Illustrasjonsbilde av datamaskin

Ikke i mål med bredbånd i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 12.06.2023. Sist oppdatert 12.06.2023.

– Intensjonen er at alle i Valdres har tilbud om raskt internett etter runde 4, sier konstituert daglig leder i Valdres natur- og kulturpark, Fredrik Holte Breien.

Flere prosjekter

Bredbånd er kabel- eller radioforbindelser med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon.

Det har vært flere mindre og større fiberutbyggingsprosjekt i Sør-Aurdal fra 2014 og til nå. Både Telenor og Eidsiva bredbånd har deltatt i utbygginga. Det største kommersielle prosjektet ble fullført i 2020. Dette prosjektet hadde Telenor ansvaret for.

Noen prosjekt har vært rent kommersielle. Andre, i områder der det har vært særlig kostbart å bygge ut, har hatt offentlig medfinansiering fra fylket, NKOM og Sør-Aurdal kommune.

96 prosent av alle husstander i Norge har nå tilgang til raskt internett. — Regjeringen mener at alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s innen utgangen av 2025, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Prosjekt 3

26. september 2022 skrev vi at Telenor skulle bygge fiber til 1405 husstander i Valdres. Dette er et offentlig medfinansiert prosjekt. 48 av disse adressene skulle gjelde Sør-Aurdal. Kartet nedenfor med blå farge viste områder med aktuelle adresser i Hedalen.

Nå opplyser prosjektleder Baard A. Folstad i Telenor at selskapet har kontrakt med oppdragsgiver på å bygge ut fiber til 47 husstander. I tillegg har Telenor lagt inn noen adresser ekstra, slik at totalen blir 74 husstander.

Arbeidene starter opp nå i sommer. Egenandel som bestillere må betale, er 5000 kr.

Åsli fikk ikke være med

Av oversikten nedenfor ser vi at Åsli, som var med med 19 adresser i anbudet, er tatt helt ut av prosjektet. Interessen i dette området var kartlagt allerede i 2019, da det kommersielle prosjektet Hedalen nord ble bygget ut. 23 husstander meldte da interesse for å koble seg på utbygginga som pågikk lenger sør i Hedalen. En slik utvidelse av prosjekt Hedalen nord sa Telenor nei til.

Her skal det bygges ut i Sør-Aurdal i prosjekt 3

OmrådeHusstand i kontraktHusstandSalgTake rate
Tilleggsadresser14241250 %
Homleberg1012542 %
Kverna450 %
Molstad Enga19331236 %
Sum47742939 %

Tilleggsadressene finner vi i Øvrevegen, Grøvsvegen, Skarovegen, Austsidevegen og Tverrvassvegen.

Prosjekt 4

Valdres natur- og kulturpark har søkt om midler til enda et offentlig medfinansiert bredbåndsprosjektet. På Valdres natur- og kulturpark sin side om bredbånd leser vi følgende:

«Vi er opptatt av at man skal ha like god tilgang til høyhastighets internett på landet, som i tettbygde strøk. Fremtiden er digital, og en trygg, stabil og rask tilkopling til nettet er avgjørende.
Innlandet har et mål om 100 % dekning på høyhastighets internett, for både husstander og bedrifter. Det koster mye penger å bygge tilgang, og for å nå målsettingen, gis det tilskudd for å dekke de dyre områdene.
Alle prosjekter som støttes med offentlig tilskudd, må legges ut på høring og gå gjennom en anbudsprosess. Det er Valdres natur- og kulturpark som styrer disse prosjektene på vegne av de 6 Valdres-kommunene.»

Torsdag 15. juni skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saken Kommunal medfinansiering til utbygging av prosjekt 4 bredbånd i Sør-Aurdal 2023.

Det er 40 adresser med i prosjektet, og det er beregnet å koste 3 539 981 kr. Sør-Aurdal kommunes andel vil bl 580 250 kr hvis kommunestyret sier ja til det.

– Intensjonen er at alle i Valdres har tilbud om raskt internett etter runde 4. Det er likevel 8 husstander i Åsli som enda ikke er avklart, sier konstituert daglig leder i Valdres natur- og kulturpark, Fredrik Holte Breien.

Områder det er søkt for

Rødt område markerer område det er søkt om fylkeskommunale midler til nå. Fiolett farge markerer områder som er bygd ut, og blå farge viser hvilke områder som er under utbygging.

I samsvar med reglene for tilskudd?

I saken leser vi at kommunedirektøren ønsker å gå gjennom adressene det er søkt om, og se dem i forhold til forslag om framtidige boligfelt som er kommet inn i arealdelen og se på spredte adresser.

Her er forslag til vedtak:

«Sør-Aurdal kommune bevilger inntil kr 580 250 til medfinansiering av fiber/bredbåndsutbygging for 40 adresser i Sør-Aurdal. Kommunedirektøren får fullmakt til å gå gjennom adressene og foreta eventuelle justeringer.

  1. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
  2. Det forutsettes at prosjektet finansieres som beskrevet i saken, der Sør-Aurdal
    kommunes andel medfinansiering utgjør 16,3 % av beregnet totalkostnad»

NKOM informerer

Informasjonsfilm fra 2020. Nå er minimumskravet på nettfart minst 100 Mbit/s.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...