Varaordfører Olav Kristian Huseby, ordfører Marit Hougsrud og samferdselssjef Aud Riseng ved gang- og sykkelvegen fra Began Bruk. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Samferdselssjefen i Innlandet besøker Valdres-kommunene

Publisert av Arne Heimestøl 02.07.2020. Sist oppdatert 02.07.2020.

Fire dager er satt av til befaringer på fylkesvegnettet i de seks kommunene.
– Formålet med besøket er å bli kjent i denne delen av Innlandet. Det er viktig å skape gode relasjoner og legge grunnlaget for et godt samarbeid. Kommunene er vår viktigste samarbeidspartner. Alt vi gjør på samferdselsavdelingen, skjer i en kommune, sier samferdselsjef Aud Riseng.

Riseng tiltrådte som samferdselsjef i Innlandet 1. januar. Hun har tidligere jobbet mange år i Statens vegvesen, er bosatt på Hamar, og kjenner dermed Hedmark godt.

Hun har imidlertid ytret ønske om å bli bedre kjent i gamle Oppland og tok kontakt med Valdres-ordførerne for å avtale besøk. Sammen har ordførerne og Riseng laget et program der hun tilbringer fire dager i Valdres der hun er innom alle kommunene. Hun deltar også på åpningen av Flye på torsdag.

Befaring gjennom det langstrakte Sør-Aurdal

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) og varaordfører Olav Kristian Huseby (H) møtte sist tirsdag Aud Riseng på Piltingsrud Gard, der hun overnattet. Så var kjøreturen i Sør-Aurdal slik:

  • Se på den etterlengta nye gang og sykkelveien som er laget bort til Begna Bruk.
  • Deretter gikk turen videre ut på E16, der politikerne passet på å nevne at det mangler et stykke med gang og sykkelveg (selv om Riseng ikke har noe med europaveger å gjøre).
  • Til Hedalen via Hedalslinna.
  • Til strekningen mellom Bautahaugen og Hedalen barne- og ungdomsskole, der kommunen har innspill om en gang og sykkelveg.
  • Vestsidevegen i Hedalen (som har opptil flere svært dårlige partier.)
  • På veg til Bagn kjørte en hele Austsidevegen.
  • Deretter tok en Vestbygdvegen helt til den kommunale delen. – Her har det blitt veldig bra, sier ordfører Hougsrud.
  • Reinlivegen der en fikk vist fram massene som ligger og venter på å bli brukt. Denne vegen er kommunens prioritet nr. 1.
  • Liagrenda et stykke, her er det pågående asfaltarbeid.
  • Inn til Stavadalen.

Aud Riseng kjørte Leirskogvegen da hun ankom Sør-Aurdal.

Vestbygdvegen i Bagn. Her er det nylagd asfalt. Foto: Olav Kristian Huseby

– På denne måten har vi fått kjørt store deler av fylkesvegnettet i vår kommune. Vi har vist fram alle våre prioriterte vegstrekninger i vårt innspill til plan for fylkesveg. Samferdselssjefen var enig i våre fem punkter til prioritering, og hun syns det var riktig og viktig prioritert, sier ordfører Marit Hougsrud.

Hougsrud legger til at kommunen også har fått vist fram mye av det som har blitt gjort og som en tross alt er veldig fornøyde med.

– Vi tror det er avgjørende og viktig at samferdselssjefen har sett og kjørt på de vegene hun har ansvaret for. Samferdselssjefens initiativ er svært prisverdig, og vi takker henne for besøket, sier ordføreren i Sør-Aurdal.

Denne fyllinga skal brukes på den nye Reinli-vegen. Foto: Olav Kristian Huseby

– Viktig å skape gode relasjoner

Hedalen.no var med på første del av befaringa, og vi sendte fire spørsmål på e-post til Riseng.

– Hva var formålet med besøket i Sør-Aurdal?

– Formålet med besøket i Valdres er å bli kjent i denne delen av Innlandet. Det er viktig å skape gode relasjoner og legge grunnlaget for et godt samarbeid. Kommunene er vår viktigste samarbeidspartner. Alt vi gjør på samferdselsavdelingen, skjer i en kommune.

Jeg er dårlig kjent i store deler av gamle Oppland, og Valdres-regionen og Nord-Gudbrandsdalen er de to regionene jeg er minst kjent i. Nå har kommunene spilt inn forslag til tiltak/prosjekt i det nye handlingsprogrammet for fylkesveger i Innlandet, HP 2022-25(27). Da er det svært nyttig for meg å bli kjent, se på vegene og høre om tiltakene som kommunene har spilt inn. Ordførerne har fantastisk kunnskap om sin kommune.

– Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter befaringen?

– Det er mye veg i Valdres, også i Sør Aurdal. Det er mange smale veger, og mange av vegene med fast dekke har betydelig forfall. Grusvegene er i langt bedre stand. Likevel vet jeg at disse vegene også er langt verre i teleløsningsperioden. Det var gledelig å se at asfaltsesongen er i gang, og det luktet asfalt i Sør Aurdal. To viktige veger har fått nytt dekke denne sommeren. Det blir lagt mye asfalt i Valdresregionen i sommer.

– Flere steder i kommunen er det korte vegstrekninger der vegstandarden er svært dårlig. Et eksempel på dette så du i Vestbygda i Hedalen. Hva kan gjøres med slike utfordringer?

– Da forfallet er så betydelig som vi ser her, så hjelper det ikke å lappe. Det er i beste fall et kortsiktig tiltak. Det trengs grundigere forsterkning, muligens masseutskifting eller dypstabilisering. Det viktigste av alt er å få grøfter, slik at vannet renner bort og ikke blir liggende i «vegkroppen». Dette er omfattende tiltak.

Vestbygdvegen i Hedalen har partier som roper på vedlikehold. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Vestbygdvegen i Hedalen har partier som roper på vedlikehold. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– I Begnadalen er det bygget gang og sykkelveg. Når tror du at det kan komme en slik utbygging fra skolen til Bautahaugen i Hedalen?

Kommunestyret i Sør-Aurdal har satt sykkel- og gangveg fra Bautahaugen til Hedalen barne- og ungdomsskole på andreplass i sin prioritering til handlingsplanen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Kommunestyret i Sør-Aurdal har satt sykkel- og gangveg fra Bautahaugen til Hedalen barne- og ungdomsskole på andreplass i sin prioritering til handlingsplanen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Alle 46 kommunene i innlandet har nå kommet med innspill til det nye handlingsprogrammet for fylkesveger i Innlandet. Det trår i kraft fra 2022-2025 (27). Vi vet ennå ikke hvilke rammer vi får fra politikerne i Innlandet for dette HP-arbeidet, ei heller hvilken politisk profil dette programmet vil få. Dette blir det arbeidet med etter ferien og utover høsten. Ut fra de rammer vi får, vil vi foreslå et utkast til handlingsprogram, som sendes ut på høring i alle kommuner, før Innlandet fylkestinget vedtar programmet. Så lenge kommunen har foreslått tiltaket, så er det en mulighet for at det kan bli prioritert. Handlingsprogrammet blir vedtatt i fylkestinget høsten 2021.

Liagrenda. Foto: Olav Kristian Huseby
Liagrenda. Foto: Olav Kristian Huseby
Stavedalen. Foto: Olav Kristian Huseby
Stavedalen. Foto: Olav Kristian Huseby

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...