Anlegg

Idrettslaget har mange anlegg som inviterer til aktiv bruk.

Klubbhuset

Hedalen IL leier ut klubbhuset til ulike arrangementer. Hvis du trenger et lokale til å arrangere en barnebursdag, selskap eller andre ting så er det mulig å leie klubbhuset. Leiepris: 500 kr pr dag. Det er også mulig å leie klubbhuset for et møte et par timer på dag eller kveldstid. Pris: 100 kr pr møte.
For utleie ta kontakt med Lars Elsrud: epost lars.elsrud@kartverket.no, tlf.  92 69 17 36. Her kan du lese utleiereglene.

Klubbhuset

Klubbhuset. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen idrettspark

I 2019 ble Hedalen aktivitetspark ferdigstilt. Her er det lagt ned over 700 dugnadstimer. Les denne informasjonen om sikkerhet i aktivitetsparken.

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole
Foto: Helge Nordby

Ballbingen

Ballbingen på søndre del av skoleplassen har mange brukere. Den er et populært aktivitetsområde i skoletid.

Ballbingen ble ferdigstilt i 2010

Fra åpning av ballbingen juni 2010

Fotballbanene

Fotballbanene består av en grasbane og en grusbane. Grasbanen brukes til ordinære kamper og trening hele sommeren.
Grusbanen kan brukes hele året så langt vi klarer å brøyte den i vinterhalvåret og når forholdene ellers tillater det.

Fotballglede på idrettens dag 2016

Fotballglede på idrettens dag 2016. Regnvær var ingen hindring for aktiviteter.

Lysløypa

Lysløypa er 2 km lang. Den går i området nedenfor skolen. Så snart det er snø nok, arrangerer vi lysløyperenn. Her er det mulig å gå på tid, eller delta i nulløp. Poenget med nulløp er å gå to runder med minst mulig tidsforskjell. Det er også mulighet for å prøve å ta skimerket.

Populært besøk av Johannes Thingnes Bøe i april 2018

Populært besøk av Johannes Thingnes Bøe i april 2018

Hoppbakker

Idrettslaget har to hoppbakker. I den største bakken kan man hoppe 25 meter. I den minste nøyer de fleste seg med hopp på inntil 10 meter. Det er påbudt å bruke hjelm når en hopper

Skøytebanen

Skøytebanen, som ligger like nedenfor skolen, klargjøres til bruk så snart det blir kaldt om høsten. For egen sikkerhet er det obligatorisk å bruke hjelm når man er på skøytebanen. Bruk av puck krever ekstra sikkerhetsutstyr og en anbefaler da heller å bruke tennisball.

Skileikanlegget

Skileikanlegget består av tre deler: En forholdsvis flat akebakke for de minste, en røff kuleløype med varierende nedfart og en liten hoppbakke med spretthopp. Bruk anleggende! Det er ingenting som gleder mer! Men husk å ta forhåndsregler med tanke på sikkerhet. All bruk av anleggene skjer på eget ansvar.

Turløype fra Jevnlismyra

Dette er en 7,3 km scooterkjørt turløype i variert skogterreng. Utgangspunktet er brøytet parkeringsplass på Jevnlismyra eller fra skytebanen.

Glimt fra skiløypa på Jevnlismyra

Glimt fra skiløypa på Jevnlismyra. Foto: Arne G. Perlestenbakken