Fiberkartet

Fiberutbygging med flere «attgløymer»?

Publisert av Arne Heimestøl 26.09.2022. Sist oppdatert 25.10.2023.

Etter nesten et år med utsettelser og forsinkelser er det avgjort at Telenor skal bygge fiber til 1405 husstander i Valdres. 49 av disse adressene gjelder Sør-Aurdal, og kartet ovenfor viser aktuelle områder i Hedalen – Åsli og Grøvsvegen.

Etter det vi kan se på kartet ovenfor, er Grøvslia ikke tatt med, og adressene i Øvrevegen, som ble holdt utenfor utbygginga i Hedalen nord i 2019, er også utelatt. Får vi en ny omgang med «attgløymer» i kommunen vår nå?

Prosjektet er finansiert med penger fra NKOM, Innlandet Fylkeskommune og kommunene selv. Det blir en egenandel på 4 990 kr for å kople seg på fiberen.

Framdrift

Det er Valdres Natur og kulturpark som styrer fiberutbyggingsprosjektet i Valdres, og som har kontakt med leverandøren – Telenor. Fredrik Holte Breien i VNK opplyser at en starter med informasjonsmøter i høst. Spesifikke adresser vil ikke bli gitt ut.

– Prosjektet bygger de adressene som kommunen gir tilskudd til. Dersom Telenor finner det lønnsomt å ta med ekstra adresser underveis, blir dette opp til dem.

Nødnett og mobilnett

Nord i Hedalen er det også behov for en ekstra mobilmast. Er det mulig å se utbygging av mobilnett (5G) og nytt nødnett i sammenheng med fiberutbygginga?

– Beredskap har ikke vært en del av anbudskonkurransen, jeg er usikker på hva vi kan påvirke på dette punktet nå så sent i prosessen – har dette vært diskutert i kommunen? I så tilfelle står det vel i planer for beredskap? skriver Holte Breien i e-post til Hedalen.no.

– Skal følge opp

– Når det gjelder fiberprosjektet, er dette et felles prosjekt for Valdres der det er ansatt en prosjektleder. Vi forholder oss i hovedsak til det, men følger dette tett selvfølgelig, sier ordfører Marit Hougsrud.  

– Når det gjelder mobilnett og nødnett, er dette noe vi med jevne mellomrom tar opp med leverandørene. Det vil vi fortsette med.

– Jeg forventer egentlig også at DSB og departementet ser på dette, da dette ble ettertrykkelig forklart for dem på møtet vi hadde i januar. Jeg skal følge opp det.

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...