Fiberkartet

Fiberutbygging med flere «attgløymer»?

Publisert av Arne Heimestøl 26.09.2022. Sist oppdatert 25.09.2022.

Etter nesten et år med utsettelser og forsinkelser er det avgjort at Telenor skal bygge fiber til 1405 husstander i Valdres. 48 av disse adressene gjelder Sør-Aurdal, og kartet ovenfor viser aktuelle områder i Hedalen – Åsli og Grøvsvegen.

Etter det vi kan se på kartet ovenfor, er Grøvslia ikke tatt med, og adressene i Øvrevegen, som ble holdt utenfor utbygginga i Hedalen nord i 2019, er også utelatt. Får vi en ny omgang med «attgløymer» i kommunen vår nå?

Prosjektet er finansiert med penger fra NKOM, Innlandet Fylkeskommune og kommunene selv. Det blir en egenandel på 4 990 kr for å kople seg på fiberen.

Framdrift

Det er Valdres Natur og kulturpark som styrer fiberutbyggingsprosjektet i Valdres, og som har kontakt med leverandøren – Telenor. Fredrik Holte Breien i VNK opplyser at en starter med informasjonsmøter i høst. Spesifikke adresser vil ikke bli gitt ut.

– Prosjektet bygger de adressene som kommunen gir tilskudd til. Dersom Telenor finner det lønnsomt å ta med ekstra adresser underveis, blir dette opp til dem.

Nødnett og mobilnett

Nord i Hedalen er det også behov for en ekstra mobilmast. Er det mulig å se utbygging av mobilnett (5G) og nytt nødnett i sammenheng med fiberutbygginga?

– Beredskap har ikke vært en del av anbudskonkurransen, jeg er usikker på hva vi kan påvirke på dette punktet nå så sent i prosessen – har dette vært diskutert i kommunen? I så tilfelle står det vel i planer for beredskap? skriver Holte Breien i e-post til Hedalen.no.

– Skal følge opp

– Når det gjelder fiberprosjektet, er dette et felles prosjekt for Valdres der det er ansatt en prosjektleder. Vi forholder oss i hovedsak til det, men følger dette tett selvfølgelig, sier ordfører Marit Hougsrud.  

– Når det gjelder mobilnett og nødnett, er dette noe vi med jevne mellomrom tar opp med leverandørene. Det vil vi fortsette med.

– Jeg forventer egentlig også at DSB og departementet ser på dette, da dette ble ettertrykkelig forklart for dem på møtet vi hadde i januar. Jeg skal følge opp det.

Les også..

Hedalenen helselag sin logo

Trim med ossBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen helselag starter opp igjen Trim med oss tirsdag 28. ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med oss!BEKJENTGJØRELSE 

Bli med på helselaget gåturer annenhver onsdag (partallsuker)! Denne uka ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...
Klassebildene fra 98 og 99

Klassebilder fra 1998 og 1999

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn ...
Kulturprisvinnere 2022

Kulturprisen for 2023

2. juni 2022 vedtok formannskapet enstemmig at Liv Barbro og ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...