Sør-Aurdal Energi

Nettleia øker

Publisert av Arne Heimestøl 21.12.2022. Sist oppdatert 19.12.2022.

Sør-Aurdal Energi har varslet at nettleia settes opp fra 1.1.2023. Energileddet i alle tariffer øker med 10 øre/kWh (inkl. mva.).

– Hovedårsaken er økte energikostnader for overføringstapet. Prisveksten vi opplever på varer og tjenester ellers, er også en viktig grunn til endringene, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.

Bruker du (aller typer kunder) 20 000 kWh årlig, kan du vente deg en ekstra utgift på 2 000 kr som følge av endrede tariffer. I tillegg kan du regne med minst samme beløp ettersom det er usikkert om tilskuddsordningen til utjevning av overføringstariffer videreføres.

To produkter

For å kunne bruke strøm, trenger du to produkter – strøm og nettleie. Strømmen kjøper du av strømleverandøren du har valgt. Nettleia for frakt av strømmen betaler du til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det finnes kun ett nettselskap i hvert geografisk område – i Sør-Aurdal er dette Sør-Aurdal Energi (SAE).

På toppen av tariffmodell fra 1. juli 2022

Sør-Aurdal Energi innførte ny tariffmodell 1. juli 2022. Den gangen økte energileddet til husholdninger kraftig.

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

I Statsbudsjettet for 2022 var det bevilget 20 millioner kr til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av disse midlene ble 5,88 mill. kr tildelt til tariffutjevning for kundene i Sør-Aurdal Energi (SAE) sitt område. Tilskuddet gjaldt for for 2022.

Stortinget har bevilget 20 millioner kroner til videreføring av ordningen i 2023, men det er ikke bestemt om SAE vil få slike midler kommende år.

– Blir vi en del av ordningen, vil den i sin helhet komme nettkundene våre til gode, sier Nils Martin Sætrang.

Alle kunder fikk redusert fastledd på 1875 kr inkl. mva. I tillegg kom reduksjon i energileddet på 3,60 øre per kWh inkl. mva. i månedene mai–desember. Dette utgjør noen hundrelapper alt etter forbruk.

Hva er overføringstap?

Illustrasjonsbilde mast

Ifølge Store norske leksikon er nett-tap elektrisk tap i strømnettet. Slike tap er bestemt av fysiske lover og vil alltid oppstå ved transport av elektrisk energi.

SAE og andre nettselskaper måler hvor mye energi som sendes inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av det. Forskjellen, som utgjør tapet, må nettselskapene erstatte ved å kjøpe tilsvarende energimengder.

Tapet kan utgjøre opp mot 10 % av det som blir produsert, og det er størst når strømforbruket er høyt.

– Nett-tapet i SAE sitt nett er på rundt 5 %, opplyser Nils Martin Sætrang. Han forteller at mesteparten av strømmen som brukes i Sør-Aurdal, er produsert i kraftverk i kommunen vår.

Strømprisene har vært uvanlig høye den siste tiden. Det betyr at kostnadene ved overføringstap har økt.

Hvordan vil nettleia utvikle seg?

Er det noe SAE kan gjøre for å redusere nettleia i årene som kommer, Sætrang?

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang, daglig leder i SAE

Her er svaret Sætrang har gitt på e-post:
«SAE gjør mange tiltak for å redusere egne kostnader og har lykkes med dette innenfor hva vi kan kontrollere.  Vi kan ikke beskytte oss mot kostnadsøkning på varer og tjenester vi er avhengige av for å levere vår tjeneste, ei heller de reparasjonskostnader som fulgte av stormen i november 2021.

Fram til 1.7.2022 har våre kunder opplevd uendrede satser for nettleie siden august 2014. I samme periode hadde vi en inflasjon på om lag 27 %. Dette representerer en reell prisreduksjon i perioden.

Fra 1.7.2022 fikk vi en myndighetspålagt omlegging av tariffmodellen som omfordeler kostnadene mellom våre kunder.  Selskapet har ikke av den grunn anledning til å hente større inntekt fra kundene.

Kostnadsøkningene som våre kunder eksponeres for nå, er hovedsakelig relatert til økte energikostnader med overføringstap i nettet.

Opprustingen gir bidrag isolert sett til kostnadsreduksjoner, og vi er sikre på at det har positiv betydning for selskapet over tid.  Da vil dette også ha positiv betydning for våre kunder i forhold til økt leveringssikkerhet og reduserte kostnader til vedlikehold.»

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...