Rolf Gunnar Olsen, ønsket velkommen. Valdres sparebank hadde ei økt på en halvtime om bankID, sikkerhet, svindel og fullmakter.

Deretter var det representanter fra Sør-Aurdal kommune sin tur til å undervise om hva en selv kan gjøre for å ha en trygg, smart og god hverdag.

Det var satt av en hel time til matøkt og prat før Hedalen helselag og Røde Kors Omsorg orienterte om sine aktiviteter.

Valdres brannvesen avsluttet dagen med å orientere om hvordan en kan tilrettelegge hjemmet for å forebygge ulykker.

Vi vil tro at dette både var en både nyttig og hyggelig dag. Ikke minst ble det gitt informasjon som nok vil føre til at flere gjennomfører tiltak i tråd med veiledning som ble gitt.

Bildeglimt fra dagen

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Kjersti Bjone Fekjær er frisklivskoordinator i Sør-Aurdal kommune
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Kjersti orienterer
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Miriam Haugen er saksbehandler ved tildelingskontoret
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Miriam orienterte om blant annet omsorgstrappa
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fagleder Anette Nørstebøen Fossnes
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Valdres Sparebank hadde ei økt på en halvtime om bankID, sikkerhet, svindel og fullmakter
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Anne Marie Skinnes Lie orienterte om Hedalen helselag
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Røde Kors Omsorg ved Signy Langødegård og Marit Råheim orienterer
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Branninspektør Knut Erik Ringen og leder i feieseksjonen, Niclas Landsfeldt Kristiansen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Branninspektør Knut Erik Ringen og leder i feieseksjonen, Niclas Landsfeldt Kristiansen
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Demenskontakt Bente Fekjær Skogly og daglig leder ved Sør-Aurdal frivilligsentral Eli Torp
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Kjersti Bjone Fekjær og Anette Nørstebøen Fossnes
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...