Sør-Aurdal Energi

Nettleia for husholdninger kan øke betydelig

Publisert av Arne Heimestøl 07.07.2022. Sist oppdatert 06.07.2022.

Den nye nettleia til Sør-Aurdal Energi (SAE) gjelder fra 1. juli. Den består av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter.

De offentlige avgiftene blir ikke endret.

Energileddet i tariffene SAE nå har presentert, går kraftig opp.

Før du leser resten av denne artikkelen, anbefaler vi at du leser teksten Regjeringen har bestemt seg: Slik blir din nettleie fra 1. juli. (Huseiernes landsforbund)

For å kunne bruke strøm, trenger du to produkter – strøm og nettleie.

Strømmen kjøper du av strømleverandøren du har valgt. Nettleia for frakt av strømmen betaler du til nettselskapet som eier strømnettet der du bor.

Det finnes kun ett nettselskap i hvert geografisk område – i Sør-Aurdal er dette Sør-Aurdal Energi (SAE).

Bakgrunn for endringene

På NVE sin informasjonsside om ny nettleie leser vi at nettleien legges om for å jevne ut forbruket og holde kostnadene nede:

«Vi må utnytte strømnettet vårt bedre ved å unngå for høyt strømforbruk til samme tid. Når mange bruker mye strøm på én gang, må nettet bygges ut enda mer. Det koster penger.

I dag er det høyt forbruk om morgenen og om ettermiddagen. Fordeler vi noe av forbruket mer jevnt utover døgnet, unngår vi å bygge unødvendig strømnett som koster mye penger og fører til inngrep i norsk natur.»

Energileddet

På sin informasjonsside skriver NVE at energileddet i nettleien (prisen du betaler per kWh) i noen tilfeller vil være lavere enn tidligere, og kan også variere gjennom døgnet og året – eksempelvis at du betaler mindre per kilowattime i helgene og om natten i ukedagene. På disse tidene er det mindre belastning i strømnettet, og det kan derfor lønne seg å flytte forbruk til disse tidene.

SAE sine tariffer er ikke slik.

Vinterstid vil energileddet til husholdninger øke med 15,65 øre, dvs. 89,4 %.

Energileddet for sommerhalvåret øker med 14,15 øre, det vil si 101 %.

Fastleddet

Fastleddet i SAE sin tariff var tidligere flatt og på 8 400 kr per år, det vil si i snitt 700 kr per måned.

På NVE sin informasjonsside leser vi at de fleste nettselskaper har valgt en modell der fastleddet har ulike trappetrinn. Det gjør SAE også.

Men her er det en viktig forskjell:

NVE skriver at hvilket trinn du står på, blir bestemt av gjennomsnittet av de timene i måneden du brukte mest strøm (i løpet av et døgn). Det er vanlig å benytte gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden.

SAE sitt fastledd blir fastsatt på bakgrunn av den ene timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig forbruk (månedsmaksimal).

Kapasitetstrappa

Nedenfor ser du kapasitetstrappa SAE har valgt for husholdninger.

FastleddPris inkl. moms per måned
0–5 kWh562,50 kr
5–8 kWh 650,00 kr
8–15 kWh775,00 kr
15–30 kWh900,00 kr
30–50 kWh1 012,50 kr
50–1 375,00 kr

Din forbrukstopp

SAE sin hjemmeside kan du finne oversikt over ditt forbruksmønster. (Her må du logge deg inn.)

Fastleddet var tidligere på 8 400 kr per år, det vil si i snitt 700 kr per måned. Du må altså ha lavere forbrukstopp enn 8 kWh for å få redusert fastledd etter den nye tariffen.

Redusert fastledd kan ikke bli større enn 137,50 kr per måned. Det maksimale du kan spare på fastleddet, er altså 1650 kr per år. Da må ingen forbrukstopp være over 5 kWh.

Oppsummering

Det som er sikkert, er at energileddet i nettleia vil øke.

Hva som vil skje med fastleddet, vet vi ikke nå. Det vi kan slå fast, er at sjansen for å havne på et høyere trinn i kapasitetstrappa er større ved at SAE opererer med én månedstopp framfor gjennomsnittet av tre slike topper.

Fra før vet vi at SAE har vært blant de selskapene som har høyest nettleie i landet.

En husholdning som bruker 20 000 kWh per år, fordelt på 12 000 kWh vinter og 8 000 kWh sommer, og med høyest målte forbruk på mellom 5 og 8 kWh, vil få en økning i nettleia på 2 350 kr. Økninga er da 15,4 %.

En husholdning som bruker 20 000 kWh per år, fordelt på 12 000 kWh vinter og 8 000 kWh sommer, og med høyest målte forbruk på mellom 8 og 15 kWh, vil få en økning i nettleia på 3 850 kr. Økninga er da 25,2 %.

Tariffstøtte for 2022

Nils Martin Sætrang. Foto: Privat

Daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang, opplyser at det er gitt tariffstøtte via statsbudsjettet for 2022 på kr 5 881 750. Støtten kommer til fradrag på MVA-grunnlaget.

Tilskuddet fordeles på forbruker i 2022 slik:

  • Redusert kostnad i fastledd kr 1500  (kr 1875 inkl MVA)
  • Redusert kostnad i energiledd 2,88 øre/kWh (3,61 øre/kWh inkl MVA)

– Tilskuddet er fordelt på perioden mai–desember fordi tildelingen ikke var kjent for oss før i mars 2022 fordi tilhørende vedtak samt nødvendige tilpasninger i informasjonsmateriell og systemer ikke kunne realiseres tidligere. Bruttobeløpet er således fordelt på etterskuddsavregning for månedene mai – desember 2022, sier Sætrang.

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett fikk nettleia redusert med til sammen 4,37 mill. kr etter bevilgning i statsbudsjettet for 2021.

Hva som vil skje med denne støtteordningen i kommende statsbudsjett, vet vi ikke.

Les også..

Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...