Fiberkartet

Fiberutbygging med flere «attgløymer»?

Publisert av Arne Heimestøl 26.09.2022. Sist oppdatert 25.09.2022.

Etter nesten et år med utsettelser og forsinkelser er det avgjort at Telenor skal bygge fiber til 1405 husstander i Valdres. 48 av disse adressene gjelder Sør-Aurdal, og kartet ovenfor viser aktuelle områder i Hedalen – Åsli og Grøvsvegen.

Etter det vi kan se på kartet ovenfor, er Grøvslia ikke tatt med, og adressene i Øvrevegen, som ble holdt utenfor utbygginga i Hedalen nord i 2019, er også utelatt. Får vi en ny omgang med «attgløymer» i kommunen vår nå?

Prosjektet er finansiert med penger fra NKOM, Innlandet Fylkeskommune og kommunene selv. Det blir en egenandel på 4 990 kr for å kople seg på fiberen.

Framdrift

Det er Valdres Natur og kulturpark som styrer fiberutbyggingsprosjektet i Valdres, og som har kontakt med leverandøren – Telenor. Fredrik Holte Breien i VNK opplyser at en starter med informasjonsmøter i høst. Spesifikke adresser vil ikke bli gitt ut.

– Prosjektet bygger de adressene som kommunen gir tilskudd til. Dersom Telenor finner det lønnsomt å ta med ekstra adresser underveis, blir dette opp til dem.

Nødnett og mobilnett

Nord i Hedalen er det også behov for en ekstra mobilmast. Er det mulig å se utbygging av mobilnett (5G) og nytt nødnett i sammenheng med fiberutbygginga?

– Beredskap har ikke vært en del av anbudskonkurransen, jeg er usikker på hva vi kan påvirke på dette punktet nå så sent i prosessen – har dette vært diskutert i kommunen? I så tilfelle står det vel i planer for beredskap? skriver Holte Breien i e-post til Hedalen.no.

– Skal følge opp

– Når det gjelder fiberprosjektet, er dette et felles prosjekt for Valdres der det er ansatt en prosjektleder. Vi forholder oss i hovedsak til det, men følger dette tett selvfølgelig, sier ordfører Marit Hougsrud.  

– Når det gjelder mobilnett og nødnett, er dette noe vi med jevne mellomrom tar opp med leverandørene. Det vil vi fortsette med.

– Jeg forventer egentlig også at DSB og departementet ser på dette, da dette ble ettertrykkelig forklart for dem på møtet vi hadde i januar. Jeg skal følge opp det.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...