Roger Kjensrud

Innlegg fra 2. kandidaten i Sør-Aurdal ArbeiderpartiYTRING 

Publisert av Roger Kjensrud 26.08.2023. Sist oppdatert 25.08.2023.

Etter min første periode som kommunestyre representant stiller jeg til valg i høst som 2. kandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti, bak en meget god ordførerkandidat, Cathrine Hagen.

I helgene frem mot valget vil jeg sammen med mine partikolleger bli å se rundt om i kommunen slik at du kan møte oss for en prat om hva du mener er aktuelt i lokalpolitikken, samt å høre om vårt valgprogram og hva våre standpunkt og visjoner for Sør-Aurdal kommune er.

Som folkevalgt er det viktig for meg å ha kontakt med innbyggere, organisasjoner og næringsliv i kommunen, dette for å kunne lage gode planer, tiltak og vedtak i sammen med kommuneadministrasjonen.

Som innbygger i kommunen skulle man tro at vi alle var kjent med geografien og hverdagen vi har, men realiteten er at vi ikke er kjent nok.

I neste periode mener jeg derfor det er viktig at kommunestyret tar oppgaven med å dra ut og gjøre seg kjent. Mange tenker kanskje at dette er tullete av oss å prioritere, MEN for å kunne gjøre en god jobb som kommunestyrerepresentant er det utrolig viktig at vi setter oss inn i hvordan hverdagen er for alle vi er folkevalgt for.

Enten det gjelder barn som skal i barnehage, SFO, skole eller fritidsaktiviteter. Ungdom som skal ut på videregående skole, være hjemme , finne sine fritidsaktiviteter, ut i jobblivet og ta valg på om dette er kommunen å komme hjem til….

Voksne som skal ha gode jobbmuligheter,  kunne gi barna sine en god oppvekst, ha sine møtepunkter og hobbyer.

Eldre trenger også sine møtepunkter, enten de er hjemmeværende, i omsorgsboliger eller på sykehjem. Vi må legge til rette for at eldre kan ha en aktiv alderdom der de føler de blir sett og inkludert i hverdagen og gi dem mulighet til å bidra med sin kunnskap og erfaringer.

Vi skal ha et næringsliv som skal være konkurransedyktige og ha muligheter til utvikling. Vi vet at kommunen ikke har økonomi til stor økonomisk støtte, men kommunen kan allikevel være en god tilrettelegger, støttespiller og rådgiver for bedriftene.

Alle jeg har nevnt her, har ulike forutsetninger og adresser… Derfor mener jeg at vi som politikere må ta vårt ansvar i å bli kjent fra nord til sør og øst til vest i kommunen.

Du som innbygger,  fritidsinnbygger, eller næringsdrivende kan hjelpe oss med dine innspill.

Sør-Aurdal er en god kommune å leve i, en kommune som jeg og du kan være med å forme fremtiden til.

Å være folkevalgt har med seg et stort ansvar om å sette av tid til å sette seg ordentlig inn i saker og planer.

Når jeg nå stiller til valg, er det for å være med å bidra sammen med mine partikolleger, nytt kommunestyre og administrasjon til at vi skal ta vare på det vi har og utvikle oss slik at  Sør- Aurdal kommune fortsatt vil være en attraktiv kommune å bo i.

Roger Kjensrud

2. kandidat Sør-Aurdal Arbeiderparti

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...