Reprentanter fra Innlandet fylke og Brødrene Dokken

Planlegger vedlikeholdsarbeider på fv. 2454

Publisert av Arne Heimestøl 03.10.2021. Sist oppdatert 20.08.2022.

– Det stemmer at vi har kjørt en runde sammen med driftsentreprenøren i Brødrene Dokken AS for å kartlegge vedlikeholdsbehov på fylkesveg 2454, Vestsidevegen, sier driftsingeniør Håvard Ødegård i Innlandet fylke.

– Det er kartlagt behov for fjerning av stein og røtter som presses opp i vegdekket, utbedring av enkelte stikkrenner og behov for grøfterensk. Vi ser på mulighetene for å få utført noe av dette arbeidet i høst.

– I tillegg har vi sett på strekninger med behov for masseutskifting av vegkroppen for å kartlegge omfang og kostnader knyttet til dette. Hvorvidt dette kommer til utførelse senere, er avhengig av disponible budsjettmidler.

Flere steder der det er behov for tiltak, er merket med oransje farge. Her er det en stein som titter opp av vegbanen. Magne Ruud har tatt med rettholt for å vise ujevnhetene. Foto: Arne G. Perlestenbakken.

Stor glede

– Vi er svært glade for at fylkeskommunen ser behov for vedlikeholdsarbeider på Vestbygdvegen, sier Magne Ruud og Einar Bruskerud.

Magne Ruud og Einar Bruskerud
Magne Ruud og Einar Bruskerud øverst på Brennbakken. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vegen ble til på 1950- og 1960-tallet. På den tiden brukte en stedlige masser. Både grøfter og vegkropp ble formet av bulldoser, og grunnen består derfor av blant annet steiner, røtter, myrjord, grus og leire.

Fylkeskommunen har skiftet ut masse på flere strekninger, men noen strekninger gjenstår.

Befaring

2. juli 2020 var samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng, ordfører Marit Hougsrud og varaordfører Olav Kristian Huseby på befaring på denne vegen.

Følget stoppet på toppen av Brennbakken der samferdselssjefen kom med følgende kommentar:

– Når forfallet er så betydelig som vi ser her, så hjelper det ikke å lappe. Det er i beste fall et kortsiktig tiltak. Det trengs grundigere forsterkning, muligens masseutskifting eller dypstabilisering. Det viktigste av alt er å få grøfter, slik at vannet renner bort og ikke blir liggende i «vegkroppen». Dette er omfattende tiltak.

Ordfører Marit Hougsrud, samferdselssjef Aud Riseng og varaordfører Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Kan bli bra

– Strekninger på til sammen ca. 600 meter av Vestbygdvegen er i svært dårlig forfatning, sier Magne Ruud. Dette gjelder for eksempel Brennbakken. – Det er bare om vinteren vi har god veg her, for da jevner snø og is ut humper og dumper.

Lørdag fikk Hedalen.no være med i tømmerbilen Einar Bruskerud kjører. Videoen nedenfor gir et godt inntrykk av hvordan det er å ferdes etter denne vegen nå.

På toppen av Brennbakken kommer vi til en strekning som fikk masseutskifting for noen år siden. Dette arbeidet har gitt godt resultat.

Video: Arne G. Perlestenbakken

– Initiativet Innlandet fylke nå har tatt, er svært positivt. Jeg tror at tiltakene som planlegges, kan gi oss en vesentlig bedre veg, sier Einar Bruskerud.

– Det er mange som benytter Vestbygdvegen, sier Magne Ruud. Det gjør blant annet ni barn i grenda. Disse bruker buss eller privatbil til skole eller barnehage.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...