Fra riving av hoppbakken. Foto: Arne Heimestøl

Hoppbakken revet

Publisert av Arne Heimestøl 29.06.2023. Sist oppdatert 28.06.2023.

Hoppbakken til Hedalen idrettslag fikk en del skader i forbindelse med vinterstormene i 2021/2022.

Hard medfart fikk også scena som Hedalen kulturforum eier. Dette, sammen med at hoppbakken har vært lite brukt de siste årene, førte til at Hedalen idrettslag besluttet å rive byggverket du ser avbildet nedenfor.

Scena til Hedalen kulturfestival havna i hoppbakken. Foto: Arne Heimestøl
Scena til Hedalen kulturfestival havna i hoppbakken.
Foto: Arne Heimestøl

Pynter opp

Nå er byggverkene fjernet, og det ryddes opp slik at området klargjøres for Hedalen kulturfestival 4.–6. august.

Det er Vassfarbygg AS som har hatt ansvaret for rivingen, og flere har stilt opp med dugnadsinnsats i ryddearbeidene.

Styreleder Ola Jonny Fossholt forteller at HIL fortsatt kommer til å bruke hoppbakken, og tar interessen for hopp seg opp igjen, kan det bli aktuelt å lage et mindre stillas.

Det ryddes opp etter at stillaset til hoppbakken er tatt ned. Foto: Arne Heimestøl
Det ryddes opp etter at stillaset til hoppbakken er tatt ned.
Foto: Arne Heimestøl

Et velholdt idrettsanlegg

Idrettslaget har gjennomført store vedlikeholds- og nybyggingsarbeider de siste årene. Her nevner vi den nye lysløypa som ble tatt i bruk i januar 2020.

Hedalen idrettslag, foreningen Hedalen skoles venner, Hedalen bygdeutvalg og foreldreutvalgene i skole og barnehage la ned et stort arbeid da aktivitetsparken kom på plass i 2019.

– Riving av hoppbakken er, sammen med nytt dekke i ballbingen, de siste store tiltakene, sier Fossholt.

Vil innføre utsiktsskatt 😉

Fossholt legger til at beboere i Skolehagen nå får bedre utsikt mot Hedalsfjella. HIL har derfor besluttet å innføre en utsiktsskatt. Det er foreløpig ikke bestemt hvor stor skatten blir.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...