Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

Publisert av Arne Heimestøl 07.10.2022. Sist oppdatert 06.10.2022.

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken AS, vedlikeholdsbehovene på fylkesveg 2454, Vestsidevegen, i Hedalen. Arbeidene ble igangsatt seint på høsten 2021 og gjenopptatt i august i 2022.

Dette har skjedd

– To strekninger på henholdsvis 100 m og 200 m er gravd opp og har fått duk, nytt bærelag og grus. I tillegg er en strekning på 400 m bygd opp. Videre er det utført en del oppgraving av oppstikkende stein og røtter i vegbanen. Disse punktene er lappet med asfalt, opplyser driftsingeniør Håvard Ødegård i Innlandet fylke.

– Til sammen har rundt 900 m veg fått ny asfalt. Det pågår fortsatt litt pynting for å sluttføre prosjektet.

Arbeidene i år, med unntak av asfaltering, var beregnet å koste 800 000 kr.

Bli med på kjøretur

Hedalen.no kjørte fylkesveg 2454 tirsdag. Magne Ruud filmet den 6 km lange turen og kommenterer det vi ser.

Slik så det ut i Brennbakken da arbeidene startet i slutten av august i år. Foto: Arne Heimestøl
Gammel asfalt ble gravd vekk. Foto: Arne Heimestøl
Gammel masse ble fjernet. Foto: Arne Heimestøl
Brennbakken fikk duk, nytt bærelag og grus før den ble asfaltert. Foto: Arne Heimestøl
Her ble det gravd helt på fjellet før pukk ble fylt på. Foto: Arne Heimestøl

– Veldig gledelig

– Dette er jo veldig gledelig, og jeg er glad for at vegen nå blir i betydelig bedre stand enn den har vært i de siste årene, sier ordfører Marit Hougsrud.

– Det viser at vi må fortsette å jobbe langsiktig med slike prosjekter. Det viser også at det alltid er lurt å ta med seg ansvarlige ledere ut dit hvor utfordringene er. Det at samferdselssjefen i Innlandet faktisk har kjørt på alle våre fylkesveger, er en stor fordel.  

Ordfører Marit Hougsrud, samferdselssjef i Innlandet, Aud Riseng, og varaordfører Olav Kristian Huseby. Befaring på vegen i 2020.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Litt historikk

Til høyre i bildet ser du steiner som er fjernet fra veggrunnen.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den 6 km lange vegen ble til på 1950- og 1960-tallet. På den tiden brukte en stedlige masser. Både grøfter og vegkropp ble formet av bulldoser, og grunnen har derfor bestått av blant annet steiner, røtter, myrjord, grus og leire.

I 2014 fikk mellom 500 og 600 m av vegen nytt bærelag. Leirholdig masse ble fjernet og erstattet med 3200 kubikkmeter sprengt og maskinknust stein. På toppen ble det lagt grus, gammel oljegrus og asfalt.

Befaring

2. juli 2020 var samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng, ordfører Marit Hougsrud og varaordfører Olav Kristian Huseby på befaring på denne vegen.

Følget stoppet på toppen av Brennbakken der samferdselssjefen kom med følgende kommentar:

– Når forfallet er så betydelig som vi ser her, så hjelper det ikke å lappe. Det er i beste fall et kortsiktig tiltak. Det trengs grundigere forsterkning, muligens masseutskifting eller dypstabilisering. Det viktigste av alt er å få grøfter, slik at vannet renner bort og ikke blir liggende i «vegkroppen». Dette er omfattende tiltak.

Ordfører Marit Hougsrud, samferdselssjef i Innlandet, Aud Riseng, og varaordfører Olav Kristian Huseby. Befaring på vegen i 2020.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...